Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Tychy Program ograniczenia niskiej emisji PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi Kompleksowy program obniżenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Tychy Program ograniczenia niskiej emisji PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi Kompleksowy program obniżenia."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Tychy Program ograniczenia niskiej emisji PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w dzielnicach obrzeżnych miasta Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych

2 Urząd Miasta Tychy Struktura zanieczyszczeń do atmosfery (stan istniejący ) PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi Globalna wielkość emitowanych zanieczyszczeń z 4000 obiektów mieszkalnych 5 420 ton/rok Łączna ilość emitowanych zanieczyszczeń z jednego obiektu mieszkalnego 1355 kg/rok 1

3 Urząd Miasta Tychy Porównanie kosztów paliw w sezonie grzewczym PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi Koszt paliwa na sezon grzewczy w zł 2

4 Urząd Miasta Tychy Miesięczne koszty prowadzenia systemu grzewczego PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi Kształtowanie się miesięcznych kosztów eksploatacji źródła ciepła w zł 3

5 Urząd Miasta Tychy Struktura emitowanych zanieczyszczeń po modernizacji PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi Tlenek węgla Dwutlenek siarki Tlenki azotu Pył Pozostałe Substancje organiczne 0,2 % 25,4 % 47,7 % 4,5 % 9,4 % Struktura zanieczyszczeń do atmosfery po modernizacji Ilość zanieczyszczeń – 91,2 kg/rok dla jednego obiektu 4

6 Urząd Miasta Tychy Efekt ekologiczny dla jednego obiektu PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi Efekt ekologiczny dla jednego obiektu wynosi 1 264,1 kg/rok 5

7 Urząd Miasta Tychy Rzeczywisty efekt ekologiczny dla miasta PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi Przy spełnieniu warunku, że we wszystkich obiektach wdrożona zostanie modernizacja, we wszystkich obiektach była w stanie obecnym instalacja węglowa starego typu, można szacować, iż maksymalny efekt ekologiczny to zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń o około 5 700 ton/rok. Oceniając realność wdrożeniową Programu (wielkość popytu – 1500 obiektów) oraz fakt, iż w części obiektów zainstalowane mogą być kotły olejowe lub gazowe rzeczywisty efekt ekologiczny może kształtować się w wysokości około: 2 000 ton/rok, 6

8 Urząd Miasta Tychy Porównanie emisji dymów PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 7 Emisja przed modernizacjąEmisja po modernizacji

9 Urząd Miasta Tychy Kocioł retortowy c.o. PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi -sprawność 80-83% -zaawansowany układ automatyki kotła z pełną regulacją parametrów działania -minimalna ilość popiołu po procesie spalania -wyselekcjonowane paliwo: węgiel groszek o granulacji 5-20 mm 8

10 Urząd Miasta Tychy Algorytm przepływów finansowych PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 9

11 Urząd Miasta Tychy Finansowanie Programu PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 10 Gmina – 70% Inwestor (mieszkaniec) – 30% Maksymalna wartość inwestycji finansowana przez program – 10 000,00 zł Przykładowa końcowa wartość inwestycji: 7 000,00 zł środki Gminy – 4 900,00 zł środki inwestora – 2 100,00 zł W przypadku wartości inwestycji powyżej 10 000,00 zł (np. wybór droższego kotła, wykonanie prac termomodernizacyjnych) środki Gminy – 7 000,00 zł środki inwestora – 3 000,00 zł + wartość powyżej kwoty 10 000,00 zł

12 Urząd Miasta Tychy Co może operator? PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 11 1. Doradztwo techniczne, inwentaryzacja obiektu, w tym wybór rodzaju kotła. 2. Pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku- deklaracji o przystąpienie do programu. 3. Załatwienie wszelkich formalności związanych z uczestnictwem mieszkańców w Programie. 4. Pomoc w rozłożeniu na raty części kosztów uczestnictwa w Programie, poniesionych przez mieszkańców.

13 Urząd Miasta Tychy Co może operator? PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 12 5. Prace demontażowe i budowlano- montażowe przy instalowaniu kotła i związanej z kotłem instalacji c.o. 6. Dostawa wymaganego paliwa, w tym możliwość dostawy paczkowanego węgla do kotłów retortowych. 7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 8. Pomoc w wyborze i realizacji opcji dodatkowych Programu takich jak: docieplenie stropów, uszczelnienie i wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, zastosowanie kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.

14 Urząd Miasta Tychy Harmonogram spotkań z mieszkańcami PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 13 Cielmice – Paprocany 22 maja 2002, godz. 18.00 Kółko Rolnicze, ul. Jedności 1 Czułów 23 maja 2002, godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 102 Wartogłowiec–Zwierzyniec 23 maja 2002, godz. 19.00 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Cmentarna 54 Urbanowice 24 maja 2002, godz. 17.00 Koło Gospodyń Wiejskich, ul. Przejazdowa 1 Jaroszowice–Wygorzele 24 maja 2002, godz. 19.00 Dom Wielofunkcyjny Dworek, ul. Miodowa 21 Wilkowyje 27 maja 2002, godz. 17.00 Świetlica Środowiskowa, ul. Szkolna Stare Tychy – Mąkołowiec 27 maja 2002, godz. 19.00 Szkoła Podstawowa nr 1, pl. Wolności 4 Żwaków - Suble 28 maja 2002, godz. 18.00 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Borowa 123

15 Urząd Miasta Tychy Infolinia Programu PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 14 tel. 227-38-34 w godz. 9.00-12.00

16 Urząd Miasta Tychy Plakat promocyjny PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 15

17 Urząd Miasta Tychy Ankieta Programu PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 16

18 Urząd Miasta Tychy Uchwała przyjmująca program PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 17

19 Urząd Miasta Tychy Uchwała o zaciągnięciu pożyczki PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 18

20 Urząd Miasta Tychy Umowa z operatorem PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi 19


Pobierz ppt "Urząd Miasta Tychy Program ograniczenia niskiej emisji PROGRAMPROGRAM OGRANICZeNIAOGRANICZeNIA NISKIEJEMISJiNISKIEJEMISJi Kompleksowy program obniżenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google