Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski informatyka +

2 Elektrolity mocne i słabe
Elektrolity mocne i słabe. Stała i stopień dysocjacji Milena Gryglas Grzegorz Witkowski

3 ELEKTROLITAMI NAZYWAMY SUBSTANCJE, KTÓRE W ROZTWORACH WODNYCH LUB W STANIE STOPIONYM PRZEWODZĄ PRĄD ELEKTRYCZNY Elektrolitami mocnymi nazywamy takie, które w całości rozpadają się na jony Elektrolitami słabymi nazywamy takie, które w roztworach wodnych oprócz jonów zawierają niezdysocjowane cząsteczki

4 PRZYKŁADOWE RÓWNANIA DYSOCJACJI
NaOH → Na+ + OH- HCl → H+ + Cl- CuSO4 → Cu2+ + SO42- K3PO4 → 3K+ + PO43- Na2SO4 → 2Na+ + SO42- AlCl3 → Al3+ + 3Cl- HNO3 → H+ + NO3- Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO42- HF ↔ H+ + F- HNO2 ↔ H+ + NO2-

5 nz c z STOPIEŃ DYSOCJACJI
Moc elektrolitu charakteryzują dwie wielkości: stopień i stała dysocjacji. Stopniem dysocjacji (α) nazywamy stosunek liczby cząstek, które uległy dysocjacji do całkowitej liczby cząstek wprowadzonych do roztworu. nz c z α = —— • 100% = —— • 100% n c0 nz (lub cz) – liczba cząstek zdysocjowanych (cz- stężenie molowe) n0 (lub c0) - liczba cząstek wprowadzonych do roztworu (c0 - stężenie molowe) Stopień dysocjacji dla elektrolitów słabych jest mniejszy od 5%, średniej mocy powyżej 5%, ale znacznie mniej niż 100%, dla mocnych - prawie 100%. Stopień dysocjacji zależy od początkowego stężenia elektrolitu, im stężenie większe stopień dysocjacji jest mniejszy.

6 STAŁA DYSOCJACJI Stałą dysocjacji (K) nazywamy stosunek iloczynu stężeń jonów, które powstały w procesie dysocjacji do stężenia cząstek niezdysocjowanych. np. dla HNO2 wyrażenie na stałą dysocjacji ma postać: [ H+ ]•[ NO2-] K = ————— [ HNO2 ] Stała dysocjacji dla elektrolitów słabych jest dużo mniejsza od 1, dla mocnych K >> 1. Stała dysocjacji może być podana dla kolejnych etapów dysocjacji kwasów wieloprotonowych lub zasad wielowodorotlenowych.

7 STAŁE RÓWNOWAGI DYSOCJACJI WIELOETAPOWEJ
Równania etapowej dysocjacji np. kwasu fosorowego (V) H3PO4 ↔ H++ H2PO4- H2PO4- ↔ H+ + HPO42- HPO42- ↔ H+ + PO43- [H+]•[H2PO4-] K1 = —————— [ H3PO4] [H+]•[HPO42-] K2 = —————— [ H2 PO4- ] [H+]•[PO43-] K3 = —————— [ HPO42- ]

8 PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSTWALDA
Pomiędzy stałą i stopniem dysocjacji istnieje zależność liczbowa wyrażona wzorem: α2 • c0 K = ———— 1- α Dla słabych elektrolitów, dla których α < 5% wzór przyjmuje postać: K = α2 • c0

9


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google