Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI Tychy, 2002 - 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI Tychy, 2002 - 2004."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI Tychy,

2 Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na nowe i ekologiczne źródła ciepła: - retortowe kotły węglowe, - kotły gazowe, - kotły olejowe, - elektryczne źródła ciepła. Cel programu

3 Zasady Programu Dobrowolność uczestnictwa mieszkańców Wyboru producenta kotła i firmy montażowej dokonuje mieszkaniec Program obejmuje modernizację starych kotłowni węglowych W imieniu gminy Program realizuje wybrany przez gminę Operator

4 Finansowanie Programu Gmina – 70% Inwestor (mieszkaniec) – 30% Maksymalna wartość inwestycji finansowana przez program – ,00 zł Przykładowa końcowa wartość inwestycji: 7 000,00 zł środki Gminy – 4 900,00 zł środki inwestora – 2 100,00 zł W przypadku wartości inwestycji powyżej ,00 zł (np. wybór droższego kotła, wykonanie prac termomodernizacyjnych) środki Gminy – 7 000,00 zł środki inwestora – 3 000,00 zł + wartość powyżej kwoty ,00 zł

5 Zakres działań wymiana istniejących kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła (wybór źródła ciepła przez właściciela budynku) korzystny system finansowania dostawa urządzeń prace demontażowe i montażowe niezbędne modernizacje wewnętrznych instalacji

6 dostawa paliwa w przypadku kotła węglowego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny opcja dodatkowa – wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku (np. ocieplanie ścian lub wymiana okien) Zakres działań

7 Porównanie rocznych kosztów ogrzewania

8 Warunki uczestnictwa budynki mieszkalne na terenie gminy Tychy pozwolenie na budowę wydane przed 1 stycznia 1996 r. budynek zgłoszony do użytkowania budynek ze starym kotłem węglowym

9 Struktura kosztów programu (w latach 2002 – 2004, w tysiącach złotych) Lp.Źródła finansowania zadania Wartość zaangażowanych środków 2002 r. Wartość zaangażowanych środków 2003 r. Wartość zaangażowanych środków 2004 r. Wartość zaangażowanych środków 2002 r. – 2004 r. 1.ILOŚĆ KOTŁÓW POŻYCZKA Z WFOŚiGW DOTACJA Z WFOŚiGW ŚRODKI WŁASNE MIESZKAŃCA ŚRODKI GMINY ŚRODKI RAZEM

10 Zakres obowiązków Operatora przygotowanie dokumentacji programu uruchomienie Punktu Obsługi Klienta udzielanie informacji dotyczących programu porady merytoryczne i techniczne tworzenie list klientów dla podwykonawców przygotowanie umów przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowywanie harmonogramów rozliczeniowych

11 Zestawienie zainstalowanych kotłów Typ kotła Liczba% Węglowy Gazowy1198 Olejowy242 Razem

12 Zestawienie zainstalowanych kotłów (wg rodzaju inwestycji w latach ) Węglowe (miał, groszek) Olejowe Gazowe

13 Emisja zanieczyszczeń (pojedyncza kotłownia w skali roku) Rodzaj zanieczyszczenia Przed modernizacjąPo modernizacji Emisja kg/rok CO812,59,4 SO 2 108,347,7 NO x 39,325,4 Pył243,74,5 Pozostałe16,10,2 Substancje organiczne135,44 Łącznie 1355,391,2

14 Rodzaj zanieczyszczenia Emisja z 1500 kotłowni przed modernizacją w kg/rok Emisja z 1500 kotłowni po modernizacji w kg/rok Efekt ekologiczny z 1500 kotłowni w kg/rok CO SO NO x Pył Pozostałe Substancje organiczne Łącznie Efekt ekologiczny !

15 Efekt ekologiczny z modernizacji 1500 kotłowni

16 Kotłownie przed modernizacją

17 Kotłownie po modernizacji

18 Dodatkowe efekty programu rozwój tyskich firm instalacyjnych (zwiększenie zatrudnienia) poprawa jakości usług i przestrzegania prawa budowlanego w firmach instalacyjnych znacząca poprawa stanu technicznego kotłowni doprowadzenie do zgodności z prawem budowlanym i normami bezpieczeństwa kotłowni uniemożliwienie spalania odpadów komunalnych zdobycie nowego rynku i doświadczeń przez komunalną spółkę PEC

19 Zalecenia dotyczące realizacji programu Mocne nagłośnienie medialne programu – wyjaśnienie na tym etapie większości wątpliwości i pytań ; spotkania z mieszkańcami – przedstawienie zasad programu, przedstawienie operatora, prezentacja kotła węglowego,prasa,radio, TV, kościół Konieczny wybór operatora Konstrukcja kotłów uniemożliwiająca lub mocno ograniczająca możliwość spalania odpadów ( śmieci ) Zachęcanie do wyboru kotłów retortowych wysokiej klasy O ile możliwe – niedopuszczenie kotłów retortowych miałowych Konieczność stosowania właściwego paliwa oraz przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych kotła !!!

20 Zalecenia cd. Dystrybucja węgla – najlepiej w jednym ręku ( np. Operator ) bo gwarancja dostarczenia paliwa o właściwych parametrach i niższa cena Żelazna konsekwencja przestrzegania zasad i regulaminu programu wobec producentów kotłów, firm instalacyjnych, inwestorów i operatora !!!

21 Dodatkowe informacje telefon : 032/

22 Dziękuję za uwagę i.... życzę sukcesu kolejnym gminom


Pobierz ppt "PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI Tychy, 2002 - 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google