Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ… CZYLI JAK ZDOBYĆ „KASĘ” NA NAUKĘ W INNYCH KRAJACH… …I W JAKI SPOSÓB POZNAWAĆ INNE KULTURY NIE BĘDĄC ROCKEFELLEREM…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ… CZYLI JAK ZDOBYĆ „KASĘ” NA NAUKĘ W INNYCH KRAJACH… …I W JAKI SPOSÓB POZNAWAĆ INNE KULTURY NIE BĘDĄC ROCKEFELLEREM…"— Zapis prezentacji:

1 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ… CZYLI JAK ZDOBYĆ „KASĘ” NA NAUKĘ W INNYCH KRAJACH… …I W JAKI SPOSÓB POZNAWAĆ INNE KULTURY NIE BĘDĄC ROCKEFELLEREM… Opracowała Magdalena Kostyk

2 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ Program Comenius jest skierowany do : uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej; szkół określonych przez państwa członkowskie; nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół; stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną; osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie; podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

3 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ Cele Programu Comenius: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

4 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ Działania wspierane w ramach Programu Comenius: wymianę uczniów i kadry; mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej; uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej; wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe); praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

5 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ Jesteś nauczycielem i chcesz podnosić swoje kwalifikacje-ten program jest dla Ciebie! Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich. Kandydat powinien być zatrudniony w jednej z niżej wymienionych instytucji: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum ogólnokształcące, szkoła ponadgimnazjalna o profilu zawodowym lub technicznym, szkoła integracyjna lub dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkoła sportowa, inna instytucja oświatowa (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty)

6 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ Szkolenia mogą odbywać się w następujących krajach: kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Turcja, Chorwacja, Szwajcaria

7 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRU EDUKACYJNEJ Beneficjenci mogą brać udział w: kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach, job-shadowing/work placement Kursy szkoleniowe mogą trwać od 5 dni roboczych do 6 tygodni. W tej grupie wyróżniamy: kursy językowe, kursy językowo-metodyczne, kursy tematyczne Konferencje i seminaria to krótsze formy doskonalenia, które trwają minimum 1 dzień.

8 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ Job-shadowing to rodzaj praktyki zawodowej, odbywanej w instytucji oświatowej, polegającej na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację zadań wykonywanych przez innych. Koniecznym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest zgodność tematyki kursu z profilem zawodowym kandydata.

9 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ Do najważniejszych korzyści udziału w szkoleniach europejskich należą: pogłębianie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pedagogicznych, możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej z europejskimi placówkami oświatowymi

10 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ Beneficjenci otrzymują dofinansowanie: kosztów szkolenia, kosztów utrzymania, kosztów podróży, kosztów przygotowania językowego/kosztów na pokrycie specjalnych potrzeb (w uzasadnionych przypadkach)

11 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ Wniosek należy składać w wyznaczonym terminie na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja programu "Uczenie się przez całe życie" ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa z dopiskiem "Comenius-Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej"

12 MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W CELU UWIARYGODNIENIA W/W INFORMACJI, W PREZENTACJI ZOSTAŁY WYKORZYSTANE TEKSTY I MATERIAŁY Z PROGRAMU COMENIUS. Magdalena Kostyk


Pobierz ppt "MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ… CZYLI JAK ZDOBYĆ „KASĘ” NA NAUKĘ W INNYCH KRAJACH… …I W JAKI SPOSÓB POZNAWAĆ INNE KULTURY NIE BĘDĄC ROCKEFELLEREM…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google