Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat pracy: Projekt stanowiska laboratoryjnego do pomiaru rozkładu drgań na elektrodzie zbiorczej w elektrofiltrze poziomym Promotor: Wykonał: dr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat pracy: Projekt stanowiska laboratoryjnego do pomiaru rozkładu drgań na elektrodzie zbiorczej w elektrofiltrze poziomym Promotor: Wykonał: dr inż."— Zapis prezentacji:

1 Temat pracy: Projekt stanowiska laboratoryjnego do pomiaru rozkładu drgań na elektrodzie zbiorczej w elektrofiltrze poziomym Promotor: Wykonał: dr inż. Ryszard Machnik Tomasz Grabowski Praca dyplomowa magisterska

2 Cel i zakres pracy: Znaczenie odpylania pyłów w ochronie środowiska Budowa elektrofiltru Budowa elektrofiltru Zasada działania elektrofiltru suchego Zasada działania elektrofiltru suchego Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Stanowisko laboratoryjne Stanowisko laboratoryjne

3 Rodzaje zanieczyszczeń powietrza: Pyły Tlenki azotu Tlenki siarki Tlenek i dwutlenek węgla Metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, itp.) Substancje niszczące powłokę ozonową

4 Co to jest pył ? Pyłem nazywamy układ dwuskładnikowy ciało stałe – gaz, jeżeli rozdrobnienie ciała stałego jest na tyle duże, że w nieruchomym powietrzu w warunkach normalnych (T=0 ºC i p=1013,25 hPa) ziarna ciała stałego, na które działa tylko siła ciążenia, po bardzo krótkim okresie opadają.

5 Standardy emisyjne pyłu dla węgla kamiennego w Polsce

6 m Podział urządzeń odpylających w zależności od wielkości odpylanych ziaren pyłu

7 Definicja elektrofiltru Elektrofiltr jest to urządzenie wykorzystujące zjawiska elektrostatyczne do odpylanie gazów. Proces odpylania w elektrofiltrach jest prowadzony w przestrzeni pomiędzy dwiema elektrodami, przez którą przepływa strumień odpylanego gazu.

8 1- układ zasilania elektrod ulotowych 4- komora elektrofiltru 2- elektrody ulotowe 5- leje zbiorcze - odbiór wytrąconego pyłu 3- elektrody zbiorcze 6- ścieżka (przestrzeń międzyelektrodowa) Schemat budowy elektrofiltru poziomego

9 Elektrofiltry wykorzystują oddziaływanie pola elektrostatycznego na cząstki ciał stałych (ziarna pyłu) i cieczy (krople mgły) zawieszone w gazie. Do elektrod jest przyłożone napięci [kV]. Elektrody ujemne zwane są ulotowymi. Elektrody dodatnie to elektrody zbiorcze. Zasada działania elektrofiltru

10 Schemat ładowania i wydzielania cząstek aerozolowych w polu elektrycznym elektrofiltru

11 Badania laboratoryjne

12 Pomiar rezystywności aparatem Wahlco Aparat Wahlco Schemat stanowiska pomiarowego

13 Jak można zauważyć rezystywność pyłu wzrasta, aż do temperatury 185°C, jest to spowodowane tym, że zostaje usunięta całkowicie wilgoć ze środka elektrody i jest to obszar przewodności powierzchniowej. Gdybyśmy kontynuowali odczytywanie wyników pomiarów rezystywność zapewne zaczęłaby maleć. Jest to obszar w którym o przewodności decyduje przewodnictwo objętościowe. [ cm]

14 Wyznaczanie skuteczności odpylania elektrofiltru na stanowisku laboratoryjnym Stanowisko pomiarowe

15 Wykres charakterystyki prądowo – napięciowej Napięcie początkowe ulotu: Uo=8,758 [kV]

16 Wykres rozkładu masy jednostkowej pyłu na długości L=2m Sprawność elektrofiltru

17 Stanowisko do pomiaru przyspieszeń elektrod zbiorczych

18 Kształt i połączenie elektrod Widok z góry zespołu elektrod Elektroda zbiorcza

19 Zamocowanie belki strzepującej za pomocą śrub

20 Wykres powierzchniowy prędkości na elektrodzie zamocowanej za pomocą śrub Strona bijaka

21 Zamocowanie belki strzepującej luźno śruba

22 Wykres powierzchniowy prędkości na elektrodzie zamocowanej luźno Strona bijaka

23 Zawieszenie elektrody spoina filar spoina elektroda zbiorcza Projekt stanowiska 1

24 Stanowisko laboratoryjne

25 Projekt stanowiska 2

26 Zawieszenie elektrody

27 Projekt stanowiska 3

28 Światłowodowy czujnik drgań w zastosowaniu laboratoryjnym Schemat czujnika światłowodowego

29 Zawieszenie elektrody

30 Schemat blokowy czujnika światłowodowego

31 Do zalet czujników światłowodowych, możemy zaliczyć niewrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne, możliwość pracy na różnych poziomach napięć, duży stopień bezpieczeństwa pracy i obsługi, odporność na trudne warunki środowiskowe (temperatura, ciśnienie), Zalety czujników światłowodowych

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Temat pracy: Projekt stanowiska laboratoryjnego do pomiaru rozkładu drgań na elektrodzie zbiorczej w elektrofiltrze poziomym Promotor: Wykonał: dr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google