Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 ZJAWISKO PROMIENIOTWÓRCZOŚCI NATURALNEJ AUTOR: Milena Gryglas, Grzegorz Witkowski

3 Pojęcie zjawiska promieniotwórczości Promieniotwórczością naturalną nazywamy zjawisko samorzutnego przekształcania się nietrwałych nuklidów w inne nuklidy w wyniku rozpadu jąder atomowych. Zjawisko zostało odkryte przez francuskiego uczonego Henri’ego Becquerela w 1896. Przemianom promieniotwórczym towarzyszy emisja promieniowania jądrowego: alfa, beta gamma. 3

4 Promieniowanie α, β, γ informatyka + 4 PROMIENIOWANIE ŁADUNEK ELEKTRYCZNY MASACECHY CHARAKTERYSTYCZNE α+24u Jądra atomu helu, poruszają się z prędkością około 20000 km/s, promieniowanie mało przenikliwe. β1/1840u Strumień szybkich elektronów o prędkości 90000-297000km/s, promieniowanie bardziej przenikliwe niż α. γ00 Promieniowanie elektromagnetyczne o dużej przenikliwości i energii. Rodzaje promieniowania

5 W wyniku przemiany α powstaje nowy pierwiastek o liczbie atomowej mniejszej o 2 i liczbie masowej mniejszej o 4. W wyniku przemiany β ⁻ ( e ⁻ ) tworzą się atomy pierwiastków o takiej samej liczbie masowej oraz liczbie atomowej o 1 większej od liczby atomowej pierwiastka wyjściowego. 5 Rozpad promieniotwórczy α i β Rozpad α Rozpad ß - Rozpad ß +

6 Prawo rozpadu promieniotwórczego Prawa rozpadu promieniotwórczego podlegają rozkładowi statystycznemu. Nie można przewidzieć kiedy dany atom ulegnie rozpadowi. W jądrze zachodzą ciągłe zmiany rozkładu energii i w każdej chwili może zdarzyć się konfiguracja implikująca zaistnienie rozpadu promieniotwórczego. Jeżeli odpowiednio duża liczba rozpadów promieniotwórczych jest obserwowana można zaobserwować prawo rozpadu. Liczba atomów pierwiastka promieniotwórczego, rozpadających się w jednostce czasu, jest w każdej chwili proporcjonalna do ogólnej liczby atomów tego pierwiastka.

7 N = N 0. (0,5) N – końcowa ilość jąder m 0 – ilość jąder przed rozpadem t - czas T 0,5 – czas połowicznego zaniku t T 0,5 Licząc liczbę jąder otrzymujemy: Prawo rozpadu promieniotwórczego Oczywiście, jeśli chcemy obliczyć masę: m = m 0. (0,5) m - masa końcowa m 0 - masa przed rozpadem t - czas T 0,5 – czas połowicznego zaniku t T 0,5

8 Okres półtrwania Miarą trwałości jąder atomowych jest okres półtrwania (połowicznego zaniku) – oznaczony T 1/2. Jest to czas, w ciągu którego połowa jąder atomowych danej próbki ulega rozpadowi promieniotwórczemu. jeżeli: N 0 - początkowa liczba jąder atomów, N- liczba jąder atomów po upływie czasu T 1/2 to N = ½ N 0 Podczas rozpadu masa próbki po kolejnych okresach półtrwania ulega zmianie wg schematu: m → 1/2 m → 1/4 m → 1/8 m → 1/16 m → 1/32 m……

9 Okres półtrwania informatyka + 9

10 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 10 informatyka +


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google