Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej TEORIA ALGORYTMÓW FUZZY LOGIC ecoMAX NOWA GENERACJA REGULATORÓW DO KOTŁÓW RETORTOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej TEORIA ALGORYTMÓW FUZZY LOGIC ecoMAX NOWA GENERACJA REGULATORÓW DO KOTŁÓW RETORTOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej TEORIA ALGORYTMÓW FUZZY LOGIC ecoMAX NOWA GENERACJA REGULATORÓW DO KOTŁÓW RETORTOWYCH

2 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Indyvidual Fuzzy Logic jest to program składający się z kilku algorytmów współdziałających ze sobą, których głównym zadaniem jest zapewnienie optymalnego spalania.

3 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Spalanie jest chemiczną reakcją polegającą na bardzo szybkim łączeniu się części palnych paliwa z tlenem, przy równoczesnym wydzielaniu dużych ilości ciepła (reakcja egzotermiczna). C + O 2 CO 2 H 2 + ½ O 2 H 2 O S + O 2 SO 2

4 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC W procesie spalania paliw stałych należy dążyć do tego aby było ono: całkowite wszystkie części palne zostały utlenione (jak najmniejszy poziom CO) zupełne a więc pozbawioną niespalonych fragmentów paliwa (tylko drobny popiół).

5 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Celem funkcji Fuzzy Logic jest takie dobranie parametrów dawki paliwa i mocy wentylatora aby spalanie było całkowite i zupełne.

6 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Aby zoptymalizować proces spalania niezbędne jest opracowanie dokładnej charakterystyki cieplno-emisyjnej danego kotła.

7 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Trójwymiarowa charakterystyka cieplno-emisyjna uwzględnia zależność strumienia paliwa (moc), wielkość nadmuchu i uzyskiwanej emisyjności CO.

8 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Etapy badania charakterystyki cieplno-emisyjnej kotła: I ETAP: Stworzenie wykresu mocy cieplnej w funkcji strumienia paliwa:

9 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC II ETAP: Badanie stężenia tlenku węgla w zależności od zmian mocy wentylatora przy stałej dawce paliwa: np. strumień paliwa 15/48

10 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Niezbędne są wielokrotne powtórki badań stężenia tlenku węgla przy zmianach strumienia paliwa. Strumień 15/43 Strumień 15/33 Strumień 15/24 Strumień 15/18 Strumień 15/15

11 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC III ETAP: Nałożenie na siebie wyników z II etapu i stworzenie trójwymiarowego modelu teoretycznego kotła emisji tlenków węgla w funkcji strumienia paliwa i strumienia powietrza.

12 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej JAK TO DZIAŁA? INDIVIDUAL FUZZY LOGIC

13 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej Funkcja Fuzzy Logic dobiera dawkę paliwa i moc nadmuchu w oparciu o trójwymiarowy model charakterystyki cieplno-emisyjnej. INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Wyróżniamy tu 3 główne fazy działania:

14 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC T zadana 60 Automatyczny dobór odpowiedniej mocy kotła (dawki paliwa) w celu zniwelowania różnicy między temperaturą istniejącą i zadaną. I FAZA: T istniejąca 50 23kW strumień paliwa 0,33

15 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Dobór odpowiedniej dawki paliwa odbywa się ze stworzonego wykresu mocy cieplnej w stosunku do strumienia paliwa.

16 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC II FAZA: Dobór optymalnej mocy wentylatora dla strumienia paliwa wg wykresu charakterystyki cieplno-emisyjnej zapewniający jak najniższy poziom CO. 23kW wentylator 29% 0,33 strumień paliwa emisja CO 300 ppm

17 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC

18 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC III FAZA: Ciągła modulacja i dobieranie odpowiednich parametrów pracy kotła po dojściu do temperatury zadanej i utrzymanie jej na pożądanym poziomie biorąc również pod uwagę odbiór ciepła z instalacji (badanie powrotu). T zadana 60 23 kW 10 kW 7 kW

19 Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej INDIVIDUAL FUZZY LOGIC FUZZY LOGIC??? TAK!!!


Pobierz ppt "Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej TEORIA ALGORYTMÓW FUZZY LOGIC ecoMAX NOWA GENERACJA REGULATORÓW DO KOTŁÓW RETORTOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google