Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia związane z energetyką jądrową w e-podręcznikach do chemii i do fizyki „Rad wykryłam, lecz nie stworzyłam, więc nie należy do mnie, a jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia związane z energetyką jądrową w e-podręcznikach do chemii i do fizyki „Rad wykryłam, lecz nie stworzyłam, więc nie należy do mnie, a jest."— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienia związane z energetyką jądrową w e-podręcznikach do chemii i do fizyki
„Rad wykryłam, lecz nie stworzyłam, więc nie należy do mnie, a jest własnością całej ludzkości” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Założenia podstawowe Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie decyzji o dofinansowaniu nr UDA POKL / i umowy partnerskiej nr WP-EP/4020/2-1/2013. Okres realizacji (dla UP we Wrocławiu): ( – ) Cel projektu (dla UP we Wrocławiu): publiczne udostępnienie zasobów edukacyjnych: 18 bezpłatnych e-podręczników i 2500 zasobów uzupełniających (6 e-podręczników do: przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa na II-IV etapu edukacyjnego oraz ok. 600 zasobów uzupełniających) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego
Wymagania szczegółowe z zakresu energetyki jądrowej CHEMIA: 5. Paliwa – obecnie i w przyszłości Uczeń: 4) proponuje alternatywne źródła energii – analizuje możliwości ich zastosowań (biopaliwa, wodór, energia słoneczna, wodna, jądrowa, geotermalne itd.); 5) analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska przyrodniczego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego
FIZYKA: 3. Fizyka jądrowa Uczeń: 3) wymienia właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ; opisuje rozpady alfa, beta (wiadomości o neutrinach nie są wymagane), sposób powstawania promieniowania gamma; posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego; 4) opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu połowicznego rozpadu; rysuje wykres zależności liczby jąder, które uległy rozpadowi od czasu; wyjaśnia zasadę datowania substancji na podstawie składu izotopowego, np. datowanie węglem 14C; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego
FIZYKA (cd): 3. Fizyka jądrowa Uczeń: 5) opisuje reakcje jądrowe, stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę zachowania ładunku oraz zasadę zachowania energii; 6) opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego; 7) wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego
FIZYKA (cd): 3. Fizyka jądrowa Uczeń: 8) podaje przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej; 9) opisuje reakcję rozszczepienia uranu 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neutronu; podaje warunki zajścia reakcji łańcuchowej; 10) opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Od promieni Roentgena do energetyki jądrowej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Potrzeby energetyczne świata
Paliwa kopalne Alternatywne źródła energii Zanieczyszczenie środowiska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zdolność przenikania przez materię różnych rodzajów promieniowania jonizującego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Rozszczepienie jądrowe źródłem energii
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Korzyści i zagrożenia płynące
Energetyka jądrowa Korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Metoda projektu jako sposób na efektywne nauczanie
Jak uzasadnisz budowę elektrowni jądrowej w naszym kraju? Co proponujesz w zamian ropy naftowej, jako paliwa? Od pierwszej elektrowni jądrowej do elektrowni najnowszej generacji Energetyka jądrowa - korzyści i zagrożenia Od neolitu do epoki energii jądrowej Chemia radiacyjna w praktyce Energia jądrowa bez tajemnic Dokonania naukowe M. Skłodowskiej-Curie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Współpraca z ekspertami DEJ
Prezentacje, wykłady on-line, wywiady, artykuły, teksty źródłowe itp. w zakresie: Czym na co dzień zajmuje się Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie? Rola Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego w wykorzystywaniu i rozwoju technik jądrowych Radioterapia Do czego służy i jaka jest zasada działania licznika Geigera –Müllera? Radiacyjna synteza chemiczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Zadania - zadanie 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Zadania - zadanie 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Zadania - zadanie 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Ćwiczenie aktywizujące
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej
Medycyna nuklearna Energetyka jądrowa Archeologia Geologia Technika Nauka Radiacyjne utrwalanie żywności Przemysł zbrojeniowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Promieniowanie i człowiek
Człowiek potrafi czerpać korzyści, jakie daje ludzkości promieniowanie jonizujące, ale nie może lekceważyć potencjalnych zagrożeń. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Zagadnienia związane z energetyką jądrową w e-podręcznikach do chemii i do fizyki
Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Zagadnienia związane z energetyką jądrową w e-podręcznikach do chemii i do fizyki „Rad wykryłam, lecz nie stworzyłam, więc nie należy do mnie, a jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google