Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski informatyka +

2 Waldemar Czapski Krzysztof Sauter
NATURALNE REAKCJE JĄDROWE część II – prawo rozpadu promieniotwórczego Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie Waldemar Czapski Krzysztof Sauter informatyka +

3 Układ treści zajęć Aktywność źródeł promieniowania. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Okres połowicznego zaniku. Zastosowanie prawa rozpadu promieniotwórczego.

4 1. Aktywność źródeł promieniowania.
Aktywnością źródła promieniotwórczego nazywamy ilość samoistnych rozpadów jąder zachodzących w próbce izotopu w ciągu sekundy. Jednostką aktywności jest 1 Bq (becquerel). Aktywność próbki izotopu promieniotwórczego wynosi 1 Bq wtedy, gdy w ciągu sekundy dochodzi w próbce do rozpadu jednego jądra. kliknij Od czego zależy aktywność próbki izotopu promieniotwórczego? - od rodzaju izotopu (jego własności promieniotwórczych), - od wielkości próbki. Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. Od czego zależy wpływ izotopów promieniotwórczych na organizmy żywe? - od ich aktywności, - od rodzaju promieniowania emitowanego przez dany izotop.

5 2. Prawo rozpadu promieniotwórczego
Wszystkie izotopy promieniotwórcze wraz z upływem czasu ulegają samoistnym przemianom w inne pierwiastki lub izotopy. Zjawisko to opisywane jest za pomocą statystycznego prawa nazywanego prawem zaniku promieniotwórczego lub prawem rozpadu. Prawo to można przedstawić za pomocą funkcji: N = N0  e-t N – ilość jąder izotopu promieniotwórczego w próbce, które nie uległy rozpadowi po upływie czasu t N0 – ilość początkowa jąder izotopu promieniotwórczego,  - stała rozpadu promieniotwórczego, wielkość charakterystyczna dla każdego izotopu promieniotwórczego, e – liczba Nepera, e  2,7183 Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. 5 5

6 Prawo rozpadu promieniotwórczego cd.
Wykres ilustrujący prawo zaniku promieniotwórczego. kliknij N N0 Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. t Można zauważyć, że aktywność próbki izotopu promieniotwórczego teoretycznie nigdy nie maleje do zera. Z fizycznego punktu widzenia, po pewnym czasie aktywność jest tak nikła, że możemy uznać ją za nieistotną. Czas ten nazywamy średnim czasem życia danego izotopu. Średni czas życia jest cech charakterystyczną każdego izotopu. 6 6

7 Prawo rozpadu promieniotwórczego cd.
Podstawowe wnioski z wynikające z prawa rozpadu: a) ilość izotopów promieniotwórczych występujących przyrodzie nieustannie maleje, b) aktywność, każdej próbki promieniotwórczej maleje wraz z upływem czasu, c) izotopy promieniotwórcze przekształcają się w promieniotwórcze izotopy innych pierwiastków, które również ulegają naturalnym przemianom jądrowym co prowadzi do powstania szeregu promieniotwórczego pierwiastków; szereg taki kończy się na stabilnym izotopie. Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. 7 7

8 3. Okres połowicznego zaniku
Wielkością charakteryzującą izotopy promieniotwórcze jest okres połowicznego zaniku (symbol T1/2). Jest to czas po upływie, którego połowa jąder w próbce danego izotopu ulegnie rozpadowi. Okres połowicznego zaniku jest wielkością tabelaryczną. Związek stałej rozpadu z okresem połowicznego zaniku:  = 0,693/T1/2 Prawo rozpadu promieniotwórczego w postaci z T1/2 N = N0 / 2 t / T1/2 Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. Przykładowe okresy połowicznego zaniku: 8

9 4. Zastosowanie prawa zaniku promieniotwórczego.
Zadanie 1 Okres połowicznego zaniku kobaltu wynosi około 5 lat. Jaka część masy kobaltu pozostanie po upływie 10 lat? Podpowiedź 1 Podpowiedź 2 Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. Podpowiedź 3 9 9

10 Zastosowanie prawa zaniku promieniotwórczego cd.
Zadanie 1 Okres połowicznego zaniku kobaltu wynosi około 5 lat. Jaka część masy kobaltu pozostanie po upływie 10 lat? Skorzystaj z prawa zaniku: N = N0 / 2 t / T1/2 Podpowiedź 1 Podpowiedź 2 Podpowiedź 3 Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. 10 10

11 Zastosowanie prawa zaniku promieniotwórczego cd.
Zadanie 1 Okres połowicznego zaniku kobaltu wynosi około 5 lat. Jaka część masy kobaltu pozostanie po upływie 10 lat? Skorzystaj z prawa zaniku: N = N0 / 2 t / T1/2 Podpowiedź 1 N / N0= 1 / 2 10 / 5 Podpowiedź 2 Podpowiedź 3 Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. 11 11

12 Zastosowanie prawa zaniku promieniotwórczego cd.
Zadanie 1 Okres połowicznego zaniku kobaltu wynosi około 5 lat. Jaka część masy kobaltu pozostanie po upływie 10 lat? Skorzystaj z prawa zaniku: N = N0 / 2 t / T1/2 Podpowiedź 1 N / N0= 1 / 2 10 / 5 Podpowiedź 2 Podpowiedź 3 N / N0= 1 / 4 Zadanie 2 Jaki procent promieniotwórczego fosforu o okresie połowicznego zaniku T1/2 = 14 dni pozostanie po 140 dniach? Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. Wyświetl rozwiązanie zadania 2 12 12

13


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google