Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasa sportowa MINI SIATKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Innowacja pedagogiczna Na lata 2014 - 2017 mgr Dorota Seweryniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasa sportowa MINI SIATKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Innowacja pedagogiczna Na lata 2014 - 2017 mgr Dorota Seweryniak."— Zapis prezentacji:

1 Klasa sportowa MINI SIATKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Innowacja pedagogiczna Na lata 2014 - 2017 mgr Dorota Seweryniak

2 Liczba godzin dydaktycznych w tygodniu 4 godziny wynikające z podstawy programowej 6 godzin zajęć ukierunkowane na mini siatkówkę Efekt :dzieci będą miały możliwość odbywania codziennie dwóch godzin lekcyjnych zajęć ruchowych Jest to ilość godzin realizowana od lat w szkołach wiodących we współzawodnictwie sportowym szkół oraz osiągających równocześnie wysokie wyniki w testach kompetencji uczniów klas szóstych

3 Istota innowacji pedagogicznej Edukacja regionalna z elementami języka angielskiego Treści edukacji regionalnej realizowane poprzez udział uczniów w minimum dwóch grach miejskich lub terenowych rocznie Włączenie do zajęć ukierunkowanych na mini siatkówkę jednostek lekcyjnych realizowanych na boiskach piaszczystych we współpracy z klubem sportowym AZS AWF i AWF

4 Przykład gry terenowej – Bitwa krasnoludów vol. 1 1.W grze uczestniczy drużyna Oina i Gloina, które rywalizują między sobą w Krainie Wrocławskich Krasnoludów w wyścigu do Skarbu Stadionu Tajemnic w siedmiu pracach. 2.Czerwoną skrzynię skarbów zdobywa drużyna, która zdobędzie więcej punktów za krasnoludzkie zadania. Druga drużyna zdobywa skrzynię niebieską. 3.Start gry znajduje się przy wejściu do Hali Wielofunkcyjnej. Meta w tajemnej Karczmie Krasnoludów. Każdy zespół otrzymuje mapę 4.Przewodnikiem drużyny Oina jest Doris a drużyny Gloina Tom. 5. Drużyna otrzymuje zadanie po odszukaniu miejsca jego realizacji na mapie i dotarciu na miejsce. 6. W zadaniach 1, 3, 5 wynik jest zależny od pomysłowości a w drugiej kolejności od jakości wykonania

5 Bitwa krasnoludów vol. 1 – przykłady zadań dla zespołów 1.W krainie wrocławskich krasnoludów jest miejsce zwane P5. Mieszka tam krasnal. Odnajdźcie go i zróbcie galerię zdjęć obrazujących 3 różne dyscypliny sportu. ( Find the dwarf. Make the pictures of sport ) 2. Odszukajcie wiecznie zieloną trawę z plastiku. Narysujcie projekt starożytnej płaskorzeźby przedstawiającej krasnoluda strażnika skarbu a później wykonajcie ją z piasku. (Find the plastic grass. Make a sand dwarf) 3. Drużyna Oina zabiera swojego przewodnika na przejażdżkę na magicznej rybie. Każde dotknięcie smoczej ziemi to jeden punkt karny. (The magic fish ride. Don’t touch the ground) 4. W krainie wrocławskich krasnoludów nadchodzi wiosna. Poszukajcie jej znaków i zróbcie wiosenny bukiet, który weźmiecie z sobą. (Spring is here. Find some flowers )

6 Mini siatkówka współzawodnictwo i zajęcia

7 Zajęcia na boiskach piaszczystych

8 Przewidywane korzyści z innowacji Kształtowanie obowiązkowości i samodyscypliny za pomocą zajęć ruchowych związanych ze sportem wymagającym współpracy, odpowiedzialności za innych, skutecznej komunikacji Doświadczenia szkół realizujących program dydaktyczno - wychowawczy oparty o mini siatkówkę wskazują, że dzieci z takich klas osiągają wysokie wyniki w nauce

9 Przewidywane korzyści z innowacji c.d. Uczniowie mają dobrze zagospodarowany czas wolny, co jest elementem wczesnego zapobiegania uzależnieniom i patologiom Poszerzenie zainteresowań uczniów i poznanie ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego

10 Współpraca międzynarodowa Udział rozgrywkach mini siatkówki stwarza możliwości nawiązania kontaktów międzynarodowych, co jest naturalną okazją do doskonalenia języka angielskiego

11 Nabór do klasy [1] O przyjęcie do klasy IV sportowej szkoły podstawowej może się ubiegać kandydat, który: a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej; b) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej, c) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

12 Nabór do klasy [2] Wymagane dokumenty: a) podanie o przyjęcie do klasy sportowej; b) oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej; c) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dostarczone do 27 czerwca b. r. wraz z podaniem (wzór do pobrania ze strony www szkoły).

13 Nabór do klasy [3] Terminy rekrutacji: a) 19 maja b. r. składanie podań o przyjęcie do klasy (bez zaświadczenia lekarskiego); b) od do 19 – 26 maja próby sprawności fizycznej c) czwartego dnia (licząc dni robocze) po ostatecznym terminie przeprowadzenia prób sprawnościowych, następuje udostępnienie wyników z testu sprawności fizycznej; d) ogłoszenie listy osób przyjętych do klasy sportowej nastąpi 02 czerwca b. r.


Pobierz ppt "Klasa sportowa MINI SIATKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Innowacja pedagogiczna Na lata 2014 - 2017 mgr Dorota Seweryniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google