Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ"— Zapis prezentacji:

1 Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ
ENTEX S.C Energia-Technika WPŁYW ZASTOSOWANEGO UKŁADU TRANSPORTU PYŁU NA PRACĘ INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN KOTŁÓW RUSZTOWYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ FIRMY ENTEX S.C. Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 1

2 Zakres prezentacji Urządzenia do oczyszczania spalin.
ENTEX S.C Energia-Technika Zakres prezentacji Urządzenia do oczyszczania spalin. Zależności określające współpracę odpylacza z układem odbioru pyłu. Czynniki konstrukcyjne wpływające na skuteczność pracy urządzeń odpylających. Czynniki eksploatacyjne wpływające na skuteczność pracy urządzeń odpylających. Skuteczne i niezawodne urządzenia do odbioru i transportu pyłu. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 2

3 ENTEX S.C Energia-Technika
Zakres prezentacji Transport mechaniczny pyłu za pomocą przenośników spiralnych. Sytuacje awaryjne w układach odpylania spalin kotłów rusztowych. Efektywność energetyczna układów odbioru i transportu pyłu. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 3

4 ENTEX S.C Energia-Technika
Instalacje do odbioru i transportu pyłów z urządzeń odpylających kotłów - 1 Do odpylania spalin z kotłów rusztowych stosuje się: mechaniczne urządzenia odpylające (cyklony i multicyklony), urządzenia elektrostatyczne (elektrofiltry), urządzenia odpylające tkaninowe (filtry tkaninowe), urządzenia kombinowane (połączenie odpylaczy mechanicznych z filtrami tkaninowymi). Wybór rodzaju odpylacza zależy od dopuszczalnej emisji pyłu dla danego kotła i charakterystyki odpylania urządzenia. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 4

5 ENTEX S.C Energia-Technika
Instalacje do odbioru i transportu pyłów z urządzeń odpylających kotłów - 2 Pyły wychwycone w urządzeniach odpylających transpo-rtowane są: systemem mechanicznym (przenośniki spiralne, ślima-kowe), systemem pneumatycznym. System pneumatyczny charakteryzuje się wysoką energo-chłonnością i zakłóceniami eksploatacyjnymi (pylenie wtórne, nieciągłości przepływu, zagrożenie pożarowe przy dużej zawartości części palnych niespalonych w pyle, np %). XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 5

6 ENTEX S.C Energia-Technika
Instalacje do odbioru i transportu pyłów z urządzeń odpylających kotłów - 3 Do prostych, niezawodnych i korzystnych energetycznie sposobów transportu pyłów z urządzeń odpylających należy transport mechaniczny za pomocą przenośników spiralnych opracowany w firmie ENTEX S.C. Firma ENTEX S.C. rozwiązała skutecznie zagadnienie odbioru pyłów z urządzeń odpylających i ich transport. Opracowała typoszereg zaawansowanych technologicznie i konstrukcyjnie przenośników spiralnych spełniających kryterium minimalnej energochłonności i wysokiej niezawodności. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 6

7 ENTEX S.C Energia-Technika
Instalacje do odbioru i transportu pyłów z urządzeń odpylających kotłów - 4 Spełnienie warunku niezawodnej pracy instalacji do odbioru i transportu pyłów, wyposażonej w przenośniki mechaniczne spiralne, wymaga zabudowy w linii transportu szeregu urządzeń procesowych, pomocniczych i sterujących: zawory dozujące ze śluzą szczelinową, czujniki poziomu pyłu, elektromagnetyczne obijaki (szczegóklnie użyteczne), osprzęt. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 7

8 ENTEX S.C Energia-Technika
Założenia konstrukcyjne dla instalacji do odbioru i transportu pyłów - 1 – możliwość poprawnej eksploatacji urządzeń odpylających w szerokim zakresie obciążeń, – eliminacja pylenia wtórnego wzdłuż linii transportu, – wyposażenie w układ sterowania automatycznego oparty na monitorowaniu poziomu pyłu w zbiornikach, połączony z nadrzędnym układem automatyki kotła rusztowego, – małe zużycie energii elektrycznej do napędu urządzeń – w przypadku zaworów dozujących – brak zapotrzebowania energii napędowej. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 8

9 ENTEX S.C Energia-Technika
Założenia konstrukcyjne dla instalacji do odbioru i transportu pyłów - 2 – łatwość przeprowadzania napraw i remontów w krótkim czasie bez konieczności odstawiania z ruchu urządzeń odpylających i kotła, – niskie koszty utrzymania w ruchu (przeglądów, konserwacji, remontów), – konkurencyjna cena urządzeń i prac montażowych, – atrakcyjny stosunek: cena/jednostka wytwarzanej energii, – dostępność usług serwisowych. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 9

10 Układ odbioru pyłu z odpylacza
ENTEX S.C Energia-Technika Układ odbioru pyłu z odpylacza Urządzenie odpylające (odpylacz) jest podstawowym elementem w ciągu technologiczno-procesowym kotła rusztowego. Prawidłowa konstrukcja i działanie zakłąda konieczność uzyskania wysokiej dyspozycyjności i zapewnienia dużej skuteczności odpylania. Jednym z czynników wpływających na prace urządzenia odpylającego jest prawidłowa praca układu odbioru pyłu. Aby zapewnić poprawną prace układu odbioru pyłu, którego integralnym elementem jest zbiornik pyłu. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 10

11 Układ odbioru pyłu z odpylacza
ENTEX S.C Energia-Technika Układ odbioru pyłu z odpylacza Rys. 1 Zbiornik pyłu w układzie odbioru pyłu XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 11

12 Układ odbioru pyłu z odpylacza
ENTEX S.C Energia-Technika Układ odbioru pyłu z odpylacza XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 12

13 Układ odbioru pyłu z odpylacza
ENTEX S.C Energia-Technika Układ odbioru pyłu z odpylacza Zastosowanie przenośnika transportu pyłu z dużym zapasem wydajności wiąże się ze znacznymi nakłądami inwestycyjnymi oraz zwiększonymi kosztami utrzymania urządzenia w ruchu (remonty i konserwacja). XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 13

14 Zbiornik i układ transportu pyłów
ENTEX S.C Energia-Technika Zbiornik i układ transportu pyłów Rys. 2 Schemat instalacji transportu pyłów firmy (ENTEX S.C.Energia-Technika) XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 14

15 ENTEX S.C Energia-Technika
Czynniki konstrukcyjne wpływające na skuteczność pracy urządzeń odpylających Odpowiednie kąty ścian urządzeń zsypowych. System podgrzewania lejów popiołowych. Izolacja cieplna elementów instalacji. System monitoringu poziomu pyłu. Urządzenie śluzowe do opróżniania zbiornika pyłu (dozownik celkowy, lub samoczynny zawór dozujący). Urządzenie mechaniczne do usuwania nawisów pyłu (nie wibratory). Malowanie ścian wewnętrznych dla zmniejszenia. tarcia. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 15

16 ENTEX S.C Energia-Technika
Czynniki eksploatacyjne wpływające na skuteczność pracy urządzeń odpylających Systemy odbioru i transportu pyłów powinny być bezobsługowe. Uruchomienie ze stanu zimnego urządzeń odpylających i transportujących pył powinno uwzględniać usuwanie nawisów wilgotnego pyłu. W instalacjach kaskadowych konieczny jest pomiar poziomu pyłu w zbiornikach i automatyczne usuwanie nawisów pyłu. W przypadku elektrofiltrów i uruchomieniu ze stanu zimnego, ich praca jest możliwa po osiągnięciu temperatury spalin tsp > tros . XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 16

17 Skuteczny i niezawodny odbiór i transport pyłów
ENTEX S.C Energia-Technika Skuteczny i niezawodny odbiór i transport pyłów Rys. 3 Iinstalacja do automatycznego odbioru transportu pyłów (ENTEX S.C.Energia-Technika) XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 17

18 Przenośniki spiralne ENTEX S.C.
ENTEX S.C Energia-Technika Przenośniki spiralne ENTEX S.C. Skuteczny, niezawodny i energooszczędny system transportu pyłow polega na zastosowaniu technologii ENTEX S.C. Energia-Technika. Polega ona na transporcie pyłu z urządzeń odpylających za pomocą przenośników spiralnych własnej konstrukcji i wykonawstwa. Typoszereg obejmuje: przenośnik spiralny typ PSD4 z korpusem o średnicy nominalnej DN 76, przenośnik spiralny typ PSD5 z korpusem o średnicy nominalnej DN 108. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 18

19 Przenośniki spiralne ENTEX S.C.
ENTEX S.C Energia-Technika Przenośniki spiralne ENTEX S.C. Podstawowym elementem przenośnika spiralnego jest spirala, wykonana z płaskownika ze stali stopowej, zwiniętego w kształcie sprężyny. Sprężyna jest wprawiana w ruch za pomocą silnika elektrycznego z reduktorem. Spirala nadaje materiałowi sypkiemu ruch złożony, tzn. obrotowy i postępowy, powodując jego przesuwanie. Spirala jest zamocowana w dwóch punktach po przeciw-ległych końcach. Brak łożysk podporowych wzdłuż trasy stwarza możliwość zmian kierunku jej przebiegu. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 19

20 Przenośniki spiralne ENTEX S.C.
ENTEX S.C Energia-Technika Przenośniki spiralne ENTEX S.C. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 20

21 Przenośniki spiralne ENTEX S.C.
ENTEX S.C Energia-Technika Przenośniki spiralne ENTEX S.C. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 21

22 Przenośnik spiralny PSD5 - spirala
ENTEX S.C Energia-Technika Przenośnik spiralny PSD5 - spirala Rys. 4 Spirala przenośnika spiralnego PSD5 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 22

23 Przenośnik spiralny PSD5 – kompletny moduł
ENTEX S.C Energia-Technika Przenośnik spiralny PSD5 – kompletny moduł Rys. 5 Przenośnik spiralny PSD5 - ENTEX S.C. 1-zasyp, 2-obudowa (rura 108x5,6 mm), 3-łącznik, 4-wysyp, 5-łożyskowanie spirali, 6-silnik z reduktorem, 7-spirala XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 23

24 Dane techniczne przenośników spiralnych
ENTEX S.C Energia-Technika Dane techniczne przenośników spiralnych Parametr Jednostka Typ przenośnika PSD4 PSD5 Maksymalna długość linii transportu m 20 15 Strumień objętości materiału transportowanego m3/m 1,5 6,0 Moc silnika (zależy od wydajności i długości) kW 0,12-1,1 0,18-1,5 Średnica zewnętrzna korpusu mm 76 108 Wymiar spirali przenośnika 60/36 90/60 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 24

25 Przenośnik spiralny PSD5 – przykładowy obiekt
ENTEX S.C Energia-Technika Przenośnik spiralny PSD5 – przykładowy obiekt Rys. 6 Instalacja do odbioru i transportu pyłu z kotła WR-25 nr 1 (PEC Ciechanów) Projekt i wykonanie ENTEX S.C. Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 25

26 Przykłady instalacji transportu pyłu
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji transportu pyłu Rys. 7 Instalacja transportu suchego pyłu z odpylania kotła WR-25 nr 1 (PEC Ciechanów) ENTEX S.C. Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 26

27 Przykłady instalacji transportu pyłu
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji transportu pyłu Rys. 8 Instalacja transportu-kocioł WR-25 nr 4 (PEC Olkusz) ENTEX S.C. Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 27

28 Przykłady instalacji transportu pyłu
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji transportu pyłu Rys. 9 Instalacja transportu pyłu ECO WR-25 (PEC Opole) ENTEX S.C. Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 28

29 Przykłady instalacji transportu pyłu
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji transportu pyłu Rys. 10 Instalacja transportu pyłu OR32 (Lewin Brzeski) ENTEX S.C. Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 29

30 Przykłady instalacji transportu pyłu
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji transportu pyłu Rys. 11 Instalacja transportu pyłu z dozownikami DZ200, czujnikami CP-2, obijakami OP1 i przenośnikami SPIRATEX PSD5 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 30

31 Przykłady instalacji transportu pyłu
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji transportu pyłu Rys. 12 Instalacja transportu pyłu WR25 Zduńska Wola XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 31

32 Przykłady instalacji transportu pyłu
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji transportu pyłu Rys. 13 Zawory ZD180 pod elektrofiltrem kotła OR32 i przenośniki SPI XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 32

33 Zdarzenia awaryjne w układach odpylania
ENTEX S.C Energia-Technika Zdarzenia awaryjne w układach odpylania Do możliwych zdarzeń awaryjnych w systemach odbioru i transportu pyłu należą: zawieszanie pyłu w zbiornikach, obniżenie temperatury spalin poniżej punktu rosy, zmniejszenie szczelności śluzy przez którą odprowadzany jest pył z odpylacza do przenośnika, wzrost CO w spalinach powodujący zagrożenie pożarowe. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 33

34 Technika ENTEX S.C. zapobiegania awariom
ENTEX S.C Energia-Technika Technika ENTEX S.C. zapobiegania awariom ENTEX S.C. stosuje w swoich instalacjach automatyczne sterowanie i monitoring urządzeń. Zabezpiecza to przed powstawaniem zdarzeń awaryjnych. Newralgicznym węzłem procesowym jest śluza, która powinna mieć wymaganą szczelność. Jako śluzę można zastosować zawór dozujący ze śluzą gumową. ENTEX S.C. wytwarza śluzy o wymaganej szczelności i wydłużonej trwałości. Stosuje się oryginalne zabezpieczenie z wykładziną tkaninową. Do uszczelnienia przepustu śluzowego stosuje się także dozowniki celkowe o dużej szczelności pyłowej i gazowej. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 34

35 Efektywność energetyczna instalacji do odbioru i transportu pyłów
ENTEX S.C Energia-Technika Efektywność energetyczna instalacji do odbioru i transportu pyłów Ważnym argumentem odnośnie wyboru określonej instalacji odbioru i transportu pyłu jest zużycie energii napędowej. W instalacji odbioru i transportu pyłów występują urządzenia (moduły) wymagające energii napędowej i urządzenia nie wymagające energii napędowej. Urządzenia (moduły) wymagające energii napędowej: przenośnik(-i) spiralny(-e), obijaki elektromagnetyczne, dozowniki celkowe. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 35

36 Efektywność energetyczna instalacji do odbioru i transportu pyłów
ENTEX S.C Energia-Technika Efektywność energetyczna instalacji do odbioru i transportu pyłów Urządzenia (moduły) nie wymagające energii napędowej: zawory dozujące, czujniki poziomu. Aparaty sterowania i automatycznej regulacji pobierają znikomą energię. Z tego względu nie są uwzględniane w analizie. Moc napędowa przenośnika spiralnego dla kotła rusztowego nie przekracza wartości P = 0,25 kW. Moc napędowa obijaka elektromagnetycznego OP-1 wynosi P = 0,8 kW. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 36

37 Efektywność energetyczna instalacji do odbioru i transportu pyłów
ENTEX S.C Energia-Technika Efektywność energetyczna instalacji do odbioru i transportu pyłów XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 37

38 Efektywność energetyczna instalacji do odbioru i transportu pyłów
ENTEX S.C Energia-Technika Efektywność energetyczna instalacji do odbioru i transportu pyłów XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 38

39 Efektywność energetyczna instalacji do odbioru i transportu pyłów
ENTEX S.C Energia-Technika Efektywność energetyczna instalacji do odbioru i transportu pyłów XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 39

40 ENTEX S.C Energia-Technika
Podsumowanie Do nowych oraz modernizowanych kotłów z paleniskami rusztowymi stosuje się obecnie instalacje odpylające o wysokiej skuteczności dla osiągnięcia wymaganych limitów emisji pyłu. Niezbędne jest dobranie i zastosowanie odpowiedniej instalacji odbioru i transportu pyłu. Niewłaściwie dobrana instalacja oprócz uciążliwości eksploatacyjnej może spowodować zmniejszenie skuteczności instalacji odpylającej kocioł. Poniesione nakłady inwestycyjne na zastosowanie odpylacza o wysokiej skuteczności zostaną w takim przypadku stracone. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 40

41 DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONĄ UWAGĘ
ENTEX S.C Energia-Technika DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONĄ UWAGĘ XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 41


Pobierz ppt "Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google