Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPTIMALAUS RESURSŲ PANAUDOJIMO KONCEPCIJA. Kiekvienos šalies tikslas yra užtikrinti optimalų turimų resursų panaudojimą. Politikai, priimdami sprendimus.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPTIMALAUS RESURSŲ PANAUDOJIMO KONCEPCIJA. Kiekvienos šalies tikslas yra užtikrinti optimalų turimų resursų panaudojimą. Politikai, priimdami sprendimus."— Zapis prezentacji:

1 OPTIMALAUS RESURSŲ PANAUDOJIMO KONCEPCIJA

2 Kiekvienos šalies tikslas yra užtikrinti optimalų turimų resursų panaudojimą. Politikai, priimdami sprendimus kurie įtakoja medienos resursų panaudojimo struktūrą, turi įvertinti visas socialines ir ekonomines pasekmes, iš kurių pagrindinės yra darbo vietos ir sukuriama pridetinė vertė.

3 ,, YAKKO POYRY’’ NUSTATĖ, KAD: 1 kub. m. sausos medienos panaudojimas aukštesnės pridetinės vertės medienos produkcijos (pvz. stalių gaminių ar baldų) gamyboje sukuria 27 kartus daugiau darbo vietų nei 1 kub. m. sausos medienos sudeginimas energijos gamyboje. Plaušienos ir popieriaus pramonėje šis darbo vietų skirtumas yra dar didesnis ir siekia apie 60 kartų.

4 ,,YAKKO POYRY’’ NUSTATĖ, KAD: 1 kub. m. sausos medienos panaudojimas aukštesnės pridėtinės vertės medienos produkcijos gamyboje sukuria 10 kartų didesnę pridėtinę vertę, nei to paties 1 kub. m. sausos medienos sudeginimas energijos gamybai.

5 Didžiausias teigiamas aplinkosauginis efektas, kartu su didžiausia sukuriama pridėtine verte ir didžiausiu užimtumu gali būti užtikrintas tik tuo atveju, jei bus laikomasi atsinaujinančių medienos resursų panaudojimo hierarchijos: medienos energetikai turi būti naudojami tik tie medienos resursai (tame tarpe atliekos), kurie toliau negali būti panaudoti medienos produktų gamyboje.

6 Efektyviausias medienos resursų panaudojimas gali būti užtikrinamas, išvystant pilnas, efektyviai veikiančias medienos produktų pridėtinės vertės kūrimo grandines, kurios panaudotų visus pramonei tinkamus apvaliosios medienos resursus ir medienos atliekas:  Miškininkystė – lentpjūvystė – stalių gaminių, klijuotų medienos konstrukcijų, medienos plokščių gamyba – medinių namų gamyba.  Miškininkystė ir lentpjūvystė (medienos atliekos) – medienos plokščių gamyba – baldų gamyba.  Miškininkystė – plaušienos gamyba – popieriaus gamyba – leidyba ir spausdinimas.

7 MEDIENOS ENERGETIKOS PLĖTRA

8 Siekiant užtikrinti tvarią ūkio plėtrą ir optimalų medienos resursų panaudojimą, pagrindinės priemonės medienos energetikoje turi būti kreipiamos didinti atsinaujinančių resursų pasiūlą energetikos reikmėms nemažinant pasiūlos pramonės pridėtinės vertės kūrimui: Panaudojant modernias technologijas ir valdymo priemones, siekti medienos kurui naudoti visą ekonomiškai pateisinamą miško kirtimo atliekų potencialą, kuris 2025 metais sudarys 180 tūkst. tne. Diegti panaudotos medienos produkcijos surinkimo ir panaudojimo kurui sistemas. Sodinti trumpos apyvartos (pirmiausia baltalksnynų) miškus ir tęsti mokslinius jų veisimo tyrimus, naudoti baltalksnynus energetikos reikmėms, sukurti energetinės miškininkystės sistemas. Žemės ūkiui netinkamose žemėse sodinti energetinės paskirties plantacinius miškus, vykdyti mokslinius tyrimus medienos pasiūlos specializuotose energetinėse plantacijose didinimui. Siekti, kad energetinių želdimų plantacijos 2015 metais energetinėms reikmėms patiektų apie 45 tūkst. tne, o 2025 metais – apie 70 tūkst. tne biomasės kuro.

9

10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

11 7) drewno pełnowartościowe - drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna;

12 7) W przypadku jednostki wytwórczej, w której jest spalana biomasa lub biomasa i paliwo pomocnicze, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego obowiązanego do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2-6, do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego.

13 Lenkijos Ūkio ministras 2012m spalio 18d. pasirašė įsakymą, kuris įsigalioja nuo 2012m. gruodžio 31d. -kas yra pilnavertė mediena aprašoma (drewno pełnowartościowe) 2 paragrafas 7 straipsnis -6 paragrafas 7 straipsnis, rašoma, kad negalima traktuoti pilnavertę mediena atsinaujinančiu energijos šaltiniu. (tačiau neliečiamos miško atliekos ar gamybinės medienos liekanos)


Pobierz ppt "OPTIMALAUS RESURSŲ PANAUDOJIMO KONCEPCIJA. Kiekvienos šalies tikslas yra užtikrinti optimalų turimų resursų panaudojimą. Politikai, priimdami sprendimus."

Podobne prezentacje


Reklamy Google