Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Pole elektryczne podsumowanie wiadomości Grzegorz F. Wojewoda informatyka + 2

3 PROGRAM WYKŁADU 1. Prawo Coulomba 2. Pole elektryczne 3. Energia potencjalna pola elektrycznego 4. Ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym 5. Pojemność elektryczna 6. Kondensatory

4 Prawo Coulomba Ze względu na własności elektryczne ciała stałe można podzielić na trzy grupy:  przewodniki – wewnątrz tej grupy ciał elektrony mogą się przemieszczać.  półprzewodniki – elektrony są związane z atomami sieci krystalicznej, ale to związanie nie jest zbyt silne.  izolatory (dielektryki) – elektrony są silnie związane ze swoimi atomami. W przyrodzie występują dwa rodzaje ładunków elektrycznych: ładunek dodatni oraz ładunek ujemny. Ładunek dodatni jest przenoszony przez protony, ładunek ujemny przez elektrony.

5 Prawo Coulomba Ładunek zgromadzony na naelektryzowanym przedmiocie Ładunek elementarny

6 Prawo Coulomba Zasada zachowania ładunku W układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia ładunki mogą przemieszczać się między ciałami, ale całkowity ładunek elektryczny tego układu ciał pozostaje stały.

7 Prawo Coulomba Jeżeli dwa ładunki (o zaniedbywalnie małych rozmiarach) znajdują się w odległości r od siebie, to siła elektrostatyczna ich wzajemnego przyciągania (lub odpychania) jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalna od kwadratu odległości między nimi: gdzie:

8 Pole elektryczne Definicja pola elektrostatycznego Jeżeli na ładunek q o bardzo małych rozmiarach działa siła oddziaływania elektrostatycznego o wartości wprost proporcjonalnej do wielkości tego ładunku, to mówimy, że ładunek ten znajduje się w polu elektrostatycznym.

9 Pole elektryczne Natężenie pola elektrycznego to wektor równy ilorazowi wektora siły oddziaływania elektrostatycznego działającej na pewne ciało o ładunku q 0 oraz ładunku tego ciała. Wektor natężenia pola ma kierunek i zwrot zgodny z kierunkiem i zwrotem siły oddziaływania elektrostatycznego. Wartość natężenia pola elektrycznego obliczymy ze wzoru: Jednostką natężenia jest:

10 Pole elektryczne Linie pola elektrycznego dla różnych źródeł

11 Pole elektryczne Wykres zależności wartości natężenia pola elektrycznego w zależności od odległości od punktowego ładunku Q

12 Pole elektryczne Model jednorodnego pola elektrycznego

13 Pole elektryczne Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika

14 Pole elektryczne Zasada działania piorunochronu

15 Energia potencjalna pola elektrycznego Praca wykonana przez siłę zewnętrzną na odcinku AB Praca wykonana przez siłę zewnętrzną na odcinku A – C – B Pole elektryczne jest polem zachowawczym bo praca wykonana nad przesunięciem ciała nie zależy od toru, po którym zostało ono wykonane.

16 Energia potencjalna pola elektrycznego Zmiana energii potencjalnej podczas przesunięcia ładunku q w polu elektrycznym Zmiana energii potencjalnej ładunku Napięcie elektryczne U można zdefiniować jako iloczyn wartości natężenia pole elektrycznego oraz odległości liczonej wzdłuż linii tego pola.

17 Ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym Schemat rozpędzania elektronu w polu elektrycznym Energia kinetyczna rozpędzonego elektronu jest równa jego początkowej energii potencjalnej Wartość prędkości elektronu rozpędzonego w polu elektrycznym

18 Ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym Schemat ruchu elektronu w polu elektrycznym W kierunku wyznaczonym przez linie pola elektrycznego ruch elektronu jest jednostajnie przyspieszony Wartość przyspieszenia elektronu wzdłuż linii pola elektrycznego

19 Ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym Schemat budowy lampy oscyloskopowej

20 Pojemność elektryczna Jednostką pojemności elektrycznej jest farad [ F ]. Jeden farad jest to pojemność elektryczna uzyskana, gdy zgromadzony ładunek 1 C (kulomb) powoduje powstanie napięcia 1 V (wolt): Pojemność elektryczna C jest to stały stosunek ładunku Q zgromadzonego na powierzchni przewodnika do uzyskanego napięcia U

21 Pojemność elektryczna Pojemność elektryczna kuli jest wprost proporcjonalna do jej promienia promień Ziemi wynosi około 6400 km, przenikalność elektryczna próżni wynosi Podstawiając liczby do wzoru na pojemność elektryczną kuli otrzymujemy:.

22 Kondensatory Zmniejszenie wychylenia wskazówek oznacza zwiększenie stosunku ładunku do napięcia, czyli zwiększenie pojemności elektrycznej

23 Kondensatory Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego Schemat budowy kondensatora Pojemność kondensatora gdy pomiędzy okładki kondensatora wprowadzimy inny izolator niż powietrze Film z doświadczenia - Moduł IX – film – Doświadczenie 1

24


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google