Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacyjna Wartość Dodana- EWD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacyjna Wartość Dodana- EWD"— Zapis prezentacji:

1 Edukacyjna Wartość Dodana- EWD
Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego Klasyczne Liceum Ogólnokształcące 2011 r.

2 Czym jest EWD? Metoda EWD pozwala (w znacznym stopniu) "oczyścić" surowy wynik egzaminacyjny z wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych, na które szkoła nie ma skutecznego wpływu. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

3 Czym nie jest metoda EWD?
Metoda EWD nie jest celem, a jedynie środkiem, w polskiej praktyce oświatowej widać skłonność do zacierania różnic między celami i środkami służącymi do ich osiągania. Metoda EWD nie dostarcza miary jakości edukacji. Edukacja to więcej niż nauczanie, jakość to więcej niż efektywność. Jakość nauczania można opisać przez formułę: jakość nauczania = wartość celów * efektywność w ich osiąganiu

4 Dlaczego nie wyniki egzaminów końcowych?
Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników: zdolności i motywacji uczniów, zasobów rodzinnych oraz efektywności nauczania. Na niektóre z nich szkoła ma niewielki wpływ. Jeżeli tak, to nieprzetworzone wyniki testów mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności nauczania.

5 Do czego może służyć metoda EWD?
Można wskazać trzy podstawowe zastosowania metody EWD: Doskonalenie nauczania – jako instrument ewaluacji wewnątrzszkolnej Rozliczanie i wspieranie rozwoju szkół – jako metoda stosowana w ewaluacji zewnętrznej Dostarczanie informacji dla rodziców/uczniów przydatnych przy wyborze szkoły

6 Dane niezbędne do obliczenia EWD
Jak oblicza się EWD? Dane niezbędne do obliczenia EWD • Wynik ucznia na sprawdzianie lub egzaminie • Płeć • Czy na sprawdzianie uczeń korzystał z dostosowań dla dyslektyków? • Wynik ucznia na egzaminie gimnazjalnym GH i GMP lub na maturze Czy na egzaminie uczeń korzystał z dostosowań dla dyslektyków? • Tabele przeliczeniowe na dany rok przygotowane przez CKE

7 Jak odczytywać elipsy? Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia. Szkoły neutralne. Szkoły, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania Szkoły wspierające. Szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

8 EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie 2009 - 2011
EWD dla Gimnazjum Kolor szary ciemniejszy oznacza EWD 50% szkół w województwie Kolor szary jaśniejszy oznacza EWD 90% szkół w województwie Kolor niebieski lub zielony oznacza pozycję Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego

9 EWD – Egzamin Humanistyczny

10 EWD – Egzamin Matematyczn0- Przyrodniczy

11 EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie w latach 2006-2011
Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach Część Humanistyczna Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat

12

13 EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie w latach 2006-2011
Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach Część Matematyczno - Przyrodnicza Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat

14

15 EWD gimnazjalne - 2009 - 2011 Porównanie szkół ze Skierniewic
Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Gimnazjum Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach

16 Część Humanistyczna

17 Część Matematyczn0 - Przyrodnicza

18 Gimnazja z najwyższymi wynikami egzaminacyjnymi w województwie łódzkim – część humanistyczna
Gimnazjum ks. St. Konarskiego

19 Gimnazja z najwyższymi wynikami egzaminacyjnymi w woj
Gimnazja z najwyższymi wynikami egzaminacyjnymi w woj. łódzkim – część matematyczno - przyrodnicza Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego

20 EWD maturalne - wskaźniki dwuletnie 2010 - 2011
EWD dla LICEUM Kolor szary ciemniejszy oznacza EWD 50% szkół w województwie Kolor szary jaśniejszy oznacza EWD 90% szkół w województwie Kolor niebieski, zielony lub różowy oznacza pozycję Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. St. Konarskiego

21

22 przedmioty humanistyczne
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: przedmiot łącznie poziom rozszerzony j. polski historia WOS

23

24 PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: przedmiot łącznie poziom rozszerzony matematyka biologia chemia fizyka geografia

25

26 Matematyka Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: przedmiot łącznie poziom rozszerzony matematyka

27

28 Porównanie wybranych szkół – Przedmioty humanistyczne
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im Wincentego Rzymowskiego w Skierniewicach Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. St. Konarskiego w Zespole Szkół im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach

29 Przedmioty humanistyczne

30 PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

31 Matematyka

32 Najlepsze licea woj. łódzkiego wg miesięcznika PERSPEKTYWY i ich wynik EWD – egz. humanistyczny
Klasyczne Liceum Ogólnokształcące

33 Najlepsze licea woj. łódzkiego wg miesięcznika PERSPEKTYWY i ich wskaźnik EWD – egz. mat.- przyrodniczy Klasyczne Liceum Ogólnokształcące

34 Najlepsze licea woj. łódzkiego wg miesięcznika PERSPEKTYWY i ich wskaźnik EWD – egz. matematyczny
Klasyczne Liceum Ogólnokształcące

35 Ogólnopolski Ranking Szkół Miesięcznika „Perspektywy”
2012

36 Metodologia rankingu

37 Ranking liceów – województwo łódzkie
Lp Nazwa szkoły Miasto Pkt R. O. 1 I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź 72,24 7 2 Publiczne LO Politechniki Łódzkiej 59,61 32 3 XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego 55,74 51 4 III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 55,57 55 5 XXXI Liceum Ogólnokształcące im L. Zamenhofa 55,21 61 6 XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa 53,96 75 XIII LO im. Marii Piotrowiczowej 52,79 87 8 Klasyczne LO im. ks. St. Konarskiego Skierniewice 51,37 101 9 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Piotrków Tryb. 51,10 107 10 I LO im. Władysława Broniewskiego Bełchatów 50,70 113 21 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego Łowicz 45,30 245 28 Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa Skierniewice 42,18 344 30 Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie Rawa Maz. 41,94 359 41 Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju Łowicz 39,07 500+

38 Ranking ogólnopolski NAZWA SZKOŁY 2011 30% 35% 5%
 2011 30% 35% 5% 1 Liceum Akademickie UMK Toruń 1 100,0 97,07 85,41 2 LO nr XIV im. Polonii Belgij. Wrocław 3 85,85 52,99 95,61 88,95 3 XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin 4 81,19 53,46 95,93 75,75 4 III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP Gdynia 2 77,03 33,41 92,33 84,84 V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego Kraków 5 75,07 34,62 95,65 76,89 91,67 XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica Warszawa 9 74,50 16,15 98,61 87,47 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Łódź 6 72,24 26,36 92,32 78,04 LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 20 69,07 31,64 91,75 78,21 10,93 101 Klasyczne Liceum im. Ks. St. Konarskiego Skierniewice 129 51,37 0,00 88,03 62,53

39 Podranking maturalny Nazwa szkoły Miejscowość Wynik
1 XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Warszawa ,00 2 II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego Warszawa ,91 3 LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Warszawa ,91 4 XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica Warszawa ,38 5 LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław ,78 6 Liceum Akademickie UMK Toruń ,51 7 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy Warszawa ,50 15 I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź ,16 74 Klasyczne LO im. ks. St. Konarskiego Skierniewice ,52

40 Opracował Marek Pągowski
Materiały pochodzą ze stron internetowych: Opracował Marek Pągowski


Pobierz ppt "Edukacyjna Wartość Dodana- EWD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google