Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI"— Zapis prezentacji:

1 OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI Tychy,

2 Cel programu Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych
kotłów węglowych na nowe i ekologiczne źródła ciepła: retortowe kotły węglowe, kotły gazowe, kotły olejowe, elektryczne źródła ciepła.

3 Zasady Programu Dobrowolność uczestnictwa mieszkańców
Wyboru producenta kotła i firmy montażowej dokonuje mieszkaniec Program obejmuje modernizację starych kotłowni węglowych W imieniu gminy Program realizuje wybrany przez gminę Operator

4 Finansowanie Programu
Gmina – 70% Inwestor (mieszkaniec) – 30% Maksymalna wartość inwestycji finansowana przez program – ,00 zł Przykładowa końcowa wartość inwestycji: 7 000,00 zł środki Gminy – 4 900,00 zł środki inwestora – 2 100,00 zł W przypadku wartości inwestycji powyżej ,00 zł (np. wybór droższego kotła, wykonanie prac termomodernizacyjnych) środki Gminy – 7 000,00 zł środki inwestora – 3 000,00 zł + wartość powyżej kwoty ,00 zł

5 Zakres działań wymiana istniejących kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła (wybór źródła ciepła przez właściciela budynku) korzystny system finansowania dostawa urządzeń prace demontażowe i montażowe niezbędne modernizacje wewnętrznych instalacji

6 Zakres działań dostawa paliwa w przypadku kotła węglowego
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny opcja dodatkowa – wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku (np. ocieplanie ścian lub wymiana okien)

7 Porównanie rocznych kosztów ogrzewania

8 Warunki uczestnictwa budynki mieszkalne na terenie gminy Tychy
pozwolenie na budowę wydane przed 1 stycznia 1996 r. budynek zgłoszony do użytkowania budynek ze starym kotłem węglowym

9 Struktura kosztów programu (w latach 2002 – 2004, w tysiącach złotych)
Lp. Źródła finansowania zadania Wartość zaangażowanych środków 2002 r. Wartość zaangażowanych środków 2003 r. Wartość zaangażowanych środków 2004 r. Wartość zaangażowanych środków 2002 r. – 2004 r. 1. ILOŚĆ KOTŁÓW 307 500 693 1 500 2. POŻYCZKA Z WFOŚiGW 1 618 2 714 4 255 8 587 3. DOTACJA Z WFOŚiGW 447 740 ------ 1 187 4. ŚRODKI WŁASNE MIESZKAŃCA 1 123 1 740 2 567 5 430 5. ŚRODKI GMINY 139 29 31 199 6. ŚRODKI RAZEM 3 327 5 223 6 853 15 403

10 Zakres obowiązków Operatora
przygotowanie dokumentacji programu uruchomienie Punktu Obsługi Klienta udzielanie informacji dotyczących programu porady merytoryczne i techniczne tworzenie list klientów dla podwykonawców przygotowanie umów przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowywanie harmonogramów rozliczeniowych

11 Zestawienie zainstalowanych kotłów
Typ kotła Liczba % Węglowy 1357 90 Gazowy 119 8 Olejowy 24 2 Razem 1500 100

12 Zestawienie zainstalowanych kotłów (wg rodzaju inwestycji w latach 2002-2004)
Olejowe 24 Gazowe 119 1357 Węglowe (miał, groszek)

13 Emisja zanieczyszczeń (pojedyncza kotłownia w skali roku)
Rodzaj zanieczyszczenia Przed modernizacją Po modernizacji Emisja kg/rok CO 812,5 9,4 SO2 108,3 47,7 NOx 39,3 25,4 Pył 243,7 4,5 Pozostałe 16,1 0,2 Substancje organiczne 135,4 4 Łącznie 1355,3 91,2

14 Efekt ekologiczny ! Łącznie 2 032 950 136 800 1 896 150 Rodzaj
zanieczyszczenia Emisja z 1500 kotłowni przed modernizacją w kg/rok kotłowni po modernizacji Efekt ekologiczny z 1500 kotłowni CO 14 100 SO2 71 550 90 900 NOx 58 950 38 100 20 850 Pył 6 750 Pozostałe 24 150 300 23 850 Substancje organiczne 6 000 Łącznie 2 032 950 !

15 Efekt ekologiczny z modernizacji 1500 kotłowni

16 Kotłownie przed modernizacją

17 Kotłownie po modernizacji

18 Dodatkowe efekty programu
rozwój tyskich firm instalacyjnych (zwiększenie zatrudnienia) poprawa jakości usług i przestrzegania prawa budowlanego w firmach instalacyjnych znacząca poprawa stanu technicznego kotłowni doprowadzenie do zgodności z prawem budowlanym i normami bezpieczeństwa kotłowni uniemożliwienie spalania odpadów komunalnych zdobycie nowego rynku i doświadczeń przez komunalną spółkę PEC

19 Zalecenia dotyczące realizacji programu
Mocne nagłośnienie medialne programu – wyjaśnienie na tym etapie większości wątpliwości i pytań ; spotkania z mieszkańcami – przedstawienie zasad programu, przedstawienie operatora, prezentacja kotła węglowego,prasa,radio, TV, kościół Konieczny wybór operatora Konstrukcja kotłów uniemożliwiająca lub mocno ograniczająca możliwość spalania odpadów ( śmieci ) Zachęcanie do wyboru kotłów retortowych wysokiej klasy O ile możliwe – niedopuszczenie kotłów retortowych miałowych Konieczność stosowania właściwego paliwa oraz przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych kotła !!!

20 Zalecenia cd. Dystrybucja węgla – najlepiej w jednym ręku ( np. Operator ) bo gwarancja dostarczenia paliwa o właściwych parametrach i niższa cena Żelazna konsekwencja przestrzegania zasad i regulaminu programu wobec producentów kotłów, firm instalacyjnych, inwestorów i operatora !!!

21 Dodatkowe informacje telefon : 032/776-38-04

22 Dziękuję za uwagę i.... życzę sukcesu kolejnym gminom


Pobierz ppt "OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google