Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program ograniczenia niskiej emisji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program ograniczenia niskiej emisji"— Zapis prezentacji:

1 Program ograniczenia niskiej emisji
Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w dzielnicach obrzeżnych miasta Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych Urząd Miasta Tychy

2 Struktura zanieczyszczeń do atmosfery (stan istniejący)
1 Łączna ilość emitowanych zanieczyszczeń z jednego obiektu mieszkalnego 1355 kg/rok P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Globalna wielkość emitowanych zanieczyszczeń z 4000 obiektów mieszkalnych 5 420 ton/rok Urząd Miasta Tychy

3 Porównanie kosztów paliw w sezonie grzewczym
2 Koszt paliwa na sezon grzewczy w zł P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Urząd Miasta Tychy

4 Miesięczne koszty prowadzenia systemu grzewczego
3 Kształtowanie się miesięcznych kosztów eksploatacji źródła ciepła w zł P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Urząd Miasta Tychy

5 Struktura emitowanych zanieczyszczeń po modernizacji
4 P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Struktura zanieczyszczeń do atmosfery po modernizacji Ilość zanieczyszczeń – 91,2 kg/rok dla jednego obiektu 0,2 % 9,4 % 4,5 % Tlenek węgla 25,4 % Dwutlenek siarki Tlenki azotu Pył Substancje organiczne Pozostałe 47,7 % Urząd Miasta Tychy

6 Efekt ekologiczny dla jednego obiektu
5 P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Efekt ekologiczny dla jednego obiektu wynosi 1 264,1 kg/rok Urząd Miasta Tychy

7 Rzeczywisty efekt ekologiczny dla miasta
6 Przy spełnieniu warunku, że we wszystkich obiektach wdrożona zostanie modernizacja, we wszystkich obiektach była w stanie obecnym instalacja węglowa starego typu, można szacować, iż maksymalny efekt ekologiczny to zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń o około ton/rok. Oceniając realność wdrożeniową „Programu” (wielkość popytu – 1500 obiektów) oraz fakt, iż w części obiektów zainstalowane mogą być kotły olejowe lub gazowe rzeczywisty efekt ekologiczny może kształtować się w wysokości około: 2 000 ton/rok, P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Urząd Miasta Tychy

8 Porównanie emisji dymów
7 P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Emisja przed modernizacją Emisja po modernizacji Urząd Miasta Tychy

9 8 Kocioł retortowy c.o. sprawność 80-83%
G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i sprawność 80-83% zaawansowany układ automatyki kotła z pełną regulacją parametrów działania minimalna ilość popiołu po procesie spalania wyselekcjonowane paliwo: węgiel groszek o granulacji 5-20 mm Urząd Miasta Tychy

10 Algorytm przepływów finansowych
9 P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Urząd Miasta Tychy

11 Finansowanie Programu
10 Gmina – 70% Inwestor (mieszkaniec) – 30% P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Maksymalna wartość inwestycji finansowana przez program – ,00 zł Przykładowa końcowa wartość inwestycji: 7 000,00 zł środki Gminy – 4 900,00 zł środki inwestora – 2 100,00 zł W przypadku wartości inwestycji powyżej ,00 zł (np. wybór droższego kotła, wykonanie prac termomodernizacyjnych) środki Gminy – 7 000,00 zł środki inwestora – 3 000,00 zł + wartość powyżej kwoty ,00 zł Urząd Miasta Tychy

12 Co może operator? 11 Doradztwo techniczne, inwentaryzacja obiektu, w tym wybór rodzaju kotła. Pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku-deklaracji o przystąpienie do programu. Załatwienie wszelkich formalności związanych z uczestnictwem mieszkańców w Programie. Pomoc w rozłożeniu na raty części kosztów uczestnictwa w Programie, poniesionych przez mieszkańców. P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Urząd Miasta Tychy

13 Co może operator? 12 5. Prace demontażowe i budowlano-montażowe przy instalowaniu kotła i związanej z kotłem instalacji c.o. 6. Dostawa wymaganego paliwa, w tym możliwość dostawy paczkowanego węgla do kotłów retortowych. 7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 8. Pomoc w wyborze i realizacji opcji dodatkowych Programu takich jak: docieplenie stropów, uszczelnienie i wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, zastosowanie kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Urząd Miasta Tychy

14 Harmonogram spotkań z mieszkańcami
13 Cielmice – Paprocany 22 maja 2002, godz Kółko Rolnicze, ul. Jedności 1 Czułów maja 2002, godz Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 102 Wartogłowiec–Zwierzyniec 23 maja 2002, godz Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Cmentarna 54 Urbanowice 24 maja 2002, godz Koło Gospodyń Wiejskich, ul. Przejazdowa 1 Jaroszowice–Wygorzele 24 maja 2002, godz Dom Wielofunkcyjny „Dworek”, ul. Miodowa 21 Wilkowyje 27 maja 2002, godz Świetlica Środowiskowa, ul. Szkolna Stare Tychy – Mąkołowiec 27 maja 2002, godz Szkoła Podstawowa nr 1, pl. Wolności 4 Żwaków - Suble 28 maja 2002, godz Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Borowa 123 P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Urząd Miasta Tychy

15 tel. 227-38-34 w godz. 9.00-12.00 14 Infolinia Programu P R O G A M O
C Z e N I S K E J M i tel w godz Urząd Miasta Tychy

16 15 Plakat promocyjny P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i
Urząd Miasta Tychy

17 16 Ankieta Programu P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i
Urząd Miasta Tychy

18 Uchwała przyjmująca program
17 P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Urząd Miasta Tychy

19 Uchwała o zaciągnięciu pożyczki
18 P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i Urząd Miasta Tychy

20 19 Umowa z operatorem P R O G A M O G R A N I C Z e N I S K E J M i
Urząd Miasta Tychy


Pobierz ppt "Program ograniczenia niskiej emisji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google