Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego Klasyczne Liceum Ogólnokształcące 2011 r. EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA- EWD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego Klasyczne Liceum Ogólnokształcące 2011 r. EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA- EWD."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego Klasyczne Liceum Ogólnokształcące 2011 r. EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA- EWD

2 Czym jest EWD? Metoda EWD pozwala (w znacznym stopniu) "oczyścić" surowy wynik egzaminacyjny z wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych, na które szkoła nie ma skutecznego wpływu. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

3 Czym nie jest metoda EWD? Metoda EWD nie jest celem, a jedynie środkiem, w polskiej praktyce oświatowej widać skłonność do zacierania różnic między celami i środkami służącymi do ich osiągania. Metoda EWD nie dostarcza miary jakości edukacji. Edukacja to więcej niż nauczanie, jakość to więcej niż efektywność. Jakość nauczania można opisać przez formułę: jakość nauczania = wartość celów * efektywność w ich osiąganiu

4 Dlaczego nie wyniki egzaminów końcowych? Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników: zdolności i motywacji uczniów, zasobów rodzinnych oraz efektywności nauczania. Na niektóre z nich szkoła ma niewielki wpływ. Jeżeli tak, to nieprzetworzone wyniki testów mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności nauczania.

5 Do czego może służyć metoda EWD? Można wskazać trzy podstawowe zastosowania metody EWD: Doskonalenie nauczania – jako instrument ewaluacji wewnątrzszkolnej Rozliczanie i wspieranie rozwoju szkół – jako metoda stosowana w ewaluacji zewnętrznej Dostarczanie informacji dla rodziców/uczniów przydatnych przy wyborze szkoły

6 Jak oblicza się EWD? Dane niezbędne do obliczenia EWD Wynik ucznia na sprawdzianie lub egzaminie Płeć Czy na sprawdzianie uczeń korzystał z dostosowań dla dyslektyków? Wynik ucznia na egzaminie gimnazjalnym GH i GMP lub na maturze Czy na egzaminie uczeń korzystał z dostosowań dla dyslektyków? Tabele przeliczeniowe na dany rok przygotowane przez CKE

7 Jak odczytywać elipsy? Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia. Szkoły neutralne. Szkoły, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania Szkoły wspierające. Szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

8 EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie 2009 - 2011 EWD DLA GIMNAZJUM Kolor szary ciemniejszy oznacza EWD 50% szkół w województwie Kolor szary jaśniejszy oznacza EWD 90% szkół w województwie Kolor niebieski lub zielony oznacza pozycję Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego

9 EWD – Egzamin Humanistyczny

10 EWD – Egzamin Matematyczn0- Przyrodniczy

11 EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie w latach 2006-2011 Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach Część Humanistyczna Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

12

13 EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie w latach 2006-2011 Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach Część Matematyczno - Przyrodnicza Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

14

15 EWD gimnazjalne - 2009 - 2011 Porównanie szkół ze Skierniewic Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Gimnazjum Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach

16 Część Humanistyczna

17 Część Matematyczn0 - Przyrodnicza

18 Gimnazja z najwyższymi wynikami egzaminacyjnymi w województwie łódzkim – część humanistyczna Gimnazjum ks. St. Konarskiego

19 Gimnazja z najwyższymi wynikami egzaminacyjnymi w woj. łódzkim – część matematyczno - przyrodnicza Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego

20 EWD maturalne - wskaźniki dwuletnie 2010 - 2011 EWD DLA LICEUM Kolor szary ciemniejszy oznacza EWD 50% szkół w województwie Kolor szary jaśniejszy oznacza EWD 90% szkół w województwie Kolor niebieski, zielony lub różowy oznacza pozycję Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. St. Konarskiego

21

22 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: przedmiotłączniepoziom rozszerzony j. polski10618 historia1715 WOS2323

23

24 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: przedmiotłącznie poziom rozszerzony matematyka106 37 biologia3331 chemia 3736 fizyka 2723 geografia2222

25

26 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: przedmiotłączniepoziom rozszerzony matematyka 106 37

27

28 Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Wincentego Rzymowskiego w Skierniewicach Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. St. Konarskiego w Zespole Szkół im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach

29

30

31

32 Najlepsze licea woj. łódzkiego wg miesięcznika PERSPEKTYWY i ich wynik EWD – egz. humanistyczny Klasyczne Liceum Ogólnokształcące

33 Najlepsze licea woj. łódzkiego wg miesięcznika PERSPEKTYWY i ich wskaźnik EWD – egz. mat.- przyrodniczy Klasyczne Liceum Ogólnokształcące

34 Najlepsze licea woj. łódzkiego wg miesięcznika PERSPEKTYWY i ich wskaźnik EWD – egz. matematyczny Klasyczne Liceum Ogólnokształcące

35 OGÓLNOPOLSKI RANKING SZKÓŁ MIESIĘCZNIKA PERSPEKTYWY 2012

36 Metodologia rankingu

37 Ranking liceów – województwo łódzkie

38 Ranking ogólnopolski

39 Podranking maturalny Nazwa szkoły Miejscowość Wynik 1XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja KopernikaWarszawa 100,00 2II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana BatoregoWarszawa 96,91 3LXVII LO im. Jana Nowaka-JeziorańskiegoWarszawa 96,91 4XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. StaszicaWarszawa 95,38 5LO nr XIV im. Polonii BelgijskiejWrocław 94,78 6Liceum Akademickie UMKToruń 93,51 72 Społeczne LO STO im. Pawła JasienicyWarszawa 93,50 15I Liceum Ogólnokształcące im. M. KopernikaŁódź 87,16 74Klasyczne LO im. ks. St. Konarskiego Skierniewice 76,52 Nazwa szkoły Miejscowość Wynik 1XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja KopernikaWarszawa 100,00 2II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana BatoregoWarszawa 96,91 3LXVII LO im. Jana Nowaka-JeziorańskiegoWarszawa 96,91 4XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. StaszicaWarszawa 95,38 5LO nr XIV im. Polonii BelgijskiejWrocław 94,78 6Liceum Akademickie UMKToruń 93,51 72 Społeczne LO STO im. Pawła JasienicyWarszawa 93,50 15I Liceum Ogólnokształcące im. M. KopernikaŁódź 87,16 74Klasyczne LO im. ks. St. Konarskiego Skierniewice 76,52

40 Materiały pochodzą ze stron internetowych: www.ewd.edu.pl www.perspektywy.pl Opracował Marek Pągowski


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego Klasyczne Liceum Ogólnokształcące 2011 r. EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA- EWD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google