Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 NATURALNE REAKCJE JĄDROWE część II – prawo rozpadu promieniotwórczego Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie Waldemar Czapski Krzysztof Sauter informatyka + 2

3 Układ treści zajęć 1.Aktywność źródeł promieniowania. 2.Prawo rozpadu promieniotwórczego. 3.Okres połowicznego zaniku. 4.Zastosowanie prawa rozpadu promieniotwórczego. 3

4 Aktywnością źródła promieniotwórczego nazywamy ilość samoistnych rozpadów jąder zachodzących w próbce izotopu w ciągu sekundy. Jednostką aktywności jest 1 Bq (becquerel). Aktywność próbki izotopu promieniotwórczego wynosi 1 Bq wtedy, gdy w ciągu sekundy dochodzi w próbce do rozpadu jednego jądra. 1. Aktywność źródeł promieniowania. - od rodzaju izotopu (jego własności promieniotwórczych), - od wielkości próbki. Od czego zależy wpływ izotopów promieniotwórczych na organizmy żywe? - od ich aktywności, - od rodzaju promieniowania emitowanego przez dany izotop. Od czego zależy aktywność próbki izotopu promieniotwórczego? kliknij

5 5 2. Prawo rozpadu promieniotwórczego Wszystkie izotopy promieniotwórcze wraz z upływem czasu ulegają samoistnym przemianom w inne pierwiastki lub izotopy. Zjawisko to opisywane jest za pomocą statystycznego prawa nazywanego prawem zaniku promieniotwórczego lub prawem rozpadu. Prawo to można przedstawić za pomocą funkcji: N = N 0  e - t N – ilość jąder izotopu promieniotwórczego w próbce, które nie uległy rozpadowi po upływie czasu t N 0 – ilość początkowa jąder izotopu promieniotwórczego, - stała rozpadu promieniotwórczego, wielkość charakterystyczna dla każdego izotopu promieniotwórczego, e – liczba Nepera, e  2,7183

6 6 Prawo rozpadu promieniotwórczego cd. t N0N0 N Wykres ilustrujący prawo zaniku promieniotwórczego. Można zauważyć, że aktywność próbki izotopu promieniotwórczego teoretycznie nigdy nie maleje do zera. Z fizycznego punktu widzenia, po pewnym czasie aktywność jest tak nikła, że możemy uznać ją za nieistotną. Czas ten nazywamy średnim czasem życia danego izotopu. Średni czas życia jest cech charakterystyczną każdego izotopu. kliknij

7 7 Prawo rozpadu promieniotwórczego cd. Podstawowe wnioski z wynikające z prawa rozpadu: ilość izotopów promieniotwórczych występujących przyrodzie nieustannie maleje, aktywność, każdej próbki promieniotwórczej maleje wraz z upływem czasu, izotopy promieniotwórcze przekształcają się w promieniotwórcze izotopy innych pierwiastków, które również ulegają naturalnym przemianom jądrowym co prowadzi do powstania szeregu promieniotwórczego pierwiastków; szereg taki kończy się na stabilnym izotopie. a) b) c)

8 3. Okres połowicznego zaniku Wielkością charakteryzującą izotopy promieniotwórcze jest okres połowicznego zaniku (symbol T 1/2 ). Jest to czas po upływie, którego połowa jąder w próbce danego izotopu ulegnie rozpadowi. Okres połowicznego zaniku jest wielkością tabelaryczną. Związek stałej rozpadu z okresem połowicznego zaniku: = 0,693/T 1/2 Prawo rozpadu promieniotwórczego w postaci z T 1/2 N = N 0 / 2 t / T 1/2 Przykładowe okresy połowicznego zaniku:

9 9 4. Zastosowanie prawa zaniku promieniotwórczego. Zadanie 1 Okres połowicznego zaniku kobaltu wynosi około 5 lat. Jaka część masy kobaltu pozostanie po upływie 10 lat? Podpowiedź 1 Podpowiedź 2 Podpowiedź 3

10 10 Zastosowanie prawa zaniku promieniotwórczego cd. Zadanie 1 Okres połowicznego zaniku kobaltu wynosi około 5 lat. Jaka część masy kobaltu pozostanie po upływie 10 lat? Podpowiedź 1 Podpowiedź 2 Podpowiedź 3 Skorzystaj z prawa zaniku: N = N 0 / 2 t / T 1/2

11 11 Zastosowanie prawa zaniku promieniotwórczego cd. Zadanie 1 Okres połowicznego zaniku kobaltu wynosi około 5 lat. Jaka część masy kobaltu pozostanie po upływie 10 lat? Podpowiedź 1 Podpowiedź 2 Podpowiedź 3 Skorzystaj z prawa zaniku: N = N 0 / 2 t / T 1/2 N / N 0 = 1 / 2 10 / 5

12 12 Zastosowanie prawa zaniku promieniotwórczego cd. Zadanie 1 Okres połowicznego zaniku kobaltu wynosi około 5 lat. Jaka część masy kobaltu pozostanie po upływie 10 lat? Podpowiedź 1 Podpowiedź 2 Podpowiedź 3 Skorzystaj z prawa zaniku: N = N 0 / 2 t / T 1/2 N / N 0 = 1 / 2 10 / 5 N / N 0 = 1 / 4 Zadanie 2 Jaki procent promieniotwórczego fosforu o okresie połowicznego zaniku T 1/2 = 14 dni pozostanie po 140 dniach? Wyświetl rozwiązanie zadania 2

13


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google