Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOKSYKOLOGICZNEGO Za okres listopad 2011 – lipiec 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOKSYKOLOGICZNEGO Za okres listopad 2011 – lipiec 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOKSYKOLOGICZNEGO Za okres listopad 2011 – lipiec 2014 r.

2 Skład Zarządu Głównego Przewodniczący:prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz Wiceprzewodniczący:prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja prof. dr hab. Jan K. Ludwicki Sekretarz:prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska Skarbnik:dr hab. Anna Krakowiak Członkowieprof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz prof. dr hab. Maria Kała dr hab. Marek Murias `prof. dr hab. Maria Wiechetek dr hab. Mirosław Szutowski

3 Skład Zarządu Głównego c.d. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący:prof. dr hab. Ewa Florek Członkowie:dr hab. Piotr Czekaj dr hab. Małgorzata Brzóska dr Ewa Gomółka Sąd Koleżeński: Przewodniczący:prof. dr hab. Ewa Jagiełło-Wojtowicz Członkowie: dr hab. Jan Stetkiewicz dr Elżbieta Kulka

4 Działalność statutowa Zarządu Głównego  5 posiedzeń plenarnych – w IMP w Łodzi  Kontakty drogą mailową - zbieranie wniosków i praca komisji ds. przyznawania stypendium na EUROTOX 2013 (Interlaken, Szwajcaria), Eurotox 2014 (Edynburg, Wielka Brytania) - przygotowanie wstępnej wersji programu tegorocznego Zjazdu PTToks - przyjęcie nowych członków Towarzystwa - przeprowadzenie procedury nadania prof. Janinie Moniuszko-Jakoniuk i prof. Janowi K. Ludwickiemu, tytułu Członka Honorowego Towarzystwa - zbieranie wniosków na nagrody naukowe PTToks, obrady komisji ds. przyznawania nagród naukowych

5 Działalność statutowa Zarządu Głównego  Komisja ds. Krajowego Rejestru Toksykologów  przewodniczący: dr hab. Marek Murias  Członkowie:  Posiedzenia komisji i głosowania w formie telekonferencji  Zatrudnienie na umowę-zlecenie osoby zajmującej się administracją w KRT  Stworzenie strony internetowej KRT http://www.toksykologia.ump.edu.pl/krt.htm  Aktualna lista osób wpisanych do KRT (40 osób wpisanych), informacje o procesie rejestracji, modyfikacje zgodnie z sugestiami użytkowników  Wszystkie zaproponowane przez PTToks zmiany w regulaminie i sugestie dotyczące celowości istnienia Rejestru zostały przedstawione przez dr hab. M. Muriasa na 1st International Workshop on European Registered Toxicologist w Sztokholmie w listopadzie 2012 r.

6 Konferencje 28-30 maja 2012 r., Łódź – warsztaty „Nowe trendy w toksykologii – NANOCZĄSTKI I NANOMATERIAŁY 7-9 października 2013 r., Łódź – warsztaty „Nowe trendy w toksykologii – PIERWIASTKI TOKSYCZNE I NIEZBĘDNE 9-10 października 2012 r. Warszawa, warsztaty „THE NEW TOXICOLOGICAL EVIDENCE OF BORATE SUBSTANCES” 16-19 września 2014 r., Olsztyn – Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Człowiek, żywność, środowisko - problemy współczesnej toksykologii” – Oddział Warmińsko-Mazurski – główny organizator 6-9 maja 2013 r., Łódź – współorganizator kursu „TOXICOLOGY AND NUTRITION”

7 Nowe trendy w toksykologii NANOCZĄSTKI I NANOMATERIAŁY 28-30.05.2012 r. - 3 dni obrad 100 uczestników, w tym goście zagraniczni Patronat: fundacja NANONET BIOTECHMED Nowe trendy w toksykologii: nanocząstki i nanomateriały - okiem Fundacji Nanonet Wpis o konferencji na stronach fundacji Katarzyna Maksymow piątek, 01 czerwca 2012 15:50 Wydany tom streszczeń

8 6 sesji naukowych, w tym 2 anglojęzyczne 29 referatów na zaproszenie organizatorów (w tym 10 wygłoszonych po angielsku) 48 plakatów w 2 sesjach posterowych Nagrody za najlepsze prezentacje wizualne Studenci zwolnieni z opłaty wpisowej (8 osób)

9 Rozliczenie finansowe Warsztatów Wynajem sali2900,00 Usługi gastronomiczne25170,00 Druk streszczeń1455,09 Materiały reklamowe464,99 Materiały konferencyjne1331,05 Usługi pocztowe223,60 Prace redakcyjne3750,00 nagrody550,00 Zaproszenie wykładowców1270,15 Koszty organizacyjne (PLN) RAZEM 37114,88 Dotacja MNiSW10000,00 opłaty uczestników40700,00 Opłaty uczestników zagranicznych 560,00 EURO Sponsorzy WITKO SARSTEDT Technologie galwaniczne ALEMBIK Inst. Włókiennictwa 1000,00 2000,00 1000,00 1250,00 2000,00 RAZEM 57950 PLN + 560,00 EURO PRZYCHODY (PLN) Zysk: 20000 PLN Zwrot części dotacji do MNiSW – 1000 PLN

10 MONOGRAFIA 17 prac nadesłanych 250 stron, format B5 Nakład 200 egz. Termin wydania: luty 2013 r. Z zysku z WARSZTATÓW opłacono wydanie monografii: Koszty wydawnicze Druk i wysyłka do Autorów i do bibliotek

11 Konferencja organizowana przez ZG PTToks i Biuro ds. Substancji Chemicznych Uczestniczyli przedstawiciele European Borate Association, przemysłu, ośrodków naukowych 12 referatów na zaproszenie Sesja posterowa Dyskusja okrągłego stołu Wydana książka streszczeń prac prezentowanych w trakcie konferencji

12 Nowe trendy w toksykologii PIERWIASTKI TOKSYCZNE I NIEZBĘDNE 7-9 października 2013 r. - 3 dni obrad 67 uczestników, w tym 14 gości zaproszonych, Udział studentów UŁ: 13 osób Wydano tom streszczeń

13 4 sesje naukowe, 18 referatów na zaproszenie organizatorów 15 plakatów w sesji posterowej Nagrody za najlepsze prezentacje wizualne – dla 3 zespołów 15 wykładowców zaproszonych przez organizatorów Studenci zwolnieni z opłaty wpisowej (13 osób)

14 Udział studentów w warsztatach Wynik współpracy z 2012 r. (warsztaty, letnie praktyki, wolontariat) Studenci pełnoprawni uczestnicy (katering, materiały zjazdowe), zwolnieni z opłaty rejestracyjnej dzięki pokryciu kosztów uczestnictwa dla wykładowców z dotacji MNiSZ na DUN

15 Nagrody za najlepsze prezentacje wizualne w sesji plakatowej Nagrody pieniężne dla 3 zespołów + dyplomy Dla 3 zespołów Komisja oceniająca : prof. M.Brzóska Prof. K.Socha Prof. K.Tyrpień Wręczenie na zakończenie konferencji

16 Rozliczenie finansowe Warsztatów (wstępne) Wynajem sali i usługi gastronomiczne 18000,00 Zaproszenie wykładowców16000,00 Druk streszczeń, materiały konferencyjne 14000,00 nagrody550,00 Koszty organizacyjne (PLN) Dotacja MNiSW10000,00 opłaty uczestników15800,00 Środki własne3000,00 PRZYCHODY (PLN) Dotacja MNiSW pozwoliła na zwolnienie z opłaty rejestracyjnej zaproszonych wykładowców i częściowe opłacenie im pobytu w Łodzi

17 TOXICOLOGY AND NUTRITION Kurs finansowany przez ECNIS 2 Anglojęzyczny 20 uczestników Wykłady oraz zajęcia praktyczne: techniki HPLC/MS/MS, oraz ICP/MS Tematyka kursu obejmowała: Epidemiologię nowotworów Ocenę indywidualnej wrażliwości na narażenie na czynniki środowiskowe Znaczenie markerów „-omiksowych” w biologii molekularnej i szacowaniu ryzyka Zastosowanie nowych biomarkerów w badaniach epidemiologicznych Narażenie środowiskowe a uszkodzenia DNA i procesy jego naprawy Znaczenie selenu i selenobiałek w rozwoju nowotworów

18 Członkowie Honorowi Prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk – na wniosek Oddz. Białostockiego, Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki – na wniosek Oddz. Warszawskiego, Uroczystość nadania godności odbyła się w dniu inauguracji zjazdu (16.09.2014 r.)

19 STYPENDIA WYJAZDOWE DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Kryteria dla zgłaszających – identyczne jak ogłaszane przez organizatorów EUROTOXU Wiek <35 lat Dorobek publikacyjny (IF) ZG PTToks pokrywa wyłącznie opłatę rejestracyjną (ok. 500-600 EURO/osobę w każdym roku), Zainteresowanie wśród młodych pracowników umiarkowane 2013 r. – 2 wnioski – 1 stypendium przyznane 2014 r. - 1 wniosek – 1 stypendium przyznane

20 Nagrody za prace naukowe opublikowane w latach 2012-2014 Komisja ds. przyznawania nagród: dr hab. Maciej Stępnik dr hab. Anna Kilanowicz dr hab. Jan Stetkiewicz Wpłynął 1 wniosek – za pracę doktorską i powiązany z nią cykl publikacji Nagrodę otrzymała p. dr Agnieszka Hernik z Oddziału Warszawskiego PTToks, uroczyste wręczenie odbyło się w dniu inauguracji zjazdu

21 WAŻNE DECYZJE ZG Od 2012 r. podniesiono składkę członkowską do 60 PLN/rok pełnoprawnym członkiem Towarzystwa (posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze) jest osoba mająca uregulowane opłacanie składek członkowskich zgodnie z postanowieniami Statutu. Zgodnie z tą uchwała członkowie emeryci regularnie opłacający składki członkowskie mają czynne i bierne prawo wyborcze. członkowie ZG powinni mieć zagwarantowane uczestnictwo w obradach organizacji międzynarodowych. W posiedzeniach EUROTOX i IUTOX powinien uczestniczyć przewodniczący PTToks lub osoba przez niego upoważniona. Komitety organizacyjne zjazdów toksykologicznych będą zapraszać i pokrywać koszty uczestnictwa członkom honorowym Towarzystwa

22 Sprawy personalne W bieżącej kadencji odeszło 2 członków ZG PTToks, postanowiono nie przeprowadzać wyborów uzupełniających Prof. J.Gromadzińska decyzją przewodniczącego ZG została delegowana na tegoroczny EUROTOX do Edynburga jako przedstawiciel PTToks.

23 Działalność Oddziałów W latach 2012-2014

24 PTToks 312 członków 13 członków honorowych 11 członków wspierających W minionej kadencji 34 osoby wstąpiły do Towarzystwa, (w tym 3 członków wspierających)

25 Liczba członków w poszczególnych Oddziałach Lp.OddziałNa początku kadencji Na końcu kadencji 1.Białostocki1912 2.Gdański2312 3.Krakowski4450 4.Lubelski6638 5.Łódzki5647 6.Poznański38 7.Szczeciński19.b.d. 8.Śląski2839 9.Warmińsko-Mazurski22 10.Warszawski4228 11.Wrocławski3326

26 Wyniki wyborów w Oddziałach PTToks przeprowadzonych w okresie maj – lipiec 2014 Oddział Białostocki:dr hab. Małgorzata Brzóska Oddział Gdański:dr hab. Bartosz Wielgomas Oddział Krakowski:prof. dr hab. Dariusz Zuba Oddział Lubelski:dr Bogumił Biernacki Oddział Łódzki:dr hab. Maciej Stępnik Oddział Poznański:prof. dr hab. Ewa Florek Oddział Szczeciński:dr Tomasz Janus Oddział Śląski:dr hab. Piotr Czekaj Oddział Warmińsko-Mazurskidr hab. Dariusz Barski Oddział Warszawski:prof. dr hab. Ireneusz Grudziński Oddział Wrocławski:dr Ewa Kucharczak-Moryl

27 Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTToks za okres 2011-2014 Wpływy20112012201331.07. 2014 Razem Saldo początkowe na 31.12.201123145,36-- Składki członkowskie7361,006952,006993,0021 306,00 Dotacje MNiSW10000,00 -20 000,00 Zysk z X Krajowego Zjazdu PTToks (Jurata) 2800,00- Warsztatu Naukowe (rejestracja +sponsorzy) 75110,0015800,0090 910,00 Krajowy Rejestr Toksykologów2700,00 Monografia – dotacji Inst.Włókiennictwa 2000,00 Dodatnie różnice kursowe31,12 Naliczone odsetki bankowe21,88 RAZEM139 747,12 PLN

28 Wydatki20122013 31.07. 2014 Razem Organizacja warsztatów51057,8722531,1373589,00 Stypendia naukowe2500,00 Składki EUROTOX, IUTOX,3732,472152,965885,43 Zwrot dotacji MNiSW985,77- Refundacja kosztów udziału w konferencjach1315,74156,701472,44 Druk monografii3668,70 Posiedzenia ZG, delegacje, wynagrodzenia8039,508501,54300,0016841,04 Ujemne różnice kursowe125,76 Razem:104 529,53 PLN Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTToks za okres 2011-2014 Stan konta 1.09.2014 r.: 58 389,48 PLN

29 Finanse – podsumowanie: Saldo początkowe (31.12.2011): 23 145,36 zł Saldo końcowe (1.09.2014): 58 389,48 zł Ale są zaległości w płatnościach !!!!


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOKSYKOLOGICZNEGO Za okres listopad 2011 – lipiec 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google