Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Inspekcji Weterynaryjnej w związku z wystąpieniem powodzi w województwie podkarpackim w maju/czerwcu 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Inspekcji Weterynaryjnej w związku z wystąpieniem powodzi w województwie podkarpackim w maju/czerwcu 2010r."— Zapis prezentacji:

1 Działania Inspekcji Weterynaryjnej w związku z wystąpieniem powodzi w województwie podkarpackim w maju/czerwcu 2010r.

2 Zaangażowane środki i siły
Zagrożenie dotyczyło 6 powiatów (tarnobrzeskiego, mieleckiego, jasielskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego i łańcuckiego), w działania zaangażowanych było ponad 50 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, jak też dodatkowo 3 ekipy (6 osób) dysponujące sprzętem i środkami dezynfekcyjnymi, z powiatów sąsiednich (rzeszowskiego, niżańskiego, kolbuszowskiego).

3 Gotowość Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Powiatowych Lekarzy Weterynarii związana z wystąpieniem powodzi na terenie województwa podkarpackiego - dyżury w dni wolne od pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie oraz w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii, wstrzymanie urlopów pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zaangażowanych w działania p/powodziowe.

4 Prowadzenie akcji informacyjnej:
dystrybucja ulotek informacyjnych Głównego Lekarza Weterynarii na terenach dotkniętych powodzią poprzez ODR Boguchwała /1000 szt./ oraz właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii,

5 Pomoc i koordynacja ewakuacji zwierząt gospodarskich (z terenów zalewowych oraz zagrożonych) przez PWLW i właściwych miejscowo PLW.

6 Pomoc i koordynacja przy organizacji zbiórki, odbioru, transportu i utylizacji sztuk padłych zwierząt z terenów powodziowych przez PLW. Gatunek Liczba zwierząt padłych w wyniku powodzi przekazanych do zakładów utylizacyjnych ( ) KONIE 10 KROWY 14 ŚWINIE 435 OWCE 27 KOZY 28 KRÓLIKI 248 SARNY 15 PSY 40 KOTY 5 DRÓB 6071 INNE GATUNKI: 5 gołębi, 2 lisy, 1 dzik ŁĄCZNIE: 6901

7 Realizacja czynności dezynfekcji pomieszczeń i budynków inwentarskich przez PLW, koordynacja działań ze strony PWLW (dostępność ekip dezynfekcyjnych i środków dezynfekcyjnych) W dezynfekcji uczestniczyły ekipy dezynfekcyjne wraz ze sprzętem (samochód, pompa spalinowa, pojemniki na wodę, wiadra, środki ochrony osobistej) z powiatów: jasielskiego, rzeszowskiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, mieleckiego, dębickiego, strzyżowskiego, łańcuckiego, niżańskiego tarnobrzeskiego (25 osób), wykorzystano środki dezynfekcyjne: Rapicid, Rapidal, Vircon, Pollena JK.

8 Współdziałanie służb Współpraca z organami samorządu powiatów i gmin (ewakuacja zwierząt, zbieranie padliny, dezynfekcja). Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną (dezynfekcja). Współpraca z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną (ewakuacja zwierząt, dotarcie do miejsc przebywania zwierząt). Współpraca z podmiotami zajmującymi się transportem zwierząt. Współpraca z podmiotami zajmującymi się zbieraniem i utylizacją zwierząt padłych.

9 Zgłaszane problemy Opóźnienia w podejmowaniu przez sztaby kryzysowe (na poziomie gmin) decyzji o ewakuacji zwierząt, co realnie zagrażało możliwości wykonania zadania, zważywszy na trudności logistyczne związane z realizacją zadania (konieczność pokonania dużych odległości z miejsca ich stacjonowania do miejsca załadunku zwierząt, ograniczone możliwości przewozowe – pojemność środków transportu)

10 Zgłaszane problemy Brak precyzyjnych procedur na poziomie gmin i starostw w zakresie ewakuacji zwierząt, Trudności w dostępie do miejsc znajdowania się zwłok zwierząt (duże rozlewiska – brak możliwości dojazdu środkiem transportu do odbioru padłych sztuk zwierząt, brak specjalistycznego sprzętu pływającego do zbierania padliny – zwierząt dużych, opóźnienia w dostępności sprzętu organizowanego przez gminy do załadunku padliny – ładowarki itp.)

11 Zgłaszane problemy Duża skala gospodarstw zatopionych, w których utrzymywane są zwierzęta – 1052, przy ograniczonych siłach i środkach Inspekcji Weterynaryjnej.

12 Wnioski, propozycje zmian
Powiatowe i Gminne plany kryzysowe przeciwdziałania skutkom powodzi powinny uwzględniać mobilne procedury: Ewakuacji zwierząt gospodarskich, Zaopatrywania zwierząt gospodarskich w paszę, Usuwania zwłok padłych zwierząt w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie Właściwe Urzędy Samorządu Terytorialnego powinny dysponować wykazami podmiotów zajmujących się transportem zwierząt, mieć możliwość ich uruchomienia oraz posiadać w swojej dyspozycji odpowiedni sprzęt do zbierania i załadunku zwierząt padłych przeznaczonych do utylizacji.

13 Wnioski, propozycje zmian
Siły i środki Inspekcji Weterynaryjnej są wystarczające do bieżącej realizacji zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, ale są niewystarczające w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo w miarę możliwości należałoby uwzględnić wydatki inwestycyjne, pozwalające na zakup profesjonalnych urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich oraz samochodów terenowych.

14 Krajobraz po powodzi – powiat tarnobrzeski

15 powiat tarnobrzeski…

16 Padłe zwierzęta (powiat tarnobrzeski)

17

18 Powiat mielecki – powódź

19 Powiat jasielski - zniszczenia popowodziowe

20 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - zniszczenia popowodziowe

21 ZHW w Krośnie – zniszczenia popowodziowe

22 ZHW w Krośnie – zniszczenia popowodziowe

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania Inspekcji Weterynaryjnej w związku z wystąpieniem powodzi w województwie podkarpackim w maju/czerwcu 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google