Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie."— Zapis prezentacji:

1 Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim

2

3 Źródła informacji o pracy szkół Okręgowe Komisje Egzaminacyjne -wyniki System Ewaluacji Oświaty –raporty z ewaluacji szkół Projekt EWD – przetworzone wyniki egzaminacyjne Strony WWW szkół …….

4 Średnie wyniki egzaminacyjne Według badań (dr J. Herczyńskiego) najważniejszym czynnikiem określającym jakość szkoły – w opinii samorządowców (63,5%) są wyniki egzaminów zewnętrznych System motywowania finansowego - w opinii samorządowców, uwzględnia przede wszystkim wyniki egzaminów zewnętrznych i aktywność dyrektorów w pozyskiwaniu środków unijnych (71%) – J. Fijas, Proces budżetowy w oświacie, Warszawa 2012 – J. Herczyński, Wskaźniki oświatowe, Warszawa 2012

5 Funkcje systemu egzaminacyjnego ocena osiągnięć szkolnych uczniów w świetle wymagań programowych (funkcja selekcyjna) diagnoza (opis) osiągnięć szkolnych uczniów monitorowanie procesów edukacyjnych ewaluacja szkół ze względu na wyniki nauczania

6 Gdzie szukać wyników egzaminacyjnych

7 Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej 2012 rok

8 W skład powiatu brzeskiego wchodzi 7 gmin 49 szkół podstawowych w tym: 4 szkoły z wynikami niskimi, 34 szkoły z wynikami średnimi, 11 szkół z wynikami wysokimi

9 Zakres treści informacji o wynikach nauczania w szkołach – ogólnie dostępny

10

11 Informacje o wynikach nauczania egzamin gimnazjalny

12

13

14 Zakres treści informacji o wynikach nauczania w szkołach – ogólnie dostępny

15

16

17

18 surowych wyników Problemy wynikające z stosowania skali surowych wyników Uniemożliwia porównywanie wyników pomiędzy latami Duże zróżnicowanie arkuszy pomiędzy latami utrudnia orientację, czy dany wynik jest wysoki czy też niski Powoduje błędne oceny pracy szkół, jeżeli nie uwzględnimy potencjału, możliwości uczniów uczęszczających do danej szkoły opanowania wiedzy Może doprowadzić do niesprawiedliwej oceny pracy szkoły, jest obrazem poziomu opanowania wiedzy przedmiotowej nie wkładu pracy grona pedagogicznego

19 przecenianie małych różnic w wyniku – stosowanie krótkiej skali staninowej (często 1-3 stanin szkoła ma się sama naprawić) nie uwzględnianie liczebności, ani rozproszenia wyników fałszywy sygnał o efektywności nauczania (nie uwzględnia zasobów na wejściu) Konsekwencją używania średniego wyniku do oceny szkoły jest również: Jak komunikować wyniki egzaminacyjne, żeby były one przydatne do oceny pracy szkoły?

20 Co to jest EWD? EWD jest jedną z metod statystycznych analizowania wyników egzaminacyjnych Efektem zastosowania metody są wskaźniki EWD Wskaźnik EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi Wskaźniki EWD są jednym ze sposobów komunikowania wyników egzaminacyjnych

21 Idea edukacyjnej wartości dodanej Zasoby na wejściu Wyniki końcowe Wyniki egzaminacyjne Płeć, dysleksja Nauka w szkole wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne Efekty pracy

22 EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA W GIMNAZJACH Lata, dla których podano średnie wyniki egzaminacyjne i wskaźniki EWD 1200620072008 2 200720082009 3 200820092010 4 200920102011 5 201020112012 http://www.ewd.edu.pl/

23 EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie – graficzna prezentacja Wynik egzaminacyjny i wskaźnik EWD to miary uzupełniające się Łącznie uzyskujemy pełniejszą informację o szkole Pozycja szkoły prezentowana jest w układzie współrzędnych – na wykresie Oś pozioma oznacza średni trzyletni wynik egzaminacyjny szkoły, a oś pionowa symbolizuje trzyletnią EWD szkoły

24 Gimnazja w powiecie - aktualne dane 2010-2012 Część humanistyczna

25 Gimnazja w powiecie - aktualne dane 2010-2012 Część matematyczno-przyrodnicza

26 Trzyletnie wyniki egzaminacyjne i EWD – wyniki aktualne 2010 - 2012 Bielcza Szczepanów Borzęcin Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza

27 Gmina Borzęcin część humanistyczna Szczepanów Borzęcin Bielcza

28 Część matematyczno-przyrodnicza 2006-2012 BielczaPrzyborów Borzęcin

29 Brzesko – część humanistyczna 2006-2012

30 Brzesko – część matematyczno-przyrodnicza 2006-2012 Jadowniki Gimnazjum nr 1 w Brzesku Gimnazjum nr 2 w Brzesku

31 Gmina Dębno- 3 gimnazja (najmniejsze usunięto z rys.) 2006-2008 2010-2012 Część humanistyczna

32 Gmina Dębno- 3 gimnazja (najmniejsze usunięto z rys.) 2006-2008 2010-2012 Część matematyczno-przyrodnicza

33 Gmina Iwkowa - 2 gimnazja 2006-2008 2010-2012 Część humanistyczna

34 Gmina Iwkowa - 2 gimnazja 2006-2008 2010-2012 Część matematyczno-przyrodnicza

35 Gmina Szczurowa - 2 gimnazja 2006-2008 2010-2012 Część humanistyczna

36 Gmina Szczurowa - 2 gimnazja 2006-2008 2010-2012 Część matematyczno-przyrodnicza

37 SZKOŁY OTRZYMAŁY NARZĘDZIA DO PROWADZENIA ANALIZ WYNIKÓW EGZAMINÓW

38 MOGĄ PROWADZIĆ ANALIZY WEWNĄTRZSZKOLNE Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100

39 Część humanistyczna Język polski Historia i wos

40 Część matematyczno-przyrodnicza Matematyka Przedmioty przyrodnicze

41 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZACHĘCAMY DO STUDIOWANIA SPRAWOZDAŃ CKE I OKE

42 Wskaźnik humanistyczny

43 Wskaźnik - język polski

44 Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy

45 Wskaźnik matematyczny

46 Wskaźnik humanistyczny Technika

47 Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy

48 Analizy efektywności nauczania matematyki w latach 2010-2012 w szkole

49 Matematyka 2010 rok Szkoły maturalne - technikum

50 Matematyka 2011

51 Matematyka 2012 Zestawienie zbiorcze – EWD matematyka 2010-2012

52 Zdawalność egzaminu maturalnego według powiatów

53

54

55

56 Ewaluacyjna funkcja wskaźników egzaminacyjnych Wskaźniki egzaminacyjne pokazują jak jest, ale nie pokazują dlaczego tak jest Odpowiedzi na pytanie dlaczego tak jest należy poszukiwać na drodze ewaluacji wewnętrznej

57 Ewaluacja wewnętrzna Jak jest? Jak powinno być? Dlaczego nie jest tak jak powinno być? Co zrobić, żeby było tak jak powinno być? Wskaźniki EWD jako impuls do ewaluacji wewnętrznej Wskaźniki EWD jako dowody spełnienia (lub nie) wymagań Wskaźniki EWD jako wskaźniki monitorujące skuteczność podjętych działań

58 Do każdego działania należy się przygotować Gdybym miał 1 godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, to 45 minut poświęciłbym na sformułowanie problemu, 10 minut na sprawdzenie, czy dobrze problem sformułowałem, a 5 minut przeznaczyłbym na rozwiązanie. Do odpowiedniej interpretacji danych egzaminacyjnych konieczne jest konfrontowanie, łączenie informacji otrzymanych z egzaminów zewnętrznych oraz z innych źródeł Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw. A. Einstein

59 Uwagi końcowe Nie ma gotowych recept, jak poprawić pracę szkoły mierzoną wynikami egzaminacyjnymi Każda szkoła wymaga podjęcia innych działań Często podejmowane działania nie przynoszą efektów Jakie czynniki powodują trudności w podejmowaniu decyzji???

60 Pamiętajmy, że analiza wyników egzaminacyjnych to tylko element pracy szkoły

61 Dziękuję za uwagę Anna Rappe W prezentacji wykorzystano materiały zespołu EWD oraz opracowania dr M. K. Szmigel


Pobierz ppt "Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google