Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ,, ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez UniĘ EuropejskĄ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ,, ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez UniĘ EuropejskĄ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA- SZANSE I ZAGROŻENIA POLSKI, JAKO CZŁONKA UE PO SZEŚCIU LATACH CZŁONKOSTWA

2 Projekt ,, ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez UniĘ EuropejskĄ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

3 Dokumenty StanowiĄce PodstawĘ UE
Unia Europejska-powstała 1 listopada 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007r.). Jest unikatowa formą tego typu na świecie mającą 30% udział w światowym PKB .

4 Integracja Europejska
Integracja pozytywna Wprowadzenia nowych form integracji i stosowania nowych instrumentów politycznych Integracja negatywna Proces znoszenia ograniczeń w wymianie handlowej Podstawą wspólnej polityki migracyjnej UE ma stanowić dobrobyt , solidarność i bezpieczeństwo

5 Kraje członkowskie UE Litwa Czechy Grecja Luksemburg Dania Hiszpania Łotwa Malta Rumunia Austria Estonia Holandia Belgia Finlandia Irlandia Cypr Francja Bułgaria Niemcy Polska Portugalia Słowacja Słowenia Włochy Wielka Brytania Węgry Szwecja

6 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ
Dopłaty do produkcji Dopłaty podstawowe Dopłaty dodatkowe Programy pomocowe Napływ inwestorów Dostęp do nowoczesnych technologii

7 SKUTKI WYNIKAJĄCE Z UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ
Problemy polskiego rolnictwa po integracji z UE Wzrost wydajności produkcji i zwiększaniu specjalizacji gospodarstw Limitowanie produkcji Do osiągnięć tego celu niezbędny jest specjalistyczny sprzęt , którego często brakuje. Aby unowocześnić gospodarstwa konieczne jest zainwestowanie znacznego kapitału-jest to zaniedbanie ze strony polskich władz.

8 KorzyŚci wynikajĄce ze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
UE współpracuje z : -Radą bezpieczeństwa ONZ -NATO -UZE (Unia Zachodnioeuropejska) Stworzenie korpusu zbrojnego szybkiego reagowania o docelowej liczbie 60 tys. żołnierzy.

9 SKUTKI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
Mimo wysiłków integracyjnych polityka zagraniczna pozostaje nadal w gestii pojedynczych państw członkowskich i tylko one podejmują suwerenne decyzje w sprawach międzynarodowych.

10 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
W Europie bez wewnętrznych granic, państwa członkowskie i UE muszą działać w oparciu o wspólną wizję. „ Plan polityki w dziedzinie azylu” obejmuje środki, które Komisja zamierza zaproponować jako uzupełnienie do drugiej fazy wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS). Planuje się także utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia ds. Polityki Azylowej, który będzie odpowiedzialny za koordynację działań w ramach takiej współpracy. W planie przedstawia się również możliwe sposoby wzmacniania poczucia solidarności w stosunku do tych państw członkowskich

11 SKUTKI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Dziesięć wspólnych zasad powstało na podstawie ustaleń Rady Europejskiej z Tampere w 1999 r., Programu Haskiego z 2004 r. oraz założeń ogólnej koncepcji w kwestii migracji z 2005 r. Każdej z zasad przyporządkowano konkretne działania, które będą wdrażane na szczeblu państw członkowskich  lub na szczeblu wspólnotowym.

12 NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI DLA POLSKI
  Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej: -otwarte zostały granice na produkty polskie - wprowadzona zostanie wspólna waluta - wyrównuje się poziom produkcji rolniczej - polepszą się warunki bytowe społeczeństwa - istnieje możliwość dogodnego importu nowoczesnych -produktów -jest dostęp do funduszy strukturalnych pozwalających m.in. na rozbudowę infrastruktury -polepszy się bezpieczeństwo gospodarcze kraju - nastąpi zbliżenie z innymi narodami Europy

13 Nasza wspólna praca W nasz pierwszy projekt włożyliśmy dużo pracy i wysiłku. Zbieraliśmy dużo materiałów i informacji aby nasza praca nie wyszła na marne. Świetnie się przy tym bawiliśmy. Mamy nadzieję, że przez następne 2 lata będzie tak samo . 

14 PRZYJEMNE Z PORZYTECZNYM
Śmieszne zdjęcia 

15 AUTORZY PROJEKTU Edyta Pawluk Natalia Ordyszewska Karolina Kacperowska
Angelika Zakrzewska Katarzyna Bendyk Aleksandra Kwiatkowska Monika Kuszkowska Ilona Kujawa Ilona Wójcicka Weronika Sikorska Oraz: Marta Enerlich Magdalena Bielec Justyna Węcławska Opiekun grupy: mgr Grzegorz Liedtke


Pobierz ppt "Projekt ,, ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez UniĘ EuropejskĄ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google