Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość Robert Dyczkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość Robert Dyczkowski."— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość Robert Dyczkowski

2 Kwestie organizacyjne
Obecność obowiązkowa Dużo pracy własnej! Praca na zajęciach Prace domowe Kartkówki Zaliczenie na koniec semestru i roku (aby być dopuszczonym do zaliczenia należy mieć zaliczone wszystkie kartkówki)

3 Bibliografia (poza informacjami przekazywanymi na zajęciach)
M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska Rachunkowość finansowa. Wydanie drugie zaktualizowane i rozszerzone. DIFIN, Warszawa 2006 Ustawa o rachunkowości Ustawy podatkowe Sprawozdania finansowe google

4 Pogadanka Warto rozumieć różnicę pomiędzy rachunkowscią pełną a uproszczoną w formie tzw. podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dotyczy ona wiekszość osób prowadzących działalność gospodarczą) Rachunkowość ≈ księgowość + … + sprawozdawczość finansowa Rachunkowość a podatki Rachunkowość finansowa i zarządcza (cel) Bilans, RZiS, RPP i inne elementy SF Wierny i rzetelny obraz przedsiębiorstwa Funkcja informacyjna, kontrolna i dowodowa (dla pewnego okresu czasu – większość dokumentacji można zgodnie z prawem po pewnym czasie zniszczyć)

5 Rachunkowość – komu potrzebna?
Księgowa Kontroler finansowy Dyrektor finansowy Audytor Analityk finansowy (głownie w zakresie wyceny przedsiębiorstw / analizy fundamentalnej) Wdrożeniowiec systemów klasy ERP Prezes? – niekoniecznie …

6 System rachunkowości jednostki
Rachunkowość jest systemem ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania, wyrażonych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej. (Stanisław Skrzywan) Nie chodzi tu bynajmniej jedynie o system informatyczny!

7 Standardy rachunkowości
Ujednolicenie zasad – zachowanie porównywalności, powszechne zrozumienie poszczególnych pozycji w ramach kręgu zainteresowanych podmiotów Banki, Zakłady ubezpieczeń Ustawa o rachunkowości Ustawy podatkowe Krajowe Standardy Rachunkowości Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Stosowane przez jednostkę zasady są dosyć szczegółowo opisane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

8 Ustawa o Rachunkowości
większość spółek kapitałowych nie należących do grupy kapitałowej której akcje jednostki dominującej są dopuszczone do publicznego obrotu prowadzenie ksiąg rachunkowych inwentaryzacja wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego łączenie się spółek sprawozdawczość finansowa zasady badania i ogłaszania sprawozdań finansowych ochrona danych odpowiedzialność karna

9 MSR i MSSF głównie spółki giełdowe (wszystkie spółki w ramach grupy kapitałowej), banki W MSR znajdziemy więcej regulacji, ale dotyczących węższego aniżeli w przypadku UoR zakresu zagadnień wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego łączenie się spółek sprawozdawczość finansowa (w szczególności zakres ujawnień) nie regulują kwestii technicznych typu prowadzenie ksiag rachunkowych, ochrona danych itd. Jeżeli coś nie jest uregulowane w MSR/MSSF należy stosować zasady wynikające z UoR (dotyczy jednostek działających na terytorium RP)

10 Zasady rachunkowości Uniwersalne (dowolne Państwo, Ustrój)
Podwójny zapis Periodyzacja Nadrzędne (analogiczne dla UoR i MSR/MSSF, ale na świecie stosuje się jeszcze inne standardy) Wierny i rzetelny obraz Kontynuacja działalności Ciągłość (zapewnienie porównywalności) Memoriał (ograniczone stosowanie zasady kasowej) Współmierność przychodów i kosztów Ostrożność Istotność Wyższość treści ekonomicznej nad formą prawną Szczegółowe (podrzędne) – właściwe dla konkretnych standardów (choć mogą się pokrywać)

11 Praca domowa Przejrzeć wybrane na zajęcia sprawozdanie finansowe
Zastanowić się czemu służą poszczególne elementy (jak się mają do tego o czym rozmawialiśmy na zajęciach) Zastanowić się jakie wartości wyrażają poszczególne pozycje Bilansu / Rachunku Wyników / Rachunku Przepływów Pieniężnych Poszukać w google? Na początku następnych zajęć kartkówka (I rozdział książki + Art. 1 – 2 i 4 – 7 UoR + zajęcia + praca domowa)


Pobierz ppt "Rachunkowość Robert Dyczkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google