Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i ja Systemy ekonomiczne; Gospodarka CENTRALNIE PLANOWANA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i ja Systemy ekonomiczne; Gospodarka CENTRALNIE PLANOWANA."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i ja Systemy ekonomiczne; Gospodarka CENTRALNIE PLANOWANA

2 Rynek pracy i ja System ekonomiczny- powiązania ekonomiczne, społeczne i prawne pomiędzy jednostkami, instytucjami i państwem.

3 Rynek pracy i ja Analizując systemy ekonomiczne stawia się trzy pytania: CO? (Które dobra i usługi i w jakich ilościach należy wytwarzać?) JAK? (W jaki sposób dobra i usługi mają być produkowane?) KTO? (Kto będzie korzystał z tych dóbr i usług?)

4 Rynek pracy i ja Gospodarka CENTRALNIE PLANOWANA

5 Rynek pracy i ja Gospodarka centralnie planowana Filary na których opierał się ten system: - Państwowa własność czynników produkcji - Centralne planowanie gospodarki

6 Rynek pracy i ja Gospodarka centralnie planowana Etapy budowy planu: 1. Przedsiębiorstwa przesyłały do centrum swoje możliwości produkcyjne oraz zapotrzebowanie na czynniki produkcji 2. Centrum analizowało i bilansowało otrzymane plany 3. Centrum przygotowywało nakazy produkcyjne dla poszczególnych zakładów wraz z rozdzielnikiem produktów 4. Rozsyłanie tych nakazów do realizacji

7 Rynek pracy i ja Gospodarka centralnie planowana Przyczyny złego funkcjonowania gospodarki: 1. Brak możliwości określenia zapotrzebowania na produkty 2. Brak analizy finansowej przedsiębiorstw (cel działania- realizacja planu, a nie zysk) 3. Zaangażowanie niepotrzebnych zasobów 4. Aspekty polityczne – rozbudowa przemysłu ciężkiego 4. Aspekty polityczne – powiązania z innymi krajami socjalistycznymi i izolacja od pozostałych krajów

8 Rynek pracy i ja Gospodarka centralnie planowana Największe problemy podczas zmiany systemu: 1. Niedobór podstawowych dóbr konsumpcyjnych przy jednoczesnym gwałtownym wzroście cen 2. Duża liczba państwowych przedsiębiorstw –z przestarzałymi technologiami i wytwarzającymi złej jakości produkty 3. Kadra kierownicza wykształcona i funkcjonująca w realiach gosp. centralnie planowanej 4. Brak instytucji rynkowych takich jak: system bankowy, system podatkowy, fundusze inwestycyjne, system emerytalny… 5. Niesprawna administracja państwowa

9 Rynek pracy i ja Gospodarka centralnie planowana Największe problemy podczas zmiany systemu: 7. Bardzo uboga infrastruktura (drogi, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna i wodociągowa) 8. Zdewastowane środowisko naturalne 9. Dotkliwy brak mieszkań 10 Olbrzymi deficyt budżetowy. 11. Dług zagraniczny sięgający 50 000 000 000 $ 6. Istotne powiązania gospodarcze z innymi krajami bloku komunistycznego


Pobierz ppt "Rynek pracy i ja Systemy ekonomiczne; Gospodarka CENTRALNIE PLANOWANA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google