Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Dr Krzysztof Jonas

2 Sylabus przedmiotu: Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.
1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały. 2. Bilans jako podstawowe sprawozdanie ubezpieczyciela. 3. Segmenty działalności zakładu ubezpieczeń: Działalność lokacyjna, ubezpieczeniowa, reasekuracyjna, pozostała 4. System rezerw techniczno ubezpieczeniowych. 5. Przychody i koszty zakładu ubezpieczeń. 6. Sprawozdawczość finansowa.

3 Sylabus przedmiotu: 7. Analiza sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń. 8. Normatywy wypłacalności zakładu ubezpieczeń Rachunkowość Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) 1. Specyfika funkcjonowania OFE 2. Elementy rachunkowości OFE. 4. Sprawozdawczość finansowa OFE.

4 Egzamin. Na ostateczną ocenę z przedmiotu składają się:
Punkty otrzymane za test jednokrotnego wyboru – uzyskanie min. 50% punktów oznacza zaliczenie testu Punkty otrzymane za część zadaniową – uzyskanie min. 50% punktów oznacza zaliczenie części zadaniowej Punkty otrzymane za aktywność. Suma punktów wyznacza ocenę.

5 Przydatne w nauce. K. Jonas, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń, Kraków 2015 K. Jonas, A. Szkarłat Koszałka, A. Mazurczak-Mąka, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych, Zbiór zadań, Kraków 2014 „Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń pr. zbior. pod red. A. Karmańskiej, Difin, 2005 Ustawa o rachunkowości, załącznik nr 3 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji


Pobierz ppt "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google