Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPORT DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPORT DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI"— Zapis prezentacji:

1 SPORT DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Autorzy: Anna Rutz, Roman Durda

2 Przystąpienie do Uni Europejskiej w roku 2004 niosło za sobą duże nadzieje do poprawy sytuacji m.in. niepełnosprawnych Polaków uprawiających różne dyscypliny sportu w ramach: a. sportu powszechnego b. sportu wyczynowego Regulacje prawne: Rząd RP na podstawie programu działania Solidarne państwo, stworzył „Strategię Rozwoju Kraju na lata ” na podstawie konsultacji środowiskowych oraz założeń Globalnej Strategii dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia Światowej Organizacji (WHO) - wprowadzono wiele zmian w strukturze strategii. Główny cel strategiczny – Aktywne i Strategiczne Społeczeństwo

3 AKTYWNE I SPRAWNE SPOŁECZEŃSTWO
PRIORYTETY PRIORYTET 1 – POPULARYZACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH Obszary działań: 1.1. SPRAWNOŚC FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY 1.2. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SPOŁECZEŃSTWA ZADANIA: Rozszerzenie systemu rekreacji jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych Promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

4 AKTYWNE I SPRAWNE SPOŁECZEŃSTWO
PRIORYTETY PRIORYTET 2 – WZROST POZIOMU WYNIKÓW SPORTOWYCH Obszary działań: 2.1. SPORT KWALIFIKOWANY ZADANIA: Doskonalenie systemu szkolenia w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego Opracowanie programów przygotowań do igrzysk paraolimpijskich Sport osób niepełnosprawnych w polskich związkach sportowych

5 AKTYWNE I SPRAWNE SPOŁECZEŃSTWO
PRIORYTETY PRIORYTET 3 – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ Obszary działań: 3.1. INFRASTRUKTURA SPORTOWA ZADANIA: Opracowanie modelowych rozwiązań miejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków sportowych Promocja najefektywniejszych rozwiązań technicznych w budownictwie sportowym

6 KONWENCJA W roku Polska podpisała Konwencje ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która: („zapewnia wszystkim osobom niepełnosprawnym dostęp do nieograniczonego i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami…”) Artykuł 30 Uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacji, zajęciach sportowych i innych formach wypoczynku

7 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
NA LATA 2009 – 2019 Obszary działań: Przystosowanie procesu i warunków kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Działania: Propagowanie i rozwój kwalifikowanego sportu akademickiego osób niepełnosprawnych

8 Regulacje prawne, które zostały przedstawione w zasadniczy
sposób wpłynęły na to, że uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnościami nie skupiają się wyłącznie w klubach, stowarzyszeniach dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tym uregulowaniom prawnym wszystkie osoby niepełnosprawne mają nieograniczony dostęp do pełnego uczestnictwa sportowego np. w Krajowych Związkach Sportowych lub klubach uczelnianych AZS w których uczestniczą wszystkie osoby chcące uprawiać sport.

9 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jedyna uczelnia w kraju w 2004r. zwróciła uwagę na to ,że osoby niepełnosprawne studiujące na wyższej uczelni nie powinny być zwolnione z zajęć WF, tylko dlatego, że dana uczelnia nie posiada odpowiednio dostępnych obiektów sportowych lub nie posiada wykwalifikowanej kadry nauczycieli WF.

10 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od roku 2004 realizuje program pt
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od roku 2004 realizuje program pt. „Uniwersytet Otwarty” koncentrując się na najistotniejszych dla tej społeczności problemach m.in. na aktywności sportowej studentów z niepełnosprawnościami poprzez: a. prowadzenie zajęć WF (alternatywnych) dla ON w ramach obowiązkowych zajęć w czasie studiów b. aktywność sportową w ramach rekreacji i sportu powszechnego c. prowadzenie treningów w ramach sportu wyczynowego Aktywność sportowa jest najstarszą dziedziną kinezoterapii, która w szczególności powinna być akceptowana przez ON z dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności

11 ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
nauka pływania zajęcia ogólno usprawniające zajęcia korekcyjne joga

12 REKREACJA I SPORT POWSZECHNY
żeglarstwo Narciarstwo kajakarstwo tenis ziemny

13 SPORT WYCZYNOWY pływanie szermierka m.in. na wózkach narciarstwo

14 ZDJĘCIA

15 ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

16 REKREACJA I SPORT POWSZECHNY

17 SPORT WYCZYNOWY

18 Biuro Pełnomocnika Rektora UAM Ds. Studentów Niepełnosprawnych
ul. Szamarzewskiego 89 A Poznań Kontakt: Roman Durda , Anna Rutz tel


Pobierz ppt "SPORT DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google