Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do wysp zaworowych 2005-10-19 1 Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do wysp zaworowych 2005-10-19 1 Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do wysp zaworowych 2005-10-19 1 Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Dla zapewnienia nieprzerwanego działania układu i elementów roboczych, niezbędne jest zasilanie powietrzem : o żądanym ciśnieniu suchym czystym Zespół przygotowania powietrza składa się z następujących elementów: filtr reduktor ciśnienia smarownica +

2 Wprowadzenie do wysp zaworowych 2 Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Filtr: 2005-10-19 Filtr sprężonego powietrza ma za zadanie uwolnić przepływające przez niego powietrze od wszelkich zanieczyszczeń jak również od skroplonej wody. +

3 Wprowadzenie do wysp zaworowych 3 Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Reduktor ciśnienia: 2005-10-19 Reduktor ciśnienia ma za zadanie utrzymanie stałego ciśnienia roboczego (ciśnienie wtórne), niezależnie od wahającego się ciśnienia w sieci (ciśnienie pierwotne) i zużycia powietrza. +

4 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Smarownica: Zadaniem smarownicy jest dostarczyć odliczoną ilość mgły olejowej do układu pneumatycznego w celu zmniejszenia zużycia części trących. + 4 2005-10-19

5 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Typy i wymiary zanieczyszczeń: + 5 2005-10-19

6 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Jakość sprężonego powietrza w/g ISO 8573.1: 6 2005-10-19

7 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 7 2005-10-19 Zadaniem elementów wykonawczych w systemie sterowania jest oddziaływanie energetyczne na obiekt. Efektem ich pracy mogą być przemieszczenia w przestrzeni (liniowe, obrotowe) lub inne przemiany energetyczne. Elementy wykonawcze są ostatnim ogniwem łańcucha sterującego. Przetwarzają sygnał sterujący na pracę użyteczną. Istnieją trzy typowe rodzaje elementów wykonawczych: siłowniki pneumatyczne siłowniki hydrauliczne silniki elektryczne Siłowniki pneumatyczne dzielimy na dwie podstawowe grupy: liniowe obrotowe

8 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 8 2005-10-19 Siłownik:

9 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 9 2005-10-19 Siłownik jednostronnego działania: W siłowniku jednostronnego działania sprężone powietrze jest doprowadzone tylko z jednego jego końca. ++

10 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 10 2005-10-19 Siłownik jednostronnego działania: membranowe z przewijaną membraną poduszka powietrzna

11 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 11 2005-10-19 Siłownik dwustronnego działania: Siłowniki dwustronnego działania są stosowane, gdy wymagane jest wykonywanie pracy w trakcie ruchu w obu kierunkach. +

12 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 12 2005-10-19 Siłownik dwustronnego działania: bez amortyzacji z amortyzacją +

13 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 13 2005-10-19 Siłownik dwustronnego działania: z obustronnym tłoczyskiem tandem wielopołożeniowy

14 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 14 2005-10-19 Siłowniki obrotowe: zębaty łopatkowy +

15 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 15 2005-10-19 Siłowniki obrotowe:

16 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 16 2005-10-19 Silnik pneumatyczny: tłokowe łopatkowy zębate przepływowe (turbiny)

17 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 17 2005-10-19 Siłowniki beztłoczyskowe: sprzężenie mechaniczne sprzężenie magnetyczne +

18 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 18 2005-10-19 Mięsień pneumatyczny:

19 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 19 2005-10-19 Układ pneumo-hydrauliczny:

20 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 20 2005-10-19 Mocowanie:

21 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 21 2005-10-19 Zawory pneumatyczne: Zawory dzieli się wg ich działania na następujące grupy: zawory przepływu zawory zwrotne zawory ciśnieniowe zawory odcinające zawory rozdzielające – elementy wejściowe/sygnałowe (generujące sygnał) – elementy przetwarzające sygnał – elementy sterujące Zawory pneumatyczne mają następujące działanie: sterują kierunkiem przepływu sterują ciśnieniem sterują natężeniem przepływu logiczne czasowe

22 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 22 2005-10-19 Zawory rozdzielające: Zawory rozdzielające wpływają na drogę przepływu powietrza, mianowicie otwierają, zamykają lub zmieniają kierunek. Zawory charakteryzuje się przez: liczbę przyłączy (dróg): 2-drogowe, 3-drogowe, etc. liczbę położeń: 2 położenia, 3 położenia, etc. sposoby sterowania zaworów: sterowanie siłą mięśni, sterowanie mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne. sposoby sterowania powrotem: powrót sprężyną, ciśnieniem, etc.

23 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 23 2005-10-19 Zawory rozdzielające:

24 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 24 2005-10-19 Zawory rozdzielające: +

25 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 25 2005-10-19 Zawory rozdzielające: +

26 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 26 2005-10-19 Zawory rozdzielające: +

27 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 27 2005-10-19 Zawory rozdzielające: +

28 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 28 2005-10-19 Zawory rozdzielające:

29 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 29 2005-10-19 Zawory rozdzielające:

30 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 30 2005-10-19 Zawory rozdzielające 5-2: +

31 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 31 2005-10-19 Zawory rozdzielające 5-3: +

32 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 32 2005-10-19 Zamienność zaworów rozdzielających

33 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 33 2005-10-19 Sterowanie zaworem

34 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 34 2005-10-19 Zawory mono i bistabilne

35 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 35 2005-10-19 Sterowanie bezpośrednie i pośrednie

36 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 36 2005-10-19 Zawory sterujące przepływem, są zaworami zmniejszającymi natężenie przepływu sprężonego powietrza przy jego przepływie w obu kierunkach. Zawór dławiący jest zaworem sterującym przepływem. Układy regulacji prędkości Są dwa rodzaje układów regulacji prędkości siłowników dwustronnego działania: regulacja przez dławienie na wlocie regulacja przez dławienie na wylocie Zawory przepływowe:

37 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 37 2005-10-19 Zawory przepływowe : zawór dławiący zawór dławiąco-zwrotny

38 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 38 2005-10-19 Zawory przepływowe: na przewodzie wkręcany bezpośrednio do siłownika z tłumikiem powietrza na wylocie z układu +

39 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 39 2005-10-19 zawory odcinające : zawory zwrotne zawory kulowe i odcinające zawory szybkiego odpowietrzania +

40 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 40 2005-10-19 Zawory ciśnieniowe: regulatory ciśnienia różnicowe zawory redukcyjne ciśnienia progowe +

41 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 41 2005-10-19 Zawory logiczne: koniunkcja (and) alternatywa (or) +

42 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 42 2005-10-19 Zawory czasowe: z opóźnionym wyłączeniem z opóźnionym załączeniem

43 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 43 2005-10-19 Zawory wsopmagające: wspomagające wzmacniające

44 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 44 2005-10-19 Wskaźniki pneumatyczne: czujniki pneumatyczne zbliżeniowe wskaźniki manometry

45 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 45 2005-10-19 Osprzęt : tłumiki hałasu przyssawki

46 Wprowadzenie do wysp zaworowych CPV_Pneum _gb.ppt/ PV-IIP / Rb / 04.98 65 Together we'll move ahead ! Pneumatyka Czujniki: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Osprzęt

47 Wyspy zaworowe Przegląd wysp zaworowych Typ 03, Pneumatyka Typ 03, Część elektryczna Typ 10 [CPV] Pneumatyka Typ 10/12 Część elektryczna Typ 12 [CPA] Pneumatyka Proszę wybrać odpowiedni przycisk, aby otworzyć odpowiednią prezentację Typ 10/12 Porównanie Typ 32 [MPA] Typ 10 [CPV] Profibus

48 Wprowadzenie do wysp zaworowych Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Osprzęt Podciśnienie i przyssawki Szukanie błędów w układach pneumatycznych 48 2005-10-19 Zawory rozdzielające 5-3:

49 Wprowadzenie do wysp zaworowych CPV_Pneum _gb.ppt/ PV-IIP / Rb / 04.98 65 Together we'll move ahead !


Pobierz ppt "Wprowadzenie do wysp zaworowych 2005-10-19 1 Together we'll move ahead ! Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google