Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych BP - C3 mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych BP - C3 mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych BP - C3 mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz

2 Stosunki międzynarodowe studia na bezpieczeństwem studia nad pokojem szczególnie po Hiroszimie i Nagasaki 1957 – czasopismo poświęcone badaniom nad pokojem (peace research) „Journal of Conflict Resolution” Norweski socjolog Johan Galtung: -pokój negatywny –brak wojny, konfliktu, ograniczanie konfliktów - pokój pozytywny – brak niesprawiedliwości i nierówności społecznych, zwiększenie zdolności do współpracy

3 Z badań nad pokojem do studiów nad pokojem dążenie do eliminacji wojny jako sposobu rozwiązywania konfliktów od lat 70 – kwestie ochrony środowiska, ubóstwa cel: zapobieżenie wojnie nuklearnej działalność organizacji pozarządowych na rzecz pokoju

4 Bruce Bueno de Mesquita Teoria gier – jeżeli straty jednego państwa przewyższają potencjalne zyski drugiego państwa – dochodzi do negocjacji

5 Państwo jako jedyny uczestnik pełnoprawny- interes, środki, wyraziciel opinii, nie ważne czy autorytarne czy demokratyczne Uczestniczy m.in. poprzez np. politykę Stosunki międzynarodowe są anarchiczne - nad państwem nic nie stoi, stosunki są zdominowane przez konflikt - rozbieżne interesy, konkurencja Zagrożenie przychodzi od innych państw Państwo musi być silne Dzisiaj przyjaciel a juro wróg Polityka siły to sposób realizacji interesów Państwo samo sobie musi zapewnić bezpieczeństwo Bezpieczeństwo jest państwocentryczne - to państwo jest jedynym podmiotem któremu możemy zapewnić bezpieczeństwo siła, potęga, władza – to efekty sprawnie prowadzonej polityki zagranicznej Nigdy nie można czuć się bezpiecznie w świecie dylemat bezpieczeństwa – działania podjęte na rzecz wzrostu bezpieczeństwa jednego państwa, powodują spadek poczucia bezpieczeństwa przez inne państwa Bezpieczeństwo międzynarodowe wg teorii realizmu

6 Bezpieczeństwo międzynarodowe wg teorii liberalnej Inaczej niż w t.realizmu – bezpieczeństwo nie jest najważniejsze Celem państwa jest dobro dla obywateli, rozwój Najważniejsza gospodarka, kwestie społeczne Gwarantem pokoju wolny handel, poza granicami kraju także Cła hamują rozwój i mogą prowadzić do wojny Wojna burząca zależność gospodarczą się nie opłaca

7 „Wojna jest nieekonomiczna, ponieważ jej wynikiem jest zmniejszenie liczby ludności, zniszczenie przemysłu, wzrost podatków i długów, strata zysków, ograniczenie handlu międzynarodowego i generalnie zakłócenie równowagi ekonomicznej, dlatego generuje ona koalicję i interesów przeciwnych polityce wojennej”

8 Koncepcja zbiorowego bezpieczeństwa Powinna powstać federacja, która pokój na świecie utrzyma - budowa systemu bezpieczeństwa międzynarodowego każdy uczestnik zobowiązuje się do powstrzymania się od przemocy wobec innego Łączą swe siły i tym samym stają się zbiorową potęgą, która odstrasza! Państwa muszą mięć poczucie solidarności międzynarodowej i wyznawać te same zasady, godzić interes państwowy i międzynarodowy ONZ

9 Behawioryzm a wojna Umiejąc wykryć przyczynę – możemy wojnie zapobiec 6 ZMIENNYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA ROZPOCZĘCIE WOJNY: liczba ludności liczba mężczyzn zużycie energii produkcja stali liczebność sił zbrojnych wydatki zbrojeniowe państwa.

10 Warunki konieczne do wybuchu wojny Agresywność zachowania ludzi Chęć dobycia władzy i terytorium Dostępność broni, transportu Centralizacja władz Wiarygodne uzasadnienie przyczyn wojny

11 Wpływ czynników geostrategicznych:  położnie państwa i siła - wpływają na częstość wojen  czynnik etniczny – nie (sposób podejmowania decyzji w państwach o różnej kulturze taki sam)  wzrost wydatków na wojsko zwiększa prawdopodobieństwo wybuchu wojny,  państwa będące w sojuszach częściej prowokują wojny- gdy prowokatorem jest słabsze państwo wybuch bardziej prawdopodobny  dwa państwa o dobrych stosunkach handlowych rzadziej toczą wojny  podobna liczba ludności w obu państwach zmniejsza prawdopodobieństwo wybuchu, a podobne terytoriom zwiększa  NIE ODKRYTO OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN  DANE czynniki raz stabilizują, raz zaogniają konflikt – w zależności od warunków historycznych

12 Pytanie nr 1: Co Twoim zdaniem jest największym zagrożeniem dla współczesnej Europy? Uzasadnij.

13 Zagrożenia wg prawdopodobieństwa występowania

14 I. Państwa upadłe II. Terroryzm – zagrożenia asymetryczne III. Proliferacja broni masowego rażenia IV. Przestępczość – narkotyki, handel ludźmi, prostytucja, handel bronią IV. Zagrożenia społeczne – imigranci, bieda, ruchy społeczne V. Ekonomiczne: surowce, rynki, finanse, przemysł Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

15 I. Państwa upadłe: Rozpad lub /i trata zdolności wykonywania podstawowych zadań przez aparat państwowy utrata kontroli przez rząd kontroli i monopolu na stosowanie środków przymusu na własnym terytorium, Niezdolność władz do podejmowania decyzji i wcielania ich w życie Brak zdolności nawiązywania i kontynuowania relacji z innymi podmiotami międzynarodowymi --wewnętrzne zagrożenie --- niebezpieczeństwo prywatyzacji wojny, przewrotu, zagnieżdżenia się terroryzmu lub zorganizowanej przestępczości

16 Indeks państw upadłych 2012 Przy tworzeniu listy ocenianych jest 12 politycznych, ekonomicznych i społecznych wskaźników, m.in. liczba uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, przypadków naruszeń praw człowieka, delegitymizacja władzy czy poziom biedy 1.Somalia - film 2.Demokratyczna Republika Konga 3.Sudan 4.Czad 5.Zimbabwe 6.Afganistan 7.Haiti 8.Jemen 9.Irak 10.Republika Środkowoafrykańska 11.Wybrzeże kości słoniowej Polska 148 Ostatnie 177 miejsce – Finlandia Pełny indeks: http://www.fundforpeace.org /global/?q=fsi

17 Clausewitz – wojna jako kontynuowanie polityki innymi środkami Zakończenie zimnej wojny koniec wyścigu zbrojeń, rywalizacji dwóch bloków, = pojawiły się nowe konflikty II. Konflikty asymetryczne: słabsza strona konfliktu posługuje się innymi technikami i metodami walki niż przeciwnik silniejszy Jest ta strona niepodatna na odstraszanie i na groźbę zastosowania środków przymusu Działania asymetryczne używane w dysproporcji sił Element zaskoczenia, nieprzewidywalność strony słabszej Stare i nowe wojny

18 Częste ataki na cywilów Unikanie bezpośrednich starć Brak określonej linii frontu Mniejsze koszty wojny i zużycie sił militarnych Przykłady? Tradycyjna wojna – charakter narodowy, blokowy, cel polityczny – zdobycie terytoriom lub jego obrona Armie stałe, dowodzenie hierarchiczne, regularne siły zbrojne Stare i nowe wojny

19

20

21 Pytanie nr 2: Jakie państwo uważa się za „strażnika światowego pokoju”? a) Dlaczego i czy słusznie? b) Czy jakieś inne państwo może przejąć tę funkcję?

22 Pytanie nr 3: Czego dotyczyła „koncepcja wojny prewencyjnej”? ◦Czy Twoim zdaniem jest ona słuszna?

23 Państwa zbójeckie państwa bandyckie (ang. rogue state) oś zła (Axis of evil) 29 stycznia 2002 roku: Iran, Irak oraz Korea Północna (G.W. Bush) – BMR, wsparcie terroryzmu 6 maja 2002: Kuba, Libia i Syrii (podsekretarz stanu - Bolton) III. Proliferacja broni masowego rażenia

24 IV. Przestępczość – narkotyki, handel ludźmi, prostytucja, handel bronią IV. Zagrożenia społeczne – imigranci, bieda, ruchy społeczne - film V. Ekonomiczne: surowce, rynki, finanse, przemysł Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

25 Korzyści: Odstraszanie Silniejsza obrona Zapobieganie połączeniu sił sojusznika z przeciwnikiem Koszty: Ograniczenie autonomii, swobody działania Zwiększenie ryzyka wciągnięcia wojnę Reakcją na to powstanie przeciwniczego sojuszu Sojuszepolityczne/militarne

26 Determinanty polityki państwa w kwestii bezpieczeństwa Czynnik: demograficzny geograficzny geopolityczny historyczny ekonomiczny psychologiczny socjologiczny ustrojowy

27 Środki i metody polityki bezpieczeństwa państwa Środki polityki bezpieczeństwa państwa - wszystkie zasoby i instrumenty, za pomocą których państwo stara się chronić wartości wewnętrzne Metody polityki bezpieczeństwa państwa - sposoby posługiwania się wybranymi środkami.

28 Rodzaje środków według kryterium: I. Czasu:  środki oddziaływania: krótkofalowego, średniofalowego, długofalowego II. Sposobu umacniania bezpieczeństwa:  unilateralizm  hegemonizm  izolacjonizm  neutralność:  neutralność wieczystą (trwałą)  wojenną  multilateralizm

29  w działania na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego zaangażowane są najbardziej organy administracyjne: policja, sądy i prokuratura  organy o charakterze ogólnym: głowa państwa, rząd, minister spraw wewnętrznych, a także organy wyspecjalizowane, takie jak:  straż graniczna, straż pożarna, żandarmeria wojskowa oraz inne jednostki zajmujące się wybranymi aspektami bezpieczeństwa i porządku publicznego. III. Kryterium przedmiotowego: 1. ŚRODKI ADMINISTRACYJNO- PRAWNE

30 2. ŚRODKI POLITYCZNE - oświadczenia i deklaracje polityczne, działalność dyplomatyczna, środki pokojowego załatwiania sporów:  Negocjacje  Dobre usługi  Mediacje  Komisja badań

31 3. ŚRODKI EKONOMICZNE I FINANSOWE  negatywne – sankcje:  bojkot międzynarodowy,  embargo,  manipulowanie polityką celną,  kontyngent eksportowy lub importowy,  dumping,  pozytywne:  przyznanie państwu klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu,  rozwijanie współpracy ekonomicznej i finansowej,  pożyczki.

32 4. ŚRODKI WOJSKOWE  utrzymywanie sił wojskowych poza granicami terytorium państwowego,  pomoc wojskowa  wywiad wojskowy i kontrwywiad

33 5. Ś RODKI KULTUROWO - IDEOLOGICZNE rola NGOs kultura jako narzędzie oddziaływania i zdobywania wpływów w innych krajach – - negatywna rola ideologii Globalna wioska


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych BP - C3 mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google