Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTALACJA FOTOWOLTAIKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTALACJA FOTOWOLTAIKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH."— Zapis prezentacji:

1 INSTALACJA FOTOWOLTAIKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH

2 INSTALACJA FOTOWOLTAIKI - SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata2007 – 2013: Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2, Poprawa jakości powietrza i zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

3 Przedmiotem umowy jest: wykonanie robót budowlanych związanych z ochroną powietrza atmosferycznego obejmujących: montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Szczegółowy zakres prac określony jest w SIWZ, Projekcie Budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarach robót, oraz ofercie przetargowej, które są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część, a obejmują w szczególności: Przełożenie kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów ciepła i chłodu technologicznego. Przystosowanie dachu oraz wykonanie konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych Montaż paneli fotowoltaicznych. Wykonanie instalacji elektrycznej połączenia systemów fotowoltaicznych z istniejącą instalacją elektryczną Szpitala. Wykonanie instalacji odgromowej. Uruchomienie synchronizacja systemów.

4 Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na : 08.2014r. Termin zakończenia robót objętych umową nastąpi najpóźniej do dnia: 10.03.2015r. Wartość umowy - 1.784.999,99 PLN netto 2.195.549,99 PLN brutto Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą : 1 872 286,58 PLN Dofinansowanie MRPO w kwocie nieprzekraczającej : 1 591 443,59 PLN

5 WYKONAWCA: Konsorcjum firm 1.GRAND Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Andrzej Grygiel Jasienna 200, 33-322 Korzenna 2.Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe OTECH Sp. Z o. o. ul. Dukielska, 38-300 Gorlice

6 Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 139 kWp zostanie wykonana na dachu oraz na elewacji budynku głównego A, B, C Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 240 Wp. Moduły zostaną zamocowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej. Moduły PV należy połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane łańcuchy, które następnie razem zebrane będą tworzyły generatory słoneczne A1-A560 i zostaną podłączone do falownika FV1, FV2, FV3, FV4, FV5, FV6, FV7, FV8, FV9, FV10, FV11 typu SUNNY TRIPOWER o mocach podanych poniżej.

7

8 Dach budynku,,A” : Elewacja /balustrada/ budynku,,A” od strony południowo-wschod

9

10 Dach budynku,,C” /Przychodnia Specjalistyczna/ :

11

12 Budynek,,B” /łącznik”: Prognoza roczna uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 139 kWp wyniesie 128 592 kWh.

13

14

15

16

17

18 promieniowanie słoneczne energia słoneczna, natężenie promieniowania, systemy fotowoltaiczne, elektrownie i farmy słoneczne, Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie są możliwości wykorzystania energii słonecznej w klimacie polskim. Często można spotkać się z opinią, że "w Polsce nie ma słońca." Jest to oczywistym przekłamaniem, tym bardziej że Polska posiada jedne z najlepszych warunków do wykorzystywania energii słonecznej w naszej części Europy. Natężenie promieniowania słonecznego jest oczywiście różne w poszczególnych regionach kraju i waha się ono od 900 kWh/m2 do 1200 kWh/m2, co widać na mapce opracowanej na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Niemniej jednak w całej Polsce można z powodzeniem instalować mniejsze lub większe systemy fotowoltaiczne (elektrownie / farmy słoneczne) i wykorzystywać darmową i ogólnodostępną energię słoneczną.

19

20

21

22 fakty i mity Moduły fotowoltaiczne, pv, baterie słoneczne, ogniwa słoneczne, solary - faq Mit: Moduły fotowoltaiczne mają niewielką sprawność i są kosmicznie drogie. Fakt: Na przestrzeni ostatnich 50 lat sprawność modułów fotowoltaicznych wzrosła z kilku do kilkunastu procent. W tym samym czasie cena 1W mocy nominalnej modułu spadła z 1500USD/W do ok. 4,5 USD/W. Dlatego należy z dużą dozą ostrożności podchodzić do informacji o cenach modułów zawartych w publikacjach, które powstały kilka lub kilkanaście lat temu, oraz informacjach prasowych powstałych na ich bazie. Mit: Inwestycja w fotowoltaikę w Polsce nigdy sie nie zwróci. Fakt: Bez jakichkolwiek mechanizmów wsparcia, okres zwrotu z inwestycji jest faktycznie długi. Planowana na ten rok Ustawa O Odnawialnych Źródłach Energii otworzy nowe możliwości. Inwestycja w fotowoltaikę stanie się opłacalna również w Polsce. Po wejściu w życie Ustawy o OZE, przykładowa elektrownia słoneczna o mocy 100 kW, która generuje rocznie średnio 90000 kWh zarobi rocznie 99000 zł (wg stawek preferencyjnych gwarantowanych na 15 lat określonych w projekcie ustawy z lipca 2012). Przy kosztach inwestycyjnych na poziomie 492000 zł, okres zwrotu z inwestycji wyniesie ok 5 lat, a elektrownia w kolejnych 10 latach obowiązywania preferencyjnej stawki zarobi 990 000 zł. Mit: Za pomocą modułów fotowoltaicznych można ogrzać dom. Fakt: Z technicznego punktu widzenia, istnieje możliwość wyprodukowania energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych, która będzie służyć do zasilania urządzeń grzewczych. W praktyce jednak bezsensowne jest przetwarzanie energii słonecznej na energię elektryczną i następnie przetwarzanie jej na ciepło, skoro możliwe jest bezpośrednie wykorzystanie ciepła słonecznego w celach grzewczych. Służą do tego kolektory słoneczne, które absorbują ciepło promieniowania słonecznego, które następnie jest przesłane do wnętrza budynku, gdzie może być ono wykorzystane do ogrzewania c.w.u. lub c.o. Jest to system tańszy i charakteryzujący się wyższą sprawnością niż konwersja energii elektrycznej wytworzonej w modułach fotowoltaicznych na ciepło. Mit: Japończycy (Amerykanie lub jakakolwiek inna nacja) wynaleźli właśnie bardzo tanią farbę, która generuje energię słoneczną (może być również bardzo tanią technologię produkcji paneli itd.). Fakt: W branży, która charakteryzuje się wzrostem rzędu 40% rocznie, prowadzonych jest bardzo dużo prac badawczo-rozwojowych. Niektóre z tych prac skutkują wytworzeniem ogniw czy modułów fotowoltaicznych, które mogą być potencjalnie tanie w produkcji. Jednak od laboratorium do masowej produkcji droga jeszcze daleka i często okazuje się że opracowana technologia nie nadaje się do wdrożenia do produkcji przemysłowej lub też nie nadaje się do eksploatacji w warunkach poza laboratorium. W efekcie większość publikacji tego typu okazuje się jedynie tanią sensacją.

23 Elektrownia słoneczna 10,5 kW - Warszawa

24 System PV 3,2 kW na konstrukcji nadążnej - Ełk

25 System fotowoltaiczny - nadążny 9,45 kW - Łódź

26 Elektrownia słoneczna 18 kWp - okolice Makowa Podhalańskiego

27

28

29

30

31 Prezes KGHM o fotowoltaice 22 lipca 2014 Autor PawełPaweł - Marzy mi się fotowoltaika CIGS-owa "Made In Poland" z komponentem miedziowym na środku pustyni Atacama - mówi o perspektywach swojej sztandarowej inwestycji Hebert Wirth, prezes KGHM. KGHM Polska Miedź S. A. obecnie m.in. realizuje największą polską inwestycję ostatnich kilku dekad. Jest nią instalacja wydobywcza miedzi Położona w Sierra Gorda na pustyni Atacama, której budowa jest na ukończeniu. Uroczyste otwarcie odbędzie się na przełomie września i października, co będzie stanowić uwieńczenie pierwszego etapu inwestycji. W drugim planowane jest dwukrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych do 200 tys. ton. Zaś w trzecim etapie planuje się wdrożenie nowej technologii wydobywczej - hydrometalurgicznej. Oprócz tego do funkcjonowania instalacji niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie energetyczne. Wirth podkreśla, że duża rolę mogą odegrać tutaj panele fotowoltaiczne, które na pustyni Atacama mają bardzo dobre warunki do efektywnego działania. Prezes zaznaczył, że bardzo zależy mu aby były to ogniwa wyprodukowane w Polsce.

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Józef Biernat


Pobierz ppt "INSTALACJA FOTOWOLTAIKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google