Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Jonas. Sylabus przedmiotu:  Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.  1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały.  2. Bilans jako podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Jonas. Sylabus przedmiotu:  Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.  1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały.  2. Bilans jako podstawowe."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Jonas

2 Sylabus przedmiotu:  Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.  1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały.  2. Bilans jako podstawowe sprawozdanie ubezpieczyciela.  3. Segmenty działalności zakładu ubezpieczeń:  Działalność lokacyjna, ubezpieczeniowa, reasekuracyjna, pozostała  4. System rezerw techniczno ubezpieczeniowych.  5. Przychody i koszty zakładu ubezpieczeń.  6. Sprawozdawczość finansowa.

3 Sylabus przedmiotu:  7. Analiza sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń.  8. Normatywy wypłacalności zakładu ubezpieczeń  Rachunkowość Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)  1. Specyfika funkcjonowania OFE  2. Elementy rachunkowości OFE.  4. Sprawozdawczość finansowa OFE.

4 Egzamin.  Na ostateczną ocenę z przedmiotu składają się:  Punkty otrzymane za test jednokrotnego wyboru – uzyskanie min. 50% punktów oznacza zaliczenie testu  Punkty otrzymane za część zadaniową – uzyskanie min. 50% punktów oznacza zaliczenie części zadaniowej  Punkty otrzymane za aktywność.  Suma punktów wyznacza ocenę.

5 Przydatne w nauce. K. Jonas, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń, Kraków 2015 K. Jonas, A. Szkarłat Koszałka, A. Mazurczak-Mąka, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych, Zbiór zadań, Kraków 2014  „Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń pr. zbior. pod red. A. Karmańskiej, Difin, 2005  Ustawa o rachunkowości, załącznik nr 3  Ustawa o działalności ubezpieczeniowej,  Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Jonas. Sylabus przedmiotu:  Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.  1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały.  2. Bilans jako podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google