Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła prawa powszechnie obowiązującego i miejsce jego ogłoszenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła prawa powszechnie obowiązującego i miejsce jego ogłoszenia."— Zapis prezentacji:

1 Źródła prawa powszechnie obowiązującego i miejsce jego ogłoszenia

2 ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO  Art. 87 Konstytucji: Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są: - Konstytucja RP - ustawy - ratyfikowane umowy między narodowe (ratyfikowana umowa międzynarodowa równa się ustawie, ale umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma wyższą rangę ustaw) - rozporządzenia - akty prawa miejscowego  Od 1 maja 2004r prawo unijne stało się częścią obowiązującego w Polsce porządku prawnego.

3 KONSTYTUCJA RP  Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe (połączenie Sejmu i Senatu).  Ogłaszana w Dzienniku Ustaw.

4 USTAWA  Uchwalana przez Sejm z udziałem Senatu  Ogłaszana w Dzienniku Ustaw - ogłoszenie jest warunkiem jej wejścia w życie.

5 UMOWA MĘDZYNARODOWA  Ratyfikuje Prezydent.  Ogłaszana w Dzienniku Ustaw.  Po ogłoszeniu umowy w Dz. U. zawarte w niej umowy stają się częścią krajowego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane tak jak przepisy wydane przez organy państwowe.

6 ROZPPRZĄDZENIE  Wydawanie rozporządzenia: - Rada Ministrów - Prezes Rady Ministrów - Ministrowie - Przewodniczący określonych w ustawach komitetów - Prezydent  Ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

7 AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO  Prawo miejscowe: - jest prawem powszechnie obowiązującym na obszarze działania organów, które je ustanowiły (np. województwa lub gminy)  Ogłoszenie przepisów gminnych: - przez rozplakatowanie ogłoszeń w miejscach publicznych !!! Wojewoda wydaje rozporządzenie ogłoszone w wojewódzkim DZIENNIKU URZĘDOWYM !!!

8 MONITOR POLSKI – Dziennik Urzędowy  Dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, służący do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej.  W odróżnieniu od aktów normatywnych publikowanych w Dzienniku Ustaw, akty prawne ogłaszane w Monitorze Polskim nie mogą być źródłem praw i obowiązków dla obywateli.  W Monitorze Polskim publikowane są m.in.: 1. Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy. 2. Uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy. 3. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych. 4. Regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego. 5. Decyzje Sejmu i Senatu dotyczące powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe. 6. Akty urzędowe Prezydenta.


Pobierz ppt "Źródła prawa powszechnie obowiązującego i miejsce jego ogłoszenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google