Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. „Renewable Energies, renewable relationships” Poland, Silesian, Lubliniec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. „Renewable Energies, renewable relationships” Poland, Silesian, Lubliniec."— Zapis prezentacji:

1 Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. „Renewable Energies, renewable relationships” Poland, Silesian, Lubliniec

2 „Renewable Energies, renewable relationships” Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w Lublińcu Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r.

3 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r.  zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych powietrza z procesów spalania paliw stałych CEL  wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych w paleniskach domowych

4 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. ZAKRES MOŻLIWYCH PRAC DO REALIZACJI W RAMACH PONE

5 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. 1. Wymiana starych kotłów węglowych na nowe gazowe, węglowe, na olej opałowy

6 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r.

7 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. 2. W ykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompa ciepła) (kolektory słoneczne, pompa ciepła)

8 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Potencjał energii słonecznej dostępny w p oszczególnych porach roku w Polsce

9 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Zaspokojenie zapotrzebowania na ciepłą wodę przez układ solarny w poszczególnych miesiącach Zaspokojenie zapotrzebowania na ciepłą wodę przez układ solarny w poszczególnych miesiącach

10 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. 3. Termoizolacja budynków (ścian, stropów, dachów)

11 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Oszacowany łączny koszt realizacji PONE* 14 822 200 PLN * szacunek dot. działań w 505 obiektach

12 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Montaż finansowy

13 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) to instytucja publiczna realizująca politykę ekologiczną województwa śląskiego. Jego działania koncentrują się na:  wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe  pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

14 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Kary i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska Pożyczka w części umarzalna Bezzwrotna dotacja

15 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Złożenie Wniosku o udzielenie pożyczki Nabór wśród mieszkańców i wykonawców Realizacja Programu Rozliczenie i umorzenie części pożyczki Opracowanie Regulaminu uczestnictwa

16 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. WFOŚiGW Gmina Lubliniec Wykonawcy Mieszkańcy Gminy

17 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Zakres modernizacji Poziom kosztów [PLN] Poziom dofinansowania-środki Gminy (dotacja) [PLN] (70%) Poziom dofinansowania - środki mieszkańca [PLN] (30%) Wymiana kotła 12 0008 4003 600 Montaż układu solarnego 15 00010 5004 500 Termoizolacja budynku 25 00017 5007 500 Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego budynku w ramach PONE Lubliniec Maksymalny poziom dofinansowania 36 400 zł 1 PLN = 4,16 €

18 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Środki pieniężne:I etapII etap III etap RAZEM WFOŚiGW za pośrednictwem UM w Lublińcu 3.835.6524.082.4292.012.1959.930.276 Własne mieszkańca2.209.6532.321.2021.079.1465.610.001 RAZEM6.045.3056.403.6313.091.34115.540.227 Podsumowanie wydatkowania środków pieniężnych w trakcie realizacji Programu [PLN]

19 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r.  usunięto 416 starych, nieekologicznych kotłów węglowych,  zamontowano 363 nowe kotły węglowe,  zamontowano 53 nowe kotły gazowe,  ocieplono 276 budynków,  zamontowano 186 instalacji kolektorów słonecznych Efekt rzeczowy

20 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. ZanieczyszczeniaZakładanyOsiągnięty Pył [kg/a]70 06383 371 SO 2 [kg/a]49 48351 644 NO x [kg/a]3 0523 169 CO [kg/a]141 190151 479 CO 2 [w tys. kg/a]6 1476 458 b-a-p [kg/a]4447 Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej [GJ/a] 21 624 Efekt ekologiczny

21 Ograniczona emisja CO 2 w wysokości 6 458 000 kg to tyle, ile rocznie pochłania 778 072 świerków (1 945 ha lasów)

22 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r.  zainstalowano 186 zestawów,  łączna powierzchnia zamontowanych kolektorów: ok. 903 m2,  łączna energia wyprodukowana przez kolektory to ok. 2 031 GJ/a,  zmniejszenie zużycia paliwa (np. węgla): 88 Mg/a,  średnia powierzchnia kolektorów na jeden budynek: 4,85 mkw.,  ograniczenie emisji CO 2 : 176.608 kg/a Można to porównać do emisji spalin 57 samochodów osobowych pokonujących co roku 20 tys. km (przy założenie emisji 155g/km) Kolektory słoneczne

23 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Efekty dodatkowe  zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków mieszkalnych  zwiększenie popytu na rynku usług lokalnych  poprawa estetyki miasta

24 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Przykładowerealizacje

25 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Przed modernizacją

26 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Po modernizacji

27 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Przedmodernizacją

28 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Po modernizacji

29 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Przedmodernizacją

30 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Po modernizacji

31 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Przed modernizacją

32 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Po modernizacji

33 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Przed modernizacją

34 „Renewable Energies, renewable relationships” Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. Po modernizacji

35 Dziękuję za uwagę Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec


Pobierz ppt "Lubliniec, 27 luty – 1 marca 2014 r. „Renewable Energies, renewable relationships” Poland, Silesian, Lubliniec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google