Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Together we'll move ahead !

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Together we'll move ahead !"— Zapis prezentacji:

1 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Dla zapewnienia nieprzerwanego działania układu i elementów roboczych, niezbędne jest zasilanie powietrzem : o żądanym ciśnieniu suchym czystym Zespół przygotowania powietrza składa się z następujących elementów: filtr reduktor ciśnienia smarownica 65 + Together we'll move ahead ! 1

2 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Filtr: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Filtr sprężonego powietrza ma za zadanie uwolnić przepływające przez niego powietrze od wszelkich zanieczyszczeń jak również od skroplonej wody. 65 + Together we'll move ahead ! 2

3 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Reduktor ciśnienia: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Reduktor ciśnienia ma za zadanie utrzymanie stałego ciśnienia roboczego (ciśnienie wtórne), niezależnie od wahającego się ciśnienia w sieci (ciśnienie pierwotne) i zużycia powietrza. 65 + Together we'll move ahead ! 3

4 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Smarownica: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Zadaniem smarownicy jest dostarczyć odliczoną ilość mgły olejowej do układu pneumatycznego w celu zmniejszenia zużycia części trących. 65 + Together we'll move ahead ! 4

5 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Typy i wymiary zanieczyszczeń: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 + Together we'll move ahead ! 5

6 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Jakość sprężonego powietrza w/g ISO : Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 6

7 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Zadaniem elementów wykonawczych w systemie sterowania jest oddziaływanie energetyczne na obiekt. Efektem ich pracy mogą być przemieszczenia w przestrzeni (liniowe, obrotowe) lub inne przemiany energetyczne. Elementy wykonawcze są ostatnim ogniwem łańcucha sterującego. Przetwarzają sygnał sterujący na pracę użyteczną. Istnieją trzy typowe rodzaje elementów wykonawczych: siłowniki pneumatyczne siłowniki hydrauliczne silniki elektryczne Siłowniki pneumatyczne dzielimy na dwie podstawowe grupy: liniowe obrotowe 65 Together we'll move ahead ! 7

8 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Siłownik: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 8

9 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Siłownik jednostronnego działania: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne W siłowniku jednostronnego działania sprężone powietrze jest doprowadzone tylko z jednego jego końca. 65 + + Together we'll move ahead ! 9

10 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Siłownik jednostronnego działania: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne membranowe z przewijaną membraną poduszka powietrzna 65 Together we'll move ahead ! 10

11 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Siłownik dwustronnego działania: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Siłowniki dwustronnego działania są stosowane, gdy wymagane jest wykonywanie pracy w trakcie ruchu w obu kierunkach. 65 + Together we'll move ahead ! 11

12 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Siłownik dwustronnego działania: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne bez amortyzacji z amortyzacją 65 + Together we'll move ahead ! 12

13 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Siłownik dwustronnego działania: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne z obustronnym tłoczyskiem tandem wielopołożeniowy 65 Together we'll move ahead ! 13

14 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Siłowniki obrotowe: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne zębaty łopatkowy 65 + Together we'll move ahead ! 14

15 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Siłowniki obrotowe: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 15

16 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Silnik pneumatyczny: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne tłokowe łopatkowy zębate przepływowe (turbiny) 65 Together we'll move ahead ! 16

17 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Siłowniki beztłoczyskowe: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne sprzężenie mechaniczne sprzężenie magnetyczne 65 + Together we'll move ahead ! 17

18 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Mięsień pneumatyczny: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 18

19 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Układ pneumo-hydrauliczny: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 19

20 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Mocowanie: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 20

21 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory pneumatyczne: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Zawory dzieli się wg ich działania na następujące grupy: zawory przepływu zawory zwrotne zawory ciśnieniowe zawory odcinające zawory rozdzielające – elementy wejściowe/sygnałowe (generujące sygnał) – elementy przetwarzające sygnał – elementy sterujące Zawory pneumatyczne mają następujące działanie: sterują kierunkiem przepływu sterują ciśnieniem sterują natężeniem przepływu logiczne czasowe 65 Together we'll move ahead ! 21

22 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Zawory rozdzielające wpływają na drogę przepływu powietrza, mianowicie otwierają, zamykają lub zmieniają kierunek. Zawory charakteryzuje się przez: liczbę przyłączy (dróg): 2-drogowe, 3-drogowe, etc. liczbę położeń: 2 położenia, 3 położenia, etc. sposoby sterowania zaworów: sterowanie siłą mięśni, sterowanie mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne. sposoby sterowania powrotem: powrót sprężyną, ciśnieniem, etc. 65 Together we'll move ahead ! 22

23 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 23

24 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 + Together we'll move ahead ! 24

25 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 + Together we'll move ahead ! 25

26 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 + Together we'll move ahead ! 26

27 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 + Together we'll move ahead ! 27

28 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 28

29 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 29

30 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające 5-2: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 + Together we'll move ahead ! 30

31 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające 5-3: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 + Together we'll move ahead ! 31

32 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zamienność zaworów rozdzielających Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 32

33 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Sterowanie zaworem Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 33

34 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory mono i bistabilne Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 34

35 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Sterowanie bezpośrednie i pośrednie Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne 65 Together we'll move ahead ! 35

36 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory przepływowe: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Zawory sterujące przepływem, są zaworami zmniejszającymi natężenie przepływu sprężonego powietrza przy jego przepływie w obu kierunkach. Zawór dławiący jest zaworem sterującym przepływem. Układy regulacji prędkości Są dwa rodzaje układów regulacji prędkości siłowników dwustronnego działania: regulacja przez dławienie na wlocie regulacja przez dławienie na wylocie 65 Together we'll move ahead ! 36

37 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory przepływowe : Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne zawór dławiący zawór dławiąco-zwrotny 65 Together we'll move ahead ! 37

38 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory przepływowe: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne na przewodzie wkręcany bezpośrednio do siłownika z tłumikiem powietrza na wylocie z układu 65 + Together we'll move ahead ! 38

39 Together we'll move ahead !
Pneumatyka zawory odcinające : Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne zawory zwrotne zawory kulowe i odcinające zawory szybkiego odpowietrzania 65 + Together we'll move ahead ! 39

40 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory ciśnieniowe: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne regulatory ciśnienia różnicowe zawory redukcyjne ciśnienia progowe 65 + Together we'll move ahead ! 40

41 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory logiczne: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne koniunkcja (and) alternatywa (or) 65 + Together we'll move ahead ! 41

42 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory czasowe: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne z opóźnionym wyłączeniem z opóźnionym załączeniem 65 Together we'll move ahead ! 42

43 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory wsopmagające: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne wspomagające wzmacniające 65 Together we'll move ahead ! 43

44 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Wskaźniki pneumatyczne: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne czujniki pneumatyczne zbliżeniowe wskaźniki manometry 65 Together we'll move ahead ! 44

45 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Osprzęt : Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne tłumiki hałasu przyssawki 65 Together we'll move ahead ! 45

46 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Czujniki: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Osprzęt 65 CPV_Pneum _gb.ppt/ PV-IIP / Rb / 04.98 Together we'll move ahead ! 65

47 Proszę wybrać odpowiedni przycisk, aby otworzyć odpowiednią prezentację
Przegląd wysp zaworowych Typ 10 [CPV] Pneumatyka Typ 03, Pneumatyka Typ 03, Część elektryczna Typ 10/12 Część elektryczna Typ 10/12 Porównanie Typ 12 [CPA] Pneumatyka Typ 32 [MPA] Typ 10 [CPV] Profibus

48 Together we'll move ahead !
Pneumatyka Zawory rozdzielające 5-3: Zespół przygotowania powietrza Budowa i działanie siłowników pneumatycznych Zawory pneumatyczne Osprzęt Podciśnienie i przyssawki Szukanie błędów w układach pneumatycznych 65 Together we'll move ahead ! 48

49 Together we'll move ahead !
65 CPV_Pneum _gb.ppt/ PV-IIP / Rb / 04.98 Together we'll move ahead ! 65


Pobierz ppt "Together we'll move ahead !"

Podobne prezentacje


Reklamy Google