Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dotycząca spełnienia warunku ex ante 4.1 i 4.2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dotycząca spełnienia warunku ex ante 4.1 i 4.2"— Zapis prezentacji:

1 Informacja dotycząca spełnienia warunku ex ante 4.1 i 4.2
Grupa robocza do spraw energetyki, KK NSRO, Warszawa, 15 czerwca 2012 r.

2 Warunek 4.1 Art. 13 Dyrektywy 2006/32/EC sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Art. 45a ust 7 – 9 ustawy Prawo energetyczne; §33, §34, §35 i §36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną; § 38 i § 39 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi; § 135, § 166 i § 185 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów W opinii komisji Europejskiej Dyrektywa 2006/32/EC została wdrożona całkowicie. Postępowanie przed KE w sprawie wdrożenia dyrektywy zostało umorzone decyzją z 16 czerwca 2011 r.

3 Warunek 4.2 2. Dyrektywa 2004/8/WE w sprawie promocji kogeneracji
ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne, ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 2004/8/WE wprowadzono i usankcjonowano system certyfikacji energii elektrycznej pozyskiwanej w procesie wysokosprawnej kogeneracji oraz ustalono obowiązkowy charakter tej certyfikacji względem podmiotów ubiegających się o system wsparcia. Nałożony został obowiązek zakupu świadectw lub wniesienia opłaty zastępczej na podmioty sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym, proporcjonalnie do ilości dostarczanej przez nich tej energii. System wsparcia w zakresie promocji kogeneracji zaprogramowany jest do końca 2012 r. Ministerstwo Gospodarki w projekcie nowej ustawy Prawo energetyczne zakłada przedłużenie systemu wsparcia do końca 2020 r.

4 Dziękuję za uwagę Janusz Michalski Departament Energetyki


Pobierz ppt "Informacja dotycząca spełnienia warunku ex ante 4.1 i 4.2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google