Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Renesans. Renesans - obraz miłości skrytej i niespełnionej. W epoce tej miłość była natchnieniem dla wielu poetów, zwłaszcza dla Petrarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Renesans. Renesans - obraz miłości skrytej i niespełnionej. W epoce tej miłość była natchnieniem dla wielu poetów, zwłaszcza dla Petrarki."— Zapis prezentacji:

1 Renesans

2 Renesans - obraz miłości skrytej i niespełnionej. W epoce tej miłość była natchnieniem dla wielu poetów, zwłaszcza dla Petrarki.

3 Petrarka AUTOR Sonet Ó W do laury

4 Francesco Petrarca urodzi ł si ę 20 lipca 1304 r. w Arrezo, zmar ł 19 lipca 1374 r. (dok ł adnie dzie ń przed swoimi 70 urodzinami). By ł synem notariusza z Florencji. Po wczesnych latach dzieci ń stwa sp ę dzonych we W ł oszech znalaz ł si ę w po ł udniowej Francji, gdzie jego ojciec szuka ł oparcia na dworze papieskim w Awinionie. Sp ę dzi ł tam swoje m ł ode lata cz ę sto podró ż uj ą c do ojczyzny.

5 Petrarka Opis nieszcz ĘŚ liwej mi ł o ś ci do Laury. Wiersz dotyczy miło ś ci. Pocz ą tkowe zwrotki, maj ą ce opisowy charakter, przedstawiaj ą zakochanego człowieka. Mówi ą o jego zmiennych nastrojach i uczuciach. Zakochany potrafi by ć szcz ęś liwy, a ju ż za chwil ę smutny, lata w obłokach, kiedy za chwil ę mo ż e pełza ć po zgonie. Potrafi by ć niewiarygodnie radosny, my ś li ż e mo ż e zagarn ąć ś wiat ż e nie ma dla niego rzeczy niemo ż liwych, ale czar pryska kiedy okazuje si ę, ż e miło ść zakochanego jest jedynie jednostronnym uczuciem.

6 Kwestia istnienia adresatki wierszow budzi wiele kontrowersji. Nawet dla ludzi ż yj ą cych w czasach poety Laura była osob ą zupełnie nieznan ą, co bior ą c pod uwag ę ówczesn ą obyczajowo ść, ś wiadczyło o niej jak najlepiej. Który przyja ż nił si ę z Petrark ą, podawał w w ą tpliwo ść jej istnienie, sam Petrarka jednak stanowczo temu zaprzeczał.

7 Laura Kobieta, w ktÓrej nieszczes Ś liwie zakochany by Ł petrarka

8 Soneta do Laury

9 Były to włosy złote, rozpuszczone. W tysiącu słodkich loków, krętych, jasnych, Światło wspaniałe drgało rozelśnione, w oczach przepięknych, które dziś przygasły. Twarz była pełna wspó ł czucia; czy szczera? Twarz się zmi e niła w barwie; czy być może? Cóż więc dziwnego w tym, że gdy otwieram Powieki, czuję nagle w piersiach pożar? Stąpanie jej nie było rzeczą ziemską, Lecz anielskiego ducha, a jej słowa Brzmiały inaczej niżeli ludzka mowa. To blask niebi a ński, to słońce zwycięskie, Tak ją widziałem, I choć tak dziś nie jest, Gdy łuk oddalą, rana nie zdrowieje.

10 Nieszcz ĘŚ liwa mi Ł o ŚĆ Utwór opowiada o miłości nieszcześliwej i nieodwzajemnionej. Mężczyzna ukazany jest jako ten, który zniewolony jest przez złą kobietę. To ona odrzuca miłość mężczyzny, określa go jako nędznego i sprawia, że staje się on najbardziej nieszcześliwym człowiekiem na świecie.

11 Projekt gimnazjalny w roku.szkol.2014/15 Prezentację opracowała : Paulina Rzeszutek Rok.szkol. 2014/15


Pobierz ppt "Renesans. Renesans - obraz miłości skrytej i niespełnionej. W epoce tej miłość była natchnieniem dla wielu poetów, zwłaszcza dla Petrarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google