Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNY INTERNET. WYSZUKIWANIE INFORMACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNY INTERNET. WYSZUKIWANIE INFORMACJI."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNY INTERNET. WYSZUKIWANIE INFORMACJI.
Opracowała: Iwona Kowalik

2 Wszyscy kochamy internet, jednak niewłaściwe korzystanie z niego może być niebezpieczne. Szkodliwe treści oraz cyberprzemoc zagrażają szczególnie dzieciom.

3 Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to inaczej przemoc z użyciem nowych technologii. Do takich działań zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci. Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników Internetu, bez względu na wiek czy poziom umiejętności posługiwania się komputerem. Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie że są anonimowi, co pobudza i zachęca ich do działania. Źródło:

4 W internecie pojawiają się także treści, które uznajemy za szkodliwe
W internecie pojawiają się także treści, które uznajemy za szkodliwe. Ich zamieszczanie często nie jest łamaniem prawa, ale ich zawartość wywołuje złe emocje u odbiorców lub zachęcają do negatywnych zachowań. Do treści uznanych za szkodliwe zaliczamy m.in.: - treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne bądź śmierć, np. zdjęcia/filmy prezentujące ofiary wypadków, okrucieństwo wobec zwierząt; - treści zachęcające do działań autodestrukcyjnych, np. nawołujące do samookaleczeń lub samobójstw zachowań szkodliwych dla zdrowia czy zażywania niebezpiecznych substancji; - treści podżegające do nietolerancji (np. ze względu na wygląd, pochodzenie, światopogląd), wrogości a nawet nienawiści; - treści pornograficzne. Źródło:

5 Internet umożliwia nawiązywanie nowych znajomości
Internet umożliwia nawiązywanie nowych znajomości. Nie ma jednak gwarancji, że osoba, której dotąd nie spotkałeś jest tą, za którą się podaje. Czy wiesz, że: Jak pokazują badania EU Kids Online (2010), blisko 25 proc. dzieci w Polsce kontaktuje się online z osobami znanymi wyłącznie z sieci, a 7 proc. spotkało się z osobą poznaną w Internecie. Aż 70 proc. rodziców dzieci, które spotkały się z kimś poznanym online nie wie, że do takiego spotkania doszło. Źródło: Pamiętaj! Nigdy nie spotykaj się sam na sam z osobami poznanymi w Internecie. Nie podawaj swoich prawdziwych danych: nazwiska, adresu, telefonu, żadnych loginów i haseł. Nie opowiadaj o swoim życiu nieznajomym!

6 w sieci na coś co Cię niepokoi:
Kiedy napotkasz w sieci na coś co Cię niepokoi: Powiadom o tym rodziców lub kogoś dorosłego. W przypadku cyberprzemocy zadbaj np. o zablokowanie ośmieszających publikacji lub krzywdzących materiałów (w tym celu należy skontaktować się z administratorem serwisu, w którym zostały opublikowane). Wcześniej jednak należy zabezpieczyć dowody – mogą to być, w zależności od sytuacji: zrzuty ekranu, SMS-y z pogróżkami, zapis rozmów z komunikatorów internetowych lub czatowych, obraźliwe maile. Mogą one pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy. Zawiadom zespół Dyżurnet.pl (www.dyzurnet.pl) – punkt kontaktowy zajmujący się przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących treści nielegalnych, ich analizą i współpracą w tym zakresie z policją. Zgłoszenie możemy złożyć anonimowo, podanie swojego adresu umożliwi nam śledzenie jego losów.

7 Netykieta Netykieta jest zbiorem niepisanych reguł dobrego zachowania użytkowników Internetu. Nie jest ona kontrolowana ani sankcjonowana przez żadne organizacje, ale stosowanie się do niej może ułatwić komunikację między użytkownikami sieci. Netykieta określana jest niekiedy mianem elektronicznego savoir vivre.

8 Kilka zasad netykiety:
Staraj się sprawdzać/kontrolować pocztę codziennie. Kontroluj swoje dyskietki i pliki dyskowe programami antywirusowymi. Przed wysłaniem załącznika do listu, sprawdź go programem antywirusowym. Jeśli chcesz wysłać pocztą elektroniczną duży plik do konkretnej osoby - ustal z odbiorcą, czy może przyjąć tak duży załącznik. Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź informacji do użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję. Wypełniaj zawsze pole temat listu i to zgodnie z treścią listu. Staraj się pisać zwięźle i na temat. W jednym liście poruszaj tylko jedno zagadnienie. Nie pisz listów składających się z dużej liczby stron. W listach umieszczaj krótki podpis. Przestrzegaj warunków licencji i praw autorskich, cytując - podaj autorów. Nie używaj słów i zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne. Pisz zawsze małymi literami, chyba że chcesz wyrazić szczególne emocje.

9 Zadania: Znajdź i wypisz w zeszycie pięć przykładów zachowań wskazujących na uzależnienie od Internetu. Wykonaj w dowolnym programie graficznym plakat, w którym zachęcisz młodszych kolegów do ochrony ich prywatności.


Pobierz ppt "BEZPIECZNY INTERNET. WYSZUKIWANIE INFORMACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google