Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Wygoda. Całokształt norm prawnych dotyczących ustroju państwowego, tj. tych, których przedmiotem regulacji są podstawowe instytucje oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Wygoda. Całokształt norm prawnych dotyczących ustroju państwowego, tj. tych, których przedmiotem regulacji są podstawowe instytucje oraz."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Wygoda

2 Całokształt norm prawnych dotyczących ustroju państwowego, tj. tych, których przedmiotem regulacji są podstawowe instytucje oraz zasady ustroju politycznego i społeczno – gospodarczego państwa, czyli normy określające: Pozycję państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, Podmiot władzy w państwie i formy jej sprawowania przez suwerena, Status jednostki w państwie i przysługujące jej prawa i w0lności a także nałożone na nią obowiązki, Zasady organizacji i funkcjonowania organów państwowych oraz relacje między nimi, Zasady tworzenia prawa

3 Ustrój państwowy oznacza całokształt organizacji państwa i metod działania władzy państwowej; Ustrój polityczny to prawnoinstytucjonalny wyraz struktury i funkcjonowania władzy publicznej Ustrój społeczno gospodarczy – materialne warunki życia społecznego, strukturę własnościową oraz funkcjonowanie gospodarki i finansów publicznych

4 W ujęciu organizacyjno – politycznym: Konstytucja w sensie materialnym i konstytucja w sensie formalnym Konstytucja pisana i konstytucja niepisana W ujęciu socjologiczno – politycznym Konstytucja rzeczywista i konstytucja pisana (za F. Lassallem) Konstytucja rzeczywista i konstytucja fikcyjna (za W. Leninem) Konstytucja normatywna / nominalna / semantyczna (za K.Lowensteinem) Z uwagi na zakres regulacji Konstytucja pełna i konstytucja niepełna (mała) konstytucja zamknięta i konstytucja otwarta Z uwagi na tryb zmiany konstytucja sztywna i konstytucja elastyczna

5 Jest to akt prawny o najwyższej mocy prawnej w państwie, co wyraża się w szczególnym trybie jego uchwalania i zmiany oraz nazwie, określający: zasady ustroju państwa; suwerena i sposoby sprawowania przezeń władzy; podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki; zawierający postanowienia dotyczące zmiany swoich norm ;

6 Szkoła prawa natury Koncepcja umowy społecznej Teoria podziału władzy Koncepcja suwerenności ludu Racjonalizm Liberalizm i egalitaryzm

7 Wojny napoleońskie Rozwój kapitalizmu Wiosna Ludów Pozytywizm prawniczy Wzorce krajów demokratycznych Wpływ standardów prawa międzynarodowego

8 Prawna Dynamiczna (programowa) Stabilizująca (petryfikacyjna) Integracyjna Wychowawcza

9 Jest to ogół rozwiązań i instytucji ustrojowych służących zapewnieniu realizacji norm konstytucyjnych gwarancje bezpośrednie i gwarancje pośrednie gwarancje materialne i gwarancje formalne


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Wygoda. Całokształt norm prawnych dotyczących ustroju państwowego, tj. tych, których przedmiotem regulacji są podstawowe instytucje oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google