Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„INTERDISCIPLINARY DIMENSION OF VOCATIONNAL TRAINING – QUALITY THROUGH INTERNATIONAL COOPERATION OF VOCATIONAL SCHOOLS” Projekt nr.: 2013-1-PL1-LEO03 –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„INTERDISCIPLINARY DIMENSION OF VOCATIONNAL TRAINING – QUALITY THROUGH INTERNATIONAL COOPERATION OF VOCATIONAL SCHOOLS” Projekt nr.: 2013-1-PL1-LEO03 –"— Zapis prezentacji:

1 „INTERDISCIPLINARY DIMENSION OF VOCATIONNAL TRAINING – QUALITY THROUGH INTERNATIONAL COOPERATION OF VOCATIONAL SCHOOLS” Projekt nr.: 2013-1-PL1-LEO03 – 37508 Data: 22 – 29 listopada 2014 r.

2 W dniach 22 – 29 listopada 2014 r. grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku uczestniczyła w wizycie studyjnej w czeskiej Pradze. Byli to: Renata Frankowska - wicedyrektor szkoły Dorota Koprowska Małgorzata Malewicka Krzysztof Szulęcki Seweryn Cimoszuk Wojciech Szerszeń Andrzej Wiszowaty Celem wyjazdu w ramach projektu „Interdyscyplinarny wymiar kształcenia zawodowego – jakość poprzez międzynarodową współpracę szkół zawodowych” było zapoznanie się ze standardami i systemem nauczania zawodowego w Czechach oraz poznanie zadań w procesie kształcenia zawodowego w które są zaangażowani pracodawcy. Projekt zakładał wizyty studyjne w zakładach branży mechanicznej, drzewnej i gastronomicznej. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość poczynienia przydatnych zawodowo obserwacji, wymiany doświadczeń i podpatrzenia nowinek technologicznych. Ponadto umożliwiono nam poznanie dziedzictwa kulturowego Czech. 2

3 Po przylocie do Pragi zostaliśmy zakwaterowani w Botelu „Albatros”. Następnie odbyliśmy wizytę w siedzibie „International Training Center” gdzie zapoznaliśmy się z pracownikami i z programem pobytu. 3

4 Wraz z reprezentantem ITC zwiedziliśmy Museum of Decorative Arts w Pradze a następnie poznawaliśmy miasto. 4

5 Wraz z reprezentantem ITC odbyliśmy wizytę w Czech Technical University i w National Technical Library. W godzinach popołudniowych wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy Pragę 5

6 Wraz z przedstawicielem ITC odbyliśmy wizytę w siedzibie „The Wood Research Institute” w Breznice. 6

7 Wraz z przedstawicielem ITC odbyliśmy wizytę w Technical/Cook High School w Kladno. 7

8 Z reprezentantem ITC zwiedzaliśmy wystawę budownictwa drewnianego w Pradze, a następnie Czeskie Narodowe Muzeum Techniki. 8

9 Wraz z reprezentantem ITC wyjechaliśmy do Mlada Boleslav, gdzie zwiedziliśmy muzeum i fabrykę samochodów Skoda. Po południu w siedzibie ITC nastąpiło omówienie wizyty studyjnej i wręczenie certyfikatów. 9

10 Rano wyjechaliśmy na lotnisko i pożegnaliśmy Pragę. 10

11 11 Podczas wizyty studyjnej w Pradze zapewniono nam bogaty program, dzięki któremu zapoznaliśmy się z systemem kształcenia w Czechach. Nauczyciele biorący udział w zajęciach podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i językowe. Wizyty w szkołach i firmach przyjmujących uczniów na staże umożliwiły wymianę doświadczeń na temat kształcenia zawodowego w naszych krajach. Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami z pracodawcami i czeskimi nauczycielami na temat kształcenia praktycznych umiejętności uczniów. Wizyty w fabrykach o dużym doświadczeniu i światowej renomie, pozwoliły zapoznać się z systemem szkoleń stażystów i uczniów odbywających praktyki. Zakłady te mają wieloletnią tradycję i doświadczenie w szkoleniu i przygotowaniu uczniów do rynku pracy. Udział w rozmowach z przedstawicielami firm dał możliwość poznania czeskiego systemu pracy i zrozumienia wymagań rynkowych. Mieliśmy też możliwość zapoznania się ze wspaniałymi zabytkami i bogatym dziedzictwem kulturowym Czech. Uczestnicząc w spotkaniach promowaliśmy naszą szkołę i miasto Białystok.

12 12 Udział w projekcie uświadomił nam wszystkim jak ważna jest wymiana doświadczeń, ponieważ to od nas nauczycieli, zależy przygotowanie i ukształtowanie europejskiego rynku pracy. Naszym celem jest właściwa synchronizacja i zachowanie proporcji kształcenia praktycznego i teoretycznego. Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego powinno być zawsze priorytetem. Organizując szkolenie zawodowe i kursy zawodowe na wysokim poziomie, umożliwiamy młodym ludziom pewny start w dorosłe życie. Szczególnie ważne jest nabycie umiejętności zawodowych pod kątem wymagań pracodawców. Istotnym aspektem jest przygotowanie atrakcyjnej oferty popartej nowoczesną bazą dydaktyczną. Wszystkie te działania powinny zachęcić młodych ludzi do podejmowania nauki w szkołach zawodowych.

13 ITC działa na międzynarodowym rynku edukacyjnym od 1996 roku Ma 15 lat doświadczenia w dziedzinie edukacji, ze specjalizacją w językach czeskim i angielskim. Od 2006 r. ITC zaczął aktywnie uczestniczyć w projektach Unii Europejskiej w zakresie kształcenia przez całe życie. Obecnie oferuje kilka projektów w ramach programów Europejskich, których celem jest edukacja w zakresie metodyki nauczania. ITC jako instytucja szkolenia nauczycieli jest ustanowiony przez czeskie Ministerstwo Edukacji. 13

14 14

15 Wizyta w tym muzeum pozwoliła na obejrzenie specjalistycznych ekspozycji mebli, wyrobów z drewna i metalu oraz różnych materiałów. Kolekcje i wystawy stanowią unikalny dokument rozwoju sztuki użytkowej i przemysłu. Ogromne wrażenie zrobiły na nas wystawy:  Czas maszyny – hala zegarów i zegarków oraz przyrządów pomiarowych.  Art of Fire – sala szklarstwa i ceramiki, prezentująca technologiczny rozwój dla obiektów użytkowych gastronomicznych.  Skarb – sala dzieł z metali i innych materiałów.  Sala Wotywna – zawierająca bardzo wiele prac z drewna o przeznaczeniu liturgicznym i codziennym. 15

16 Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze jest najstarszym cywilnym uniwersytetem technicznym w Europie. Utworzony w 1707 roku przez Austriackiego Cesarza Józefa I. W tym roku świętuje 304 rocznicę powstania. Studiuje w nim 26 tys. studentów. Główne kierunki studiów:  Architektura  Nauki biologiczne  Biznes/Zarządzanie  Inżynieria cywilna  Informatyka/IT  Sztuka  Elektronika  Środowisko  Inżynieria ogólna  Historia/Archeologia  Inżynieria mechaniczna Podczas naszej wizyty spotkaliśmy się z kadrą pedagogiczną i obserwowaliśmy zajęcia na temat erozji i ochrony materiałów przed erozją. Poznaliśmy także organizację pracy, sposoby nauczania i wyposażenie wydziałów inżynieryjnych w pomoce dydaktyczne. 16

17 17

18 W trwającej niespełna trzy stulecia historii biblioteka wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. W 2009 r. zaprojektowano specjalnie dla niej nowoczesny budynek NBT, który powstał na planie kwadratu o zaokrąglonych bokach. Dzięki swoim wewnętrznym rozwiązaniom przestrzennym stał się nowym centrum życia studenckiego w praskim kampusie. Na sześciu piętrach rozmieszczono księgozbiór, czytelnie, pomieszczenia biblioteczne i administracyjne, sale konferencyjne. Kolekcja biblioteki liczy ponad 1500000 tomów, z czego 330000 w wolnym dostępie, 1200 czasopism drukowanych oraz dostęp do ponad 50000 e-źródeł i licznych e-książek. Biblioteka jest swoistym ośrodkiem kulturalnym proponującym wykłady, wycieczki edukacyjne, imprezy kulturalne i wystawy. 18

19 19

20 Tego dnia zwiedziliśmy w Pradze:  Most Karola na Wełtawie łączący dzielnice Malá Strana i Staré Město, będący jedną z najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta.  Bramę Prochową - jeden z symboli Pragi. Budowę tej 65 metrowej późnogotyckiej bramy miejskiej rozpoczęto w roku 1475 na zlecenie Władysława II Jagiellończyka.  Ścianę Johna Lennona - miejsce swobodnej twórczości i graffiti w okresie socjalizmu.  Kampę, czasem określaną mianem Praskiej Wenecji, a to ze względu na malownicze domki i młyny, których mury wyrastają tam wprost z wody.  Rynek Malostrański z budynkami Parlamentu Republiki Czeskiej.  Sanktuarium Praskiego Dzieciątka Jezus jest jednym z najciekawszych miejsc o znaczeniu religijnym w Pradze. Niewielka figurka Dzieciątka Jezus przywędrowała do Pragi z dalekiej Hiszpanii ok. XVII w. 20

21 21

22 22

23 Hradczany to dzielnica królewska założona w XIV w. na zachodnim brzegu Wełtawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pomnika Jana Keplera i Tycho Brahe, dwóch szczególnie zasłużonych astronomów, żyjących w czasach cesarza Rudolfa II. Obejrzeliśmy także kompleks monastyrów z Lorete - sanktuarium będące celem licznych pielgrzymek. Następnie przeszliśmy na Rynek staromiejski, najbardziej reprezentacyjny plac miasta. Duże wrażenie na nas zrobiły kilkusetletnie kamienice otaczające pomnik Jana Husa, oraz ratusz staromiejski, którego początki sięgają XIV wieku. Na wieży ratusza znajduje się ruchomy zegar astronomiczny "Orloj" z XV wieku który jest jedną z ikon turystycznej Pragi. Kolejnym punktem było Clementinum - dawne kolegium jezuickie z XVII wieku. Obecnie mieści się tutaj zbiór Biblioteki Narodowej, liczący 5 milionów woluminów. W kompleksie znajduje się też wieża obserwacyjna, z której niemiecki astronom Johannes Kepler oglądał gwiazdy. 23

24 24

25 Instytut technologii drewna w Breznice, to właściwie laboratorium zajmujące się badaniami drewna i materiałów drewnopochodnych. Ta jednostka badawcza jest instytucją państwową która się samofinansuje. Laboratorium badawcze wyposażone jest w nowoczesną aparaturę umożliwiającą wykonywanie badań na europejskim poziomie. Zatrudnionych jest w nim 8 osób które przeprowadza następujące badania:  badania odporności drewna na czynniki biologiczne,  badania fizyczne i mechaniczne drewna, materiałów drewnopochodnych, wyrobów stolarki budowlanej, podłóg,  badania wytrzymałości i bezpieczeństwa stolarki budowlanej,  badania wytrzymałościowe palet,  oznaczanie emisji formaldehydu z materiałów drewnopochodnych,  badania środków ochrony drewna,  oznaczenia zapalności elementów drewnianych,  badanie farb i klejów, substancji ochronnych do drewna,  Badania przepuszczalności powietrza w budynkach i wykonuje inne testy fizyczne budynków. 25

26 26

27 Wizyta w szkole w Kladno polegała na:  obejrzeniu sal wykładowych i pomieszczeń zajęć praktycznych,  rozmowach z kadrą pedagogiczną i wymianą doświadczeń,  obserwacji zajęć praktycznych z zakresu gastronomii,  poznaniu systemu szkolnictwa zawodowego w Czechach  spotkaniu z pracodawcami i omówieniu zasad przyjęcia naszych uczniów na praktyki zawodowe. 27

28 28

29 Założone w 1908 r. Narodowe Muzeum Techniki zajmuje kilkupiętrowy gmach. Najbardziej rozpoznawalną i robiącą na większe wrażenie jest jego część dotycząca środków transportu. Olbrzymia sala wypełniona zabytkowymi samochodami, lokomotywami, rowerami, motorami i samolotami (jest i balon) spodobała się wszystkim. Pierwsze automobile z drewnianymi kołami, potężne limuzyny z początku 20 wieku, lokomotywy, bicykle o najdziwniejszych kształtach… to robi wrażenie i pomaga pojąć, że świat wyglądał kiedyś zupełnie inaczej. W innych pomieszczeniach mogliśmy podziwiać stare zegary, sprzęty domowe i biurowe. Są też działy poświęcone chemii, górnictwu, astronomii, drukowi, fotografii. Zajrzeliśmy do podziemi, gdzie zostały wyjątkowo realistycznie i na dużej powierzchni odtworzone warunki panujące w kopalniach. Spędziliśmy w muzeum kilka bardzo interesujących godzin. 29

30 30

31 Miłośnicy motoryzacji powinni odwiedzić miasto Mladá Boleslav (50 km na północ od Pragi), w którym mieści się fabryka samochodów Škoda Auto. Jest to jeden z najstarszych producentów samochodów na świecie, a także jeden z największych czeskich zakładów przemysłowych. Zatrudnia on około 25 800 osób i rocznie produkuje 932 000 samochodów. Firmę w 1905 r. założyli Laurin i Klement i od tego czasu bramy fabryki opuściło ponad 11 mln samochodów. Obecnie mogliśmy w zakładzie produkcyjnym zapoznać się z poszczególnymi fazami powstawania samochodu. Zwiedzając ogromne hale obserwowaliśmy doskonałą harmonię pracy ludzi i robotów. Chodząc po fabryce mogliśmy obejrzeć całą linię montażową, zobaczyć spawalnię, tłocznię i lakierowanie karoserii. Zobaczyliśmy na własne oczy niesamowitą precyzję produkcji każdego detalu samochodu. 31

32 W muzeum Škody w Mladá Boleslav można zobaczyć zabytkowe samochody i obejrzeć krótki film dotyczący historii firmy powstałej w roku 1895 jako Laurin & Klement. Na trzech stałych ekspozycjach (Tradycja, Ewolucja, Precyzja) zaprezentowano historię fabryki od jej początków do współczesności. ŠKODA zaprezentowała w swoim muzeum fascynującą historię samochodu. Poznaliśmy ewolucję marki i rozwój konstrukcji samochodowych dzięki ekspozycjom urządzonym w starej hali produkcyjnej i warsztacie, które znajdują się tuż obok głównej fabryki producenta. Nowe Muzeum ŠKODY mieści się w jednym z pierwszych budynków produkcyjnych firmy. Odwiedzający mogą doświadczyć historii, rozwoju procesu produkcji marki ŠKODA. W muzeum pokazane jest około 45 samochodów, rowerów i motocykli. Celem wystawy jest przedstawienie historii ŠKODY za pomocą nowoczesnych form. 32

33 33

34 Podczas wizyty w siedzibie ITC omówiliśmy nasz pobyt w czeskiej Pradze. Przedstawiciele ITC wręczyli nam certyfikaty i pożegnali się. 34


Pobierz ppt "„INTERDISCIPLINARY DIMENSION OF VOCATIONNAL TRAINING – QUALITY THROUGH INTERNATIONAL COOPERATION OF VOCATIONAL SCHOOLS” Projekt nr.: 2013-1-PL1-LEO03 –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google