Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. GLPK powołano w 1990 roku Powierzchnia 27 764,3 ha 70% pow. stanowią lasy 7 rezerwatów przyrody 2 obszary Natura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. GLPK powołano w 1990 roku Powierzchnia 27 764,3 ha 70% pow. stanowią lasy 7 rezerwatów przyrody 2 obszary Natura."— Zapis prezentacji:

1 Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

2 GLPK powołano w 1990 roku Powierzchnia 27 764,3 ha 70% pow. stanowią lasy 7 rezerwatów przyrody 2 obszary Natura 2000 Od 1993 roku w granicach Zielonych Płuc Polski Pow. całkowita wynosi – 27 764,3 ha Woj. kujawsko-pom. – 13 901,5 ha Woj. warmińsko-mazur. – 8 632,7 ha Woj. mazowieckie – 5 230,1 ha

3 Powierzchnia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego odznacza się niezwykle bogatą i urozmaiconą rzeźbą terenu, unikalną w tej części niżu Polski. Obszar Parku położony jest w zasięgu zlodowacenia Wisły i z tego względu posiada typową rzeźbę młodoglacjalną. WALORY KRAJOBRAZOWE

4 Obszar Parku cechuje się tzw. klimatem przejściowym. O zjawisku tym decyduje ścieranie się wpływów oceanicznych i kontynentalnych. Cechą charakterystyczną są zróżnicowane warunków klimatyczne. Dużą rolę odgrywa tu także urozmaicona rzeźba terenu, obecność jezior i rozległych kompleksów leśnych. KLIMAT Dolina rzeki Brynicy w jesiennej mgle

5 Jednym z największych walorów krajobrazowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego są jeziora. Znajduje się tutaj 29 jezior o powierzchni ponad 1 ha, zajmujących łączną powierzchnię około 490 ha. Do największych należą: Leźno Wielkie i Samińskie. Główną rzeką przepływającą przez Park jest Brynica. Jej wody należą do najczystszych w regionie. WODY Jezioro Czarny BryńskRzeka Brynica

6 7 rezerwatów przyrody: „Jar Brynicy" – rez. geomorfologiczno-leśny o powierzchni 29,47 ha, utworzony w 1955 r. „Szumny Zdrój” - rez. leśny o pow. 37,04 ha, utworzony w 1958 r. „Klonowo” - rez. leśny o pow. 30,85 ha, utworzony w 1958 r. „Ostrowy nad Brynicą” – rez. leśny o pow. 2,06, ha utworzony w 1962 r. „Czarny Bryńsk” – rez. florystyczny o pow. 13,13 ha, utworzony w 1963 r. „Mszar Płociczno” - rez. torfowiskowy o pow. 182,35 ha, utworzony w 1997 r. „Jar Brynicy II” – rez. leśny o pow. 28,27 ha, utworzony w 2001 r. REZERWATY PRZYRODY

7 Ponad 950 gatunków roślin naczyniowych, w tym 249 chronionych Rosiczka Okrągłolistna Bobrek TrójlistkowyGrzybienie Białe Lilia Złotogłów Widłak Jałowcowaty Sasanka Otwarta ROŚLINY

8 Bogactwo świata zwierząt, w tym ponad 250 gatunków kręgowców Żuraw – symbol GLPK Paź królowej Rzekotka Drzewna Tygrzyk Paskowany ZWIERZĘTA Łoś Dudek

9 Roślina rzadko spotykana na terenach niżowych. Uznawana za gatunek górski. Występuje w miejscach gdzie utrzymuje się wysoki poziom wód gruntowych. Rośnie licznie w rez. Szumny Zdrój. Czosnek niedźwiedzi Dąb Rzeczypospolitej Największy pomnik przyrody w Parku. Znajduje się, na terenie rezerwatu przyrody "Jar Brynicy II". Mierzy 35m wysokości i 641cm obwodu w pierśnicy. Wiek drzewa szacuje się jest na około 500 lat. CO WARTO ZOBACZYĆ W GLPK ?

10 Wykonała: Katarzyna Szymańska


Pobierz ppt "Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. GLPK powołano w 1990 roku Powierzchnia 27 764,3 ha 70% pow. stanowią lasy 7 rezerwatów przyrody 2 obszary Natura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google