Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 Elektrolity mocne i słabe. Stała i stopień dysocjacji Milena Gryglas Grzegorz Witkowski

3 ELEKTROLITAMI NAZYWAMY SUBSTANCJE, KTÓRE W ROZTWORACH WODNYCH LUB W STANIE STOPIONYM PRZEWODZĄ PRĄD ELEKTRYCZNY Elektrolitami mocnymi nazywamy takie, które w całości rozpadają się na jony Elektrolitami słabymi nazywamy takie, które w roztworach wodnych oprócz jonów zawierają niezdysocjowane cząsteczki

4 NaOH → Na + + OH - HCl → H + + Cl - CuSO 4 → Cu 2+ + SO 4 2- K 3 PO 4 → 3K + + PO 4 3- Na 2 SO 4 → 2Na + + SO 4 2- AlCl 3 → Al 3+ + 3Cl - HNO 3 → H + + NO 3 - Fe 2 (SO 4 ) 3 → 2Fe 3+ + 3SO 4 2- HF ↔ H + + F - HNO 2 ↔ H + + NO 2 - 4 PRZYKŁADOWE RÓWNANIA DYSOCJACJI

5 Moc elektrolitu charakteryzują dwie wielkości: stopień i stała dysocjacji. Stopniem dysocjacji ( α ) nazywamy stosunek liczby cząstek, które uległy dysocjacji do całkowitej liczby cząstek wprowadzonych do roztworu. n z c z α = —— 100% = —— 100% n 0 c 0 n z (lub c z ) – liczba cząstek zdysocjowanych (c z - stężenie molowe) n 0 (lub c 0 ) - liczba cząstek wprowadzonych do roztworu (c 0 - stężenie molowe) Stopień dysocjacji dla elektrolitów słabych jest mniejszy od 5%, średniej mocy powyżej 5%, ale znacznie mniej niż 100%, dla mocnych - prawie 100%. Stopień dysocjacji zależy od początkowego stężenia elektrolitu, im stężenie większe stopień dysocjacji jest mniejszy. STOPIEŃ DYSOCJACJI

6 Stałą dysocjacji (K) nazywamy stosunek iloczynu stężeń jonów, które powstały w procesie dysocjacji do stężenia cząstek niezdysocjowanych. np. dla HNO 2 wyrażenie na stałą dysocjacji ma postać: [ H + ][ NO 2 - ] K = ————— [ HNO 2 ] Stała dysocjacji dla elektrolitów słabych jest dużo mniejsza od 1, dla mocnych K >> 1. Stała dysocjacji może być podana dla kolejnych etapów dysocjacji kwasów wieloprotonowych lub zasad wielowodorotlenowych. STAŁA DYSOCJACJI

7 Równania etapowej dysocjacji np. kwasu fosorowego (V) H 3 PO 4 ↔ H + + H 2 PO 4 - H 2 PO 4 - ↔ H + + HPO 4 2- HPO 4 2- ↔ H + + PO 4 3- [H+][H 2 PO 4 - ] K 1 = —————— [ H 3 PO 4 ] [H+][HPO 4 2- ] K 2 = —————— [ H 2 PO 4 - ] [H+][PO 4 3- ] K 3 = —————— [ HPO 4 2- ] STAŁE RÓWNOWAGI DYSOCJACJI WIELOETAPOWEJ

8 Pomiędzy stałą i stopniem dysocjacji istnieje zależność liczbowa wyrażona wzorem: α 2 c 0 K = ———— 1- α Dla słabych elektrolitów, dla których α < 5% wzór przyjmuje postać: K = α 2 c 0 PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSTWALDA

9


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google