Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEGENDA r - stopa procentowa M - ilość pieniądza (M 1 ) MS - podaż pieniądza MD - popyt na pieniądz E - punkt równowagi PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEGENDA r - stopa procentowa M - ilość pieniądza (M 1 ) MS - podaż pieniądza MD - popyt na pieniądz E - punkt równowagi PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz,"— Zapis prezentacji:

1 LEGENDA r - stopa procentowa M - ilość pieniądza (M 1 ) MS - podaż pieniądza MD - popyt na pieniądz E - punkt równowagi PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz, Wojciech Pacho Pieniądz

2 PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz, Wojciech Pacho Funkcje pieniądza Środek wymiany Jednostka rozrachunkowa Środek tezauryzacji

3 PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz, Wojciech Pacho Podaż pieniądza I REZERWY GOTÓWKOWE BANKÓW BAZA MONETARNA Bank Centralny decyduje o wielkości bazy monetarnej GOTÓWKA W OBIEGU GOTÓWKA W OBIEGU DEPOZYTY NA ŻYCZENIE Wkłady krótkoterminowe Obligacje skarbowe, weksle najpewniejszych podmiotów M1M1 M2M2 M3M3 System bankowy używa rezerw gotówkowych do kreacji pieniądza bankowego

4 PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz, Wojciech Pacho Podaż pieniądza II Bank Centralny kontroluje podaż pieniądza poprzez regulowanie bazy monetarnej za pomocą: INTERWENCJI NA RYNKU WALUTOWYM UDZIELANIA POŻYCZEK SKARBOWI PAŃSTWA OPERACJI OTWARTEGO RYNKU UDZIELANIA POŻYCZEK BANKOM KOMERCYJNYM

5 Kreacja pieniądza przez system bankowy I PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz, Wojciech Pacho Założenia przykładu 1) Bank Centralny ustanawia stopę rezerw obowiązkowych na poziomie 10% 2) 1000 zł wpływa do systemu bankowego 3) Każda pożyczka udzielana przez bank deponowana jest ponownie w którymś z banków lub wypłacana komuś kto ją w banku zdeponuje Przy stopie rezerw obowiązkowych na poziomie 10% z 1 zł uzyskanych rezerw system bankowy może stworzyć 9 zł dodatkowych depozytów

6 Aktywa Pasywa 1000zł Depozyt 1000zł Kreacja pieniądza przez system bankowy II PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz, Wojciech Pacho 1000 zł wpływa do systemu bankowego Rezerwy 100zł pożycza 900zł Depozyt 1000zł Aktywa Pasywa 900zł Depozyt 900zł Rezerwy 90zł pożycza 810zł Depozyt 900zł Aktywa Pasywa 810 zł Depozyt 810zł Rezerwy 81zł Depozyt 810zł pożycza 729zł M = 1000 + 900 + 810+... =1000 [ 1+ 0.9 + 0.9 2 + 0.9 3 +... ] = 1000 (1/ 1-0.9) = 1000 × 1/0.1 = 10 000 M=1000zł Bank 1 M=1900zł Bank 2 M=2710 Bank 3 Bank 4 M=3439...

7 PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz, Wojciech Pacho POPYT NA PIENIĄDZ POPYT TRANSAKCYJNY zależy dodatnio od poziomu cen i poziomu produkcji POPYT SPEKULACYJNY zależy ujemnie od stopy procentowej (i) i - koszt alternatywny utrzymywania pieniądza t (w miesiącach) MD MD 1 1 Dochód otrzymany na początku miesiąca wydawany równomiernie przez cały miesiąc 0,5 MD 2 Dochód podzielony na 2 części, jedna część służy zaspokojeniu popytu transakcyjnego przez 0,5 miesiąca druga część przeznaczona na zakup papierów wartościowych przynoszących zysk, sprzedane na początku drugiej połowy miesiąca. W wyniku wzrostu stopy procentowej, spada popyt na pieniądz a wzrasta popyt na papiery wartościowe.

8 Podaż pieniądza i popyt na pieniądz r M MS Podaż pieniądza wyznaczana jest przez Bank Centralny MS’ Wzrost podaży pieniądza r M MD Popyt na pieniądz wrażliwy jest na stopę procentową MD’ Przesunięcie krzywej popytu na pieniądz może nastąpić np. w wyniku wzrostu PKB r M MD MS r0r0 E0E0 Równowaga na rynku pieniądza r M MS MD r0r0 E0E0 E1E1 Wzrost stopy procentowej pod wpływem wzrostu popytu na pieniądz MD’ r1r1 MS’ r2r2 E2E2 Wzrost podaży pieniądza powoduje spadek stopy procentowej w punkcie równowagi PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz, Wojciech Pacho


Pobierz ppt "LEGENDA r - stopa procentowa M - ilość pieniądza (M 1 ) MS - podaż pieniądza MD - popyt na pieniądz E - punkt równowagi PODSTAWY MAKROEKONOMII: Marek Garbicz,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google