Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne finansów publicznych w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne finansów publicznych w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne finansów publicznych w Polsce
Główne źródła prawe finansów publicznych w Polsce Podstawy prawne wykonywania indywidualnych decyzji administracyjnych. Nowa ustawa o finansach publicznych

2 Funkcjonowanie finansów publicznych
Opiera się na podstawach prawnych wynikających ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa danego państwa W Polsce określa je aktualnie Konstytucja RP z 1997 roku A także ustawy konstytucyjne i zwykłe Ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe Rozporządzenia organów władzy wykonawczej

3 Nie mają mocy powszechnie obowiązującej;
Inne akty normatywne; uchwały Rady Ministrów , zarządzenia ministrów i kierowników urzędów centralnych, akty normatywne NBP, uchwały zarządu itp. Mają one moc obowiązującą wewnątrz danych obszarów kierowniczych i nadzorczych.

4 Konstytucja RP Poświęciła finansom publicznym rozdział X
W innych odwołuje się do nich Pod względem przedmiotowym dotyczy bezpośrednio i wyłącznie; - prawodawstwa finansowego, - danin publicznych, - budżetu państwa, - gospodarki finansowej samorządu terytorialnego - centralnego banku państwa i polityki pieniężnej

5 Prawodawstwo zwykłe finansów publicznych opiera się na ustawach
Np.. Ustawa o finansach publicznych, prawo dewizowe, ordynacja podatkowa ,ustawa Prawo bankowe , ustawa o NBP Ustawa o finansach publicznych – zmieniała się Aktualnie od obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych 24 września 2009 r. zostały ogłoszone dwie ustawy reformujące finanse publiczne, tj. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).


Pobierz ppt "Podstawy prawne finansów publicznych w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google