Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY

2 Ewaluacja w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy TERMIN: 8 – 12 grudnia 2014 EWALUATORZY: Barbara Brulińska-Albiniak, Beata Pazdej Wizytatorzy Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty

3 Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego.

4 Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

5 Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami, rodzicami i partnerami placówki.

6 Wizytatorzy poproszą Was o wypełnienie ankiet, zawierających pytania na temat tego, jak postrzegacie naszą szkołę. Ankiety są w pełni anonimowe.

7 Przebieg ewaluacji Etap I: Przygotowanie - polega na zaproszeniu dyrektora szkoły do zapoznania się z kryteriami ewaluacji, pytaniami badawczymi oraz narzędziami, poznaniu przez wizytatorów wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji specyfiki szkoły/ placówki i uzgodnieniu wraz z dyrektorem harmonogramu ewaluacji, przedstawieniu przez zespół wizytatorów harmonogramu i zakresu ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej.

8 Przebieg ewaluacji Etap II: Badanie w szkole lub placówce - polega na zbieraniu przez wizytatorów danych przy użyciu następujących metod: badań ankietowych, wywiadów, obserwacji oraz analizy danych zastanych. Podsumowanie: Polega na opracowaniu zebranych danych, analizie i przygotowaniu prezentacji danych, sformułowaniu wniosków oraz skonsultowaniu ich z dyrektorem i radą pedagogiczną.

9 12 wymagań, które są stawiane szkołom : 1.Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4.Uczniowie są aktywni. 5.Respektowane są normy społeczne. 6.Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

10 7.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8.Promowana jest wartość edukacji. 9.Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10.Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11.Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników (…), egzaminu gimnazjalnego (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12.Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

11 Badaniu podlegają: 1.Dyrektor szkoły. 2.Nauczyciele danej szkoły. 3.Pracownicy niepedagogiczny. 4.Uczniowie. 5.Rodzice. 6.Partnerzy szkoły. 7.Organ prowadzący.

12 Ewaluacja zewnętrzna - pięć poziomów oceniania poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania; poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania; poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania; poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania; poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania

13 Badanie – uczniowie

14 Kategoria badanych/źródła danych Metoda Opis/uwagi Kategoria badanych/źródła danych Metoda Opis/uwagi Kategoria badanych/źródła danych Metoda Opis/uwagi UczniowieAnkieta „Moja szkoła” Wszyscy uczniowie klas drugich Ankieta „Mój dzień”Wszyscy uczniowie klas trzecich Ankieta zostanie przeprowadzona po ostatniej godzinie lekcyjnej danego dnia

15 DataGodzina Zaplanowane działania Kogo dotyczy Kto koordynuj e GdzieUwagi 09. 12 8:50- 11:25 Ankiety z uczniami klas II „Moja szkoła klasa II a-2 lekcja klasa II b- 3 lekcja klasa II c- 4 lekcja klasa II d- - 5 lekcja K. Niesobska 207 J. Kuśmierek 205 P. Weliczko 207 I LO – 19 osób 205 G2- 16 osób Harmonogram w pokoju Nauczycielskim Uczniów odprowadzają nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia na danej lekcji. Po zakończeniu ankiety uczniowie samodzielnie wracają do Sali, w której mają zajęcia. Ankieta z uczniami klas III „Mój dzień” Klas III a – 6 lekcja Klasa III b- 6 lekcja Klasa III c- 7 lekcja Klasa III D- 7 lekcja K. Niesobska 207 J. Kuśmierek 205 P. Weliczko 207 I LO – 19 osób 205 G2- 16 osób

16 Po ewaluacji szkoła otrzyma informację zwrotną w postaci raportu, który składa się z:  informacji o przebiegu ewaluacji zewnętrznej;  opisu metodologii badań;  wyników przeprowadzonej ewaluacji; w odniesieniu do wymagań państwa w postaci opisów do wymagań;  informacji dotyczących stopnia spełnienia poszczególnych wymagań;  wniosków z przeprowadzonego badania.

17 WAŻNE ADRESY : www.npseo.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google