Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie urządzeń automatycznego rozrządzania wagonów na górkach rozrządowych Zawiercie, 15 – 16 września 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie urządzeń automatycznego rozrządzania wagonów na górkach rozrządowych Zawiercie, 15 – 16 września 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie urządzeń automatycznego rozrządzania wagonów na górkach rozrządowych
Zawiercie, 15 – 16 września 2011r.

2 Górka rozrządowa to wzniesienie terenu o odpowiednim profilu wraz z układem torów i rozjazdów, umożliwiającym rozrządzenie wagonów towarowych metodą grawitacyjną

3 Do sterowania ruchem kolejowym w trakcie rozrządzania stosujemy:
tarcze rozrządowe, szybkobieżne napędy zwrotnicowe, urządzenia systemu regulacji prędkości, w tym hamulce torowe.

4 Górka rozrządowa powinna mieć:
wystarczającą wysokość by odprzęgi były rozrządzane skutecznie odpowiednie urządzenia asr by były rozrządzane bezpiecznie.

5 „Strzał do celu” Hamulce torowe powinny zapewnić odbiór energii kinetycznej od 1,18 do 1,68 m.

6 realizacje takich samych funkcji jak w metodzie „strzał do celu”,
„Prowadzenie do celu” hamulce torowe rozmieszczone w dwóch strefach hamowania i urządzenia napędu hamulców torowych w I strefie hamowania powinny zapewnić realizacje takich samych funkcji jak w metodzie „strzał do celu”, w II strefie hamowania powinny zapewnić odbiór energii odprzęgu nie większy niż hamulce w pierwszej strefie i być sterowane wyłącznie automatycznie;

7 „Przetaczanie do celu”
hamulce torowe rozmieszczone w pierwszej strefie hamowania zapewniające wyhamowanie od prędkości 1,25 m/s. system wózków transportowych

8 Dla grupy (wiązki) torów kierunkowych obsługiwanych przez jeden hamulec szczękowy odstępowy należy stosować jednakowe metody regulacji Wybór metody regulacji prędkości powinien być dokonany, na podstawie osiąganego oraz prognozowanego obciążenia toru liczonego liczbą średnio rozrządzanych w dobie na jeden tor kierunkowy wagonów:

9 poniżej 22, nie przewiduje się zabudowy systemu regulacji prędkości w torze kierunkowym;
od 22 do 40 proponuje się metodę „strzał do celu”, od 40 do 100 proponuje się metodę „prowadzenia do celu”; powyżej 100 proponuje się metodę „przetaczania do celu”.

10 Przykładowy możliwy sposób planowania wyposażenia górki rozrządowej w urządzenia regulacji prędkości

11 zintegrowany system sterowania i kontroli.
Dla uzyskania pełnej automatyzacji rozrządzania systemy i urządzenia powinny być powiązane przez zintegrowany system sterowania i kontroli. System ten powinien zapewnić: samoczynne nastawianie zwrotnic, wystawienie sygnału dla automatycznego sterowania hamulcami w strefie podziałowej, współpracę z BAZKART wystawienie sygnału o wymaganej prędkości spychania i sygnału „STÓJ”

12 Sygnały przekazane przez zintegrowany system sterowania i kontroli
bezpośrednio do kabiny maszynisty w lokomotywie spychającej skład.

13 Zakres „Projekt” może obejmować:
„Projekt modernizacji górki rozrządowej od podstaw” , zmianę profilu, likwidację części torów i rozjazdów oraz urządzeń do prowadzenia manewrów , zmianę, modernizację urządzeń starowania rozrządzaniem, na istniejącym profilu podłużnym i poprzecznym górki rozrządowej oraz torów kierunkowych.

14 Dla określenia zakresu projektu
w Zakładzie Linii Kolejowych powinna być wykonana analiza, która ustali: przewidywany proces technologiczny pracy stacji rozrządowej ze szczególnym uwzględnieniem pracy miejscowej, istniejące warunki pogodowe, które urządzenia asr (automatycznego starowania rozrządzaniem) należy zabudować, wymienić, zmodernizować zlikwidować, charakterystykę możliwych do wykorzystania urządzeń asr.

15 Na podstawie analizy oraz „ogólnej koncepcji” opracowanej w Centrali
w Zakładzie Linii Kolejowych powinna powstać koncepcja wyposażania górki rozrządowej w systemy i urządzenia asr określająca także zakres przyszłego projektu.

16 Zasady wypracowania Koncepcji
Centrala IZ

17 Na podstawie Koncepcji już w formie zlecenia „Projektuj i Buduj” powinien być wykonany projekt.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projektowanie urządzeń automatycznego rozrządzania wagonów na górkach rozrządowych Zawiercie, 15 – 16 września 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google