Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Mobilny uczeń – dobry pracownik” Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Mobilny uczeń – dobry pracownik” Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji."— Zapis prezentacji:

1 „Mobilny uczeń – dobry pracownik” Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

2 Mobilny uczeń – dobry pracownik Mobilny uczeń – dobry pracownik Wartość projektu : 76.268 Euro Wartość projektu : 76.268 Euro Czas trwania : sierpień 2013 – czerwiec 2015 Czas trwania : sierpień 2013 – czerwiec 2015 Uczestnicy : Uczestnicy : technik elektryk - 16 uczestników technik elektryk - 16 uczestników technik mechatronik – 16 uczestników. technik mechatronik – 16 uczestników. Miejsce mobilności : Schkeuditz k/Lipska, Niemcy. Miejsce mobilności : Schkeuditz k/Lipska, Niemcy. Partner : Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, organizator praktyk zawodowych i programu kulturowo- językowego. Partner : Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, organizator praktyk zawodowych i programu kulturowo- językowego. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

3 Mobilny uczeń – dobry pracownik Mobilny uczeń – dobry pracownik Cele projektu „Mobilny uczeń – dobry pracownik”: Cele projektu „Mobilny uczeń – dobry pracownik”: podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego wśród uczniów, podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego wśród uczniów, zwiększenie szans młodzieży na lokalnym oraz europejskim rynku pracy, zwiększenie szans młodzieży na lokalnym oraz europejskim rynku pracy, dostosowanie edukacji do potrzeb pracy zawodowej i sprostanie wymaganiom globalizacji, dostosowanie edukacji do potrzeb pracy zawodowej i sprostanie wymaganiom globalizacji, kształtowanie kompetencji kluczowych: wiedzy fachowej, znajomości języka obcego zawodowego, technologii informacyjno- komunikacyjnej i umiejętności interpersonalnych, kształtowanie kompetencji kluczowych: wiedzy fachowej, znajomości języka obcego zawodowego, technologii informacyjno- komunikacyjnej i umiejętności interpersonalnych, zachęcanie do nauki języków obcych i kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur. zachęcanie do nauki języków obcych i kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

4 Mobilny uczeń – dobry pracownik Partner w projekcie: VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz, Saksonia, Niemcy http://www.gut-wehlitz.de Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

5 Przygotowanie kulturowo – językowe. Grupa mechatroniczna. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji Mobilny uczeń – dobry pracownik Mobilny uczeń – dobry pracownik

6 Przygotowanie kulturowo – językowe. Grupa elektryków. Mobilny uczeń – dobry pracownik Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

7 Rozdanie dyplomów ukończenia przygotowania pedagogicznego Rozdanie dyplomów ukończenia przygotowania pedagogicznego i przygotowania kulturowo- językowego. i przygotowania kulturowo- językowego. Mobilny uczeń – dobry pracownik Mobilny uczeń – dobry pracownik Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

8 Mobilny uczeń – dobry pracownik Na stanowisku pracy. Grupa mechatroniczna. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

9 Mobilny uczeń – dobry pracownik Na stanowisku pracy. Grupa elektryczna. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

10 Mobilny uczeń – dobry pracownik Przed wyjściem na praktyki. Przed wyjściem na praktyki. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

11 Mobilny uczeń – dobry pracownik Program kulturowy w Niemczech. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

12 Mobilny uczeń – dobry pracownik Wycieczka techniczna. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

13 Mobilny uczeń – dobry pracownik Program kulturowy – wycieczka do Berlina. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

14 Mobilny uczeń – dobry pracownik Pożegnaniepraktykantów w Schkeuditz. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

15 Mobilny uczeń – dobry pracownik Wręczenie dyplomów Europass Mobilność. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

16 Mobilny uczeń – dobry pracownik Wręczenie dyplomów Europass Mobilność. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

17 Mobilny uczeń – dobry pracownik Dziękujemy za uwagę Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dokument powstał w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie”. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji


Pobierz ppt "„Mobilny uczeń – dobry pracownik” Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google