Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2014r. uczniów szkó ł w gminie Mas ł ów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2014r. uczniów szkó ł w gminie Mas ł ów."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2014r. uczniów szkó ł w gminie Mas ł ów

2 SPRAWDZIAN - 2014

3 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2014r. LpSzkoła Liczba uczniów 1Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 11 2Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie 28 3Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych 16 4Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii 18 Ogółem:73 Do tegorocznego sprawdzianu przystąpiło o 15 uczniów mniej w porównaniu do roku 2013.

4 Jakie umiejętności uczniów były mierzone podczas sprawdzianu? CZYTANIE PISANIE WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE ROZUMOWANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI

5 Procent punktów otrzymanych przez uczniów na sprawdzianie 2014 w porównaniu do 2013

6 Skala staninowa 9-stopniowa Pozwala na badanie jednej szkoły w układzie wieloletnim. Średnie wynik szkół gminy Masłów na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju: Stanin 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4 - niżej średni, 5 - średni, 6 - wyżej średni, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.

7 Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Stanin123456789 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2010 - 2014

8 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. uczniów szkół gminy Masłów

9 Liczba uczniów przystępująca do egzaminu gimnazjalnego w 2014r. LpGimnazjumLiczba uczniów 1Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie44 -11 2Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych28 -16 Ogółem:72 -27 Do tegorocznego egzaminu przystąpiło o 27 uczniów mniej w porównaniu do roku 2013

10 Jakie umiejętności uczniów sprawdzał egzamin? Trzeciego dnia Język obcy nowożytny Język polski Pierwszego dnia Część Humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie Przedmioty przyrodnicze Drugiego dnia Część Matematyczno- Przyrodnicza Matematyka Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

11 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2014 w części humanistycznej – Historia i WOS

12 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2014r. z części humanistycznej – język polski

13 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2014r. z części matematyczno-przyrodniczej – Matematyka

14 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z części matematyczno-przyrodniczej – Przedmioty przyrodnicze

15 Jakie umiejętności uczniów z języków obcych sprawdzał egzamin? Odbiór testu słuchanego Odbiór testu czytanego Redagowanie językowe

16 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2014r. z języka angielskiego – część podstawowa

17 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2014r. z języka angielskiego – część rozszerzona

18 Skala staninowa 9-stopniowa Pozwala na badanie jednej szkoły w układzie wieloletnim. Średnie wynik szkół gminy Masłów na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju: Stanin 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4 - niżej średni, 5 - średni, 6 - wyżej średni, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.

19 Wyniki gimnazjów w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2010 – 2014 Część Humanistyczna Część Humanistyczna Stanin 123456789 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie 2010 2011 2012 2013 2014 Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych 2010 2011 2012 2013 2014 Historia i WOSJęzyk polski

20 Wyniki gimnazjów w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2010 – 2014 Część Matem-Przyrodnicza Część Matematyczno-Przyr. Stanin 123456789 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie 2010 2011 2012 2013 2014 Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych 2010 2011 2012 2013 2014 MatematykaPPrzyrodnicze

21 Wyniki gimnazjów w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2010– 2014 Część Język Obcy Nowożytny – Język Angielski PP (część podstawowa) Język Angielski Stanin 123456789 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie 2010 2011 2012 2013 2014 Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych 2010 2011 2012 2013 2014

22 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA EWD wskaźniki trzyletnie ustalone przez Instytut Badań Edukacyjnych Instrument statystyczny umożliwiający na podstawie zasobów uczniów na wejściu i na wyjściu ocenić efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia

23 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

24 EWD gimnazjalne GH – część humanistyczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie 100 to zawsze wynik średni w kraju, 115 to wynik przewyższający przeciętną krajową o jedno odchylenie standardowe W wypadku EWD skala ma swój środek w punkcie 0. Wynik EWD równy np. 5 pkt, oznacza, że przeciętny uczeń tego gimnazjum otrzymał na egzaminie gimnazjalnym o 5 punktów więcej, niż by to wynikało z jego rezultatu na sprawdzianie po szkole podstawowej.

25 EWD gimnazjalne GH – część humanistyczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

26 EWD GH w dwóch okresach Kolor niebieski oznacza okres 2012-2014, kolor różowy – 2011-2013. Elipsa przesunęła się na dodatnią część osi ewd przy zachowaniu tego samego poziomu wyników egzaminu. Oznacza to że poprawiła się efektywność pracy szkoły w porównaniu do poprzedniego okresu.

27 EWD gimnazjalne GH – część humanistyczna Język polski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

28 EWD gimnazjalne GH – część humanistyczna Historia i WOS Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

29 EWD GMP – część matematyczno-przyrodnicza Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

30 EWD GMP w dwóch okresach Kolor zielony to okres 2012-2014 zaś kolor niebieski to 2011-2013. Oznacza, że efektywność nie zmieniła się zaś wyniki nauczania nieznacznie oddaliły się średniej krajowej.

31 Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych

32 EWD gimnazjalne GH – wskaźniki trzyletnie Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych Uczniowie tej szkoły osiągają niskie wyniki egzaminów ale szkoła ma dodatnie ewd oznacza to że szkoła wspiera swoich uczniów – jej praca jest efektywna

33 EWD gimnazjalne GH – wskaźniki trzyletnie Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych Uczniowie tej szkoły osiągają niskie wyniki egzaminów ale szkoła ma dodatnie ewd oznacza to że szkoła wspiera swoich uczniów – jej praca jest efektywna

34 EWD GH w dwóch okresach Kolor niebieski 2012-2014 i kolor różowy 2011-2013. Spadek efektywności pracy szkoły ale mimo to szkoła znajduje się w obszarze szkół wspierających pracę ucznia.

35 EWD gimnazjalne GMP – część matemat.-przyrodnicza Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych

36 EWD GMP w dwóch okresach Kolor zielony to okres 2011-2013 zaś kolor niebieski to 2010-2012. Oznacza, że efektywność wzrosła.

37 EWD w całym powiecie kieleckim

38

39

40 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa

41 Ministerstwo zdefiniowało 12 wymagań wobec szkół dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A (najwyżej) do E (najniżej).

42 W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzona została druga w historii naszej gminy ewaluacja zewnętrzna - ewaluacja problemowa, która została dokonana w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii

43 Najniżej ocenione wymagania wobec szkoły:  Rodzice są partnerami szkoły lub placówki - D

44  Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację - B Najwyżej ocenione wymagania wobec szkoły: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych B Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych B Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych B

45 Najwyżej ocenione wymagania wobec szkoły:  Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - B

46 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2014r. uczniów szkó ł w gminie Mas ł ów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google