Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy"— Zapis prezentacji:

1 Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

2 Woj. warmińsko-mazur. – 8 632,7 ha
GLPK powołano w 1990 roku Powierzchnia ,3 ha 70% pow. stanowią lasy 7 rezerwatów przyrody 2 obszary Natura 2000 Od 1993 roku w granicach Zielonych Płuc Polski Pow. całkowita wynosi – ,3 ha Woj. kujawsko-pom. – ,5 ha Woj. warmińsko-mazur. – 8 632,7 ha Woj. mazowieckie – 5 230,1 ha

3 WALORY KRAJOBRAZOWE Powierzchnia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego odznacza się niezwykle bogatą i urozmaiconą rzeźbą terenu, unikalną w tej części niżu Polski. Obszar Parku położony jest w zasięgu zlodowacenia Wisły i z tego względu posiada typową rzeźbę młodoglacjalną.

4 Dolina rzeki Brynicy w jesiennej mgle
KLIMAT Obszar Parku cechuje się tzw. klimatem przejściowym. O zjawisku tym decyduje ścieranie się wpływów oceanicznych i kontynentalnych. Cechą charakterystyczną są zróżnicowane warunków klimatyczne. Dużą rolę odgrywa tu także urozmaicona rzeźba terenu, obecność jezior i rozległych kompleksów leśnych. Dolina rzeki Brynicy w jesiennej mgle

5 WODY Jednym z największych walorów krajobrazowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego są jeziora. Znajduje się tutaj 29 jezior o powierzchni ponad 1 ha, zajmujących łączną powierzchnię około 490 ha. Do największych należą: Leźno Wielkie i Samińskie. Główną rzeką przepływającą przez Park jest Brynica. Jej wody należą do najczystszych w regionie. Jezioro Czarny Bryńsk Rzeka Brynica

6 REZERWATY PRZYRODY 7 rezerwatów przyrody:
„Jar Brynicy" – rez. geomorfologiczno-leśny o powierzchni 29,47 ha, utworzony w 1955 r. „Szumny Zdrój” - rez. leśny o pow. 37,04 ha, utworzony w 1958 r. „Klonowo”  - rez. leśny o pow. 30,85 ha, utworzony w 1958 r. „Ostrowy nad Brynicą” – rez. leśny o pow. 2,06, ha utworzony w 1962 r. „Czarny Bryńsk” – rez. florystyczny o pow. 13,13 ha, utworzony w 1963 r. „Mszar Płociczno”  - rez. torfowiskowy o pow. 182,35 ha, utworzony w 1997 r. „Jar Brynicy II” – rez. leśny o pow. 28,27 ha, utworzony w 2001 r.

7 ROŚLINY Ponad 950 gatunków roślin naczyniowych, w tym 249 chronionych
Sasanka Otwarta Lilia Złotogłów Rosiczka Okrągłolistna Grzybienie Białe Bobrek Trójlistkowy Widłak Jałowcowaty

8 ZWIERZĘTA Bogactwo świata zwierząt, w tym ponad 250 gatunków kręgowców
Tygrzyk Paskowany Dudek Paź królowej Żuraw – symbol GLPK Rzekotka Drzewna Łoś

9 CO WARTO ZOBACZYĆ W GLPK ?
Czosnek niedźwiedzi Dąb Rzeczypospolitej Roślina rzadko spotykana na terenach niżowych. Uznawana za gatunek górski. Występuje w miejscach gdzie utrzymuje się wysoki poziom wód gruntowych. Rośnie licznie w rez. Szumny Zdrój. Największy pomnik przyrody w Parku. Znajduje się, na terenie rezerwatu przyrody "Jar Brynicy II". Mierzy 35m wysokości i 641cm obwodu w pierśnicy. Wiek drzewa szacuje się jest na około 500 lat.

10 Dziękuję za uwagę Wykonała: Katarzyna Szymańska


Pobierz ppt "Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google