Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA Maciej Milczanowski

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów SPRAWY ORGANIZACYJNE Struktura zajęć Wymagania Organizacja i terminy zaliczeń

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 33 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie STRUKTURA ZAJĘĆ Współczesna istota, zakres i uwarunkowania bezpieczeństwa państwa Współczesna istota, zakres i uwarunkowania bezpieczeństwa państwa Polityka, modele i filary bezpieczeństwa Polityka, modele i filary bezpieczeństwa Współczesne zagrożenia militarne i niemilitarne dla bezpieczeństwa państwa Współczesne zagrożenia militarne i niemilitarne dla bezpieczeństwa państwa Historia konfliktów zbrojnych Historia konfliktów zbrojnych Bezpieczeństwo polityczne państwa Bezpieczeństwo polityczne państwa Pojęcie i organizacja powszechnej ochrony i obrony narodowej Pojęcie i organizacja powszechnej ochrony i obrony narodowej Rola i zadania podmiotów rządowych i samorządowych w tworzeniu bezpieczeństwa państwa Rola i zadania podmiotów rządowych i samorządowych w tworzeniu bezpieczeństwa państwa Rola służb, inspekcji i straży w bezpieczeństwie państwa Rola służb, inspekcji i straży w bezpieczeństwie państwa Organizacja wojskowa Organizacja wojskowa Wyzwania w tworzeniu bezpieczeństwa państwa w XXI wieku Wyzwania w tworzeniu bezpieczeństwa państwa w XXI wieku 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 44 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Literatura przedmiotu Obowiązkowa: Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, podręcznik dla studentów, Bellona, Warszawa 2008 Jakubczak R, Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006; Biała księga, BBN, Warszawa 2014; Prasa codzienna, tygodniki (m. in.: „Newsweek”, „Przekrój”, „Polityka”)

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 55 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Uzupełniająca: Abram M., Quo vadis Trzecie tysiąclecie, Warszawa 2002; Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1998; Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994; Dworecki S., Od konfliktu do wojny, Warszawa 1996; Gawliczek P., Pawłowski J., Zagrożenia asymetryczne, Warszawa (AON) 2003; Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego. Warszawa 2007; Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004 Kaczmarek J., Bezpieczny świat. Utopia czy realna szansa, Wrocław 2003; W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System. AON, Warszawa 2002 ; Kukułka J., Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, Warszawa 1994; Kuźnia R., Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001; Przewodzki E., Bezpieczeństwo militarne państwa. Analiza podstawowych pojęć i treści, Warszawa 1997; Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996; Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999; Wesołowska E. A., Szerauc A., Patriotyzm, Obronność, Bezpieczeństwo, Warszawa 2002.

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 66 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie EGZAMIN Termin Termin Miejsce: Miejsce: Forma: pisemna, test z pytaniami otwartymi. Forma: pisemna, test z pytaniami otwartymi. 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 77 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Zaliczenie przedmiotu Na ocenę składają się: Na ocenę składają się: – Praca pisemna (3 pytania otwarte, za każde 7 pkt. Suma 21pkt.) Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie sumarycznej ilości punktów: 0 - 11 pkt.: ocena 2,0 12 - 13 pkt.: ocena 3,0 14 - 15 pkt.: ocena 3,5 16 - 17 pkt.: ocena 4,0 18 - 19 pkt.: ocena 4,5 20 - 21 pkt.: ocena 5,0 Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie sumarycznej ilości punktów: 0 - 11 pkt.: ocena 2,0 12 - 13 pkt.: ocena 3,0 14 - 15 pkt.: ocena 3,5 16 - 17 pkt.: ocena 4,0 18 - 19 pkt.: ocena 4,5 20 - 21 pkt.: ocena 5,0

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 88 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Pytania do kwestii organizacyjnych? Pytania 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 99 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA Maciej Milczanowski Istota i analiza pojęcia bezpieczeństwa państwa.

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1010 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów ISTOTA I ANALIZA POJĘCIA BEZPIECZEŃSTWA.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1111 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów POJĘCIE „BEZPIECZEŃSTWO” POCHODZI Z ANTYCZNEJ ŁACINY – SECURITAS. RZYMIANIE ŚWIETNIE ROZUMIELI POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA I ODNOSILI JE ZARÓWNO DO SYTUACJI WEWNĄTRZ PAŃSTWA JAK I DO KWESTII ZEWNĘTRZNYCH.

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1212 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Koniec historii – F. Fukujama Po pierwsze gospodarka głupcze – B. Clinton Po pierwsze bezpieczeństwo – R. Kuźniar. Bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkiego, co czynimy. - H. Kissinger Hasła schyłku XX w.:

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1313 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (PAŃSTWA) Jest to najwyższa, egzystencjalna potrzeba i wartość narodowa oraz priorytetowy cel państwa dla zapewnienia przetrwania, ochrony i obrony dziedzictwa narodowego, wartości i interesów narodowych przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami oraz tworzenie warunków pomyślnego życia i rozwoju obecnemu i przyszłym pokoleniom Polaków. (…) z wyjątkiem niewielu wybitnych osobowości ludzie są z natury raczej źli. Dopiero dobre instytucje czynią ich dobrymi. Tymi instytucjami są religia, własne siły zbrojne i ustawy, to właśnie w takiej kolejności. - N Machiavelli

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1414 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów PODSTAWOWE SKŁADNIKI BEZPIECZEŃSTWA /wg. J. Stańczyka/ Gwarancje nienaruszalnego przetrwania. Swoboda rozwoju.

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1515 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów Podstawowe składniki bezpieczeństwa /wg. J. Kukułki/ Przetrwanie, pojmowane jako suwerenny byt państwa i narodu w różnych aspektach. Integralność terytorialna. Niezależność polityczna i swoboda działania międzynarodowego. Jakość życia, czyli samodzielny wybór ustroju społeczno- politycznego i systemu gospodarczego, jak również kształtowania własnej przyszłości na tradycji, kulturze oraz innych wartościach narodowych.

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1616 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (PAŃSTWA) BEZPIECZEŃSTWOPAŃSTWA WEWNĘTRZNEZEWNĘTRZNE RACJA STANU INTERES NARODOWY

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1717 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów Zmiana znaczenia pojęcia „bezpieczeństwo” Wzrost zakresu przedmiotowego. Wzrost zakresu przedmiotowego. Wzrost skali wartości podlegającej ochronie. Wzrost skali wartości podlegającej ochronie. Wzrost dynamizmu bezpieczeństwa. Wzrost dynamizmu bezpieczeństwa. Wzrost względności. Wzrost względności. Wzrost zakresu przestrzennego. Wzrost zakresu przestrzennego.

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1818 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Bezpieczeństwo jako stan Stan i poczucie pewności, spokoju, niezagrożenia - wolność od zagrożeń i strachu oraz możliwość ciągłego rozwoju

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1919 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Stanowi cel działania państwa i rządu dla zapewnienia wewnętrznych i zewnętrznych warunków sprzyjających rozwojowi państwa, jego żywotnym interesom oraz ochrony przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami. 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów BEZPIECZEŃSTWO JAKO PROCES definicja wg Leksykonu politologii

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2020 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Bezpieczeństwo jako proces Stan bezpieczeństwa i jego organizacja podlegają dynamicznym zmianom stosownie do naturalnych zmian uwarunkowań bezpieczeństwa.

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2121 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Postrzeganie stanu bezpieczeństwa /wg. D. Frei/ Stan braku bezpieczeństwa, Stan obsesji, Stan fałszywego bezpieczeństwa, Stan bezpieczeństwa.

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2222 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Subiektywny i obiektywny wymiar bezpieczeństwa wg. M. Pietrasia Brakbezpieczeństwa Fałszywe bezpieczeństwo bezpieczeństwoFałszywe BezpieczeństwoObsesjaObsesja Obiektywna niepewność Subiektywna niepewność duża mała

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2323 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Ryzyko tolerowane Ryzyko kontrolowane Ryzyko nieakceptowalne POZIOM RYZYKA Zdolność do zapobiegania stratom Potencjał bezpieczeństwa Zdolność do powstawania strat Potencjał zagrożenia Możliwość występowania danych poziomów ryzyka

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2424 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Całokształt przygotowania i organi - zacji państwa dla ciągłego tworzenia bezpieczeństwa narodowego. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2525 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów ELEMENTY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Prawne podstawy bezpieczeństwa; Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego; Cywilna i wojskowa organizacja ochrony i obrony narodowej; Infrastruktura bezpieczeństwa; Edukacja dla bezpieczeństwa; Sojusze i współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa.

26 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2626 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Podstawą systemu bezpieczeństwa jest cywilna i wojskowa organizacja ochrony i obrony narodowej jako element bezpieczeństwa narodowego

27 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2727 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów Są najczęściej wyróżnianą pochodną dziedziną stosunków politycznych. Obejmują one wszelkie formy współpracy wojskowej między państwami, których celem jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo narodowe poszczególnych państw, a zwłaszcza odgrywających kluczową rolę w systemie międzynarodowym, określa stan bezpieczeństwa międzynarodowego, choć nie jest ich sumą. Obejmuje ono ogół podejmowanych przez społeczność międzynarodową działań (politycznych, wojskowych, gospodarczych, społecznych, ekologicznych itd..) w celu utrzymania pokoju i eliminacji występujących lub potencjalnych zagrożeń. Międzynarodowe stosunki wojskowe

28 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2828 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Pytania do egzaminu: 1. Podstawowe składniki bezpieczeństwa. 2. Co wieściło hasło Fukuyamy: Koniec historii i dlaczego się ono nie sprawdziło? 3. Postrzeganie stanu bezpieczeństwa. 4. Elementy systemu bezpieczeństwa. 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów

29 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2929 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie PYTANIA? 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015Rzeszów


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google