Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, 04.09.2014 Debata Czy w Polsce brakuje kultury innowacyjności?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, 04.09.2014 Debata Czy w Polsce brakuje kultury innowacyjności?"— Zapis prezentacji:

1 Kraków, 04.09.2014 Debata Czy w Polsce brakuje kultury innowacyjności?

2 Panel Mariusz Andrzejczak, Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Polska Mieczysław Bąk, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Andrzej Maciak, VIGO System S.A., Polska Anna Hejka, Heyka Capital Markets Group, Polska Marcin Łata, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Witold Rożnowski, RAFAKO S.A., Polska

3 Kultura innowacji Innowacja odbywa się podczas współpracy z ludźmi. Ludzie stanowią fundament wszelkich innowacji, są nimi pomysłodawcy, przedsiębiorcy, klienci, którzy w poszczególnych fazach przekładają pomysły i koncepcje na określone wartości rynkowe. Zarządzanie innowacjami oznacza zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zapewnienie procesów i systemów umożliwiających im skuteczne działanie. ZespołowośćPomysłowośćKreatywnośćWyobraźnia Otwartość na to co inne Dialog

4 Kultura innowacji Czy w przedsiębiorstwach potrafimy godzić sprzeczne interesy różnych grup w celu uzyskania silniejszej pozycji na rynku? Czy ciągle rozwijamy się dzięki dyktatowi silniejszego, czy też dopuszczamy dialog i oddolną inicjatywę? Czy kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach raczej „toleruje” niż „aktywnie i systemowo wspiera” pracowników i zespoły realizujące projekty innowacyjne? Czy polskie społeczeństwo toleruje popełnianie błędów? Czy potrafimy dać ludziom drugą szansę? Czy w przedsiębiorstwach błędy mogą być widziane jako element procesu uczenia się? Czy prowadzenie konstruktywnego dialogu w rozwiązywaniu problemów w przedsiębiorstwach, jest utopią czy rzeczywistością? Czy potrafimy bezinteresownie wspierać innych w poszukiwaniu rozwiązań? Czy potrafimy skutecznie zarządzać zmianami? Czy potrafimy cyklicznie poddawać ocenie model biznesu, na którym opieraliśmy dotychczasowy rozwój naszej firmy i wypracować nowe modele biznesu? Czy jesteśmy otwarci na to, co inne? Czy potrafimy współpracować w ramach klastrów czy też konsorcjów naukowo-przemysłowych?

5 Pytanie Jakiej kultury innowacyjności Polska potrzebuje, aby stawiać czoła ciągłym wyzwaniom wynikającym z wydarzeń na świecie? Innymi słowy, jaką kulturę innowacyjności powinnyśmy kultywować w przedsiębiorstwach?

6 Pytanie Czy kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach raczej „toleruje” niż „aktywnie i systemowo wspiera” pracowników i zespoły realizujące projekty innowacyjne? Czy przygotowanie i realizacja projektów innowacyjnych to ciągle przywilej ograniczonej grupy pracowników/działów badawczo-rozwojowych?

7 Pytanie Czy polskie społeczeństwo toleruje popełnianie błędów? Czy potrafimy dać ludziom drugą szansę?

8 Pytanie Czy w przedsiębiorstwach błędy mogą być widziane jako element procesu uczenia się? Innymi słowy, czy jesteśmy gotowi wspierać ryzykowne projekty, czy raczej stawiamy na „pewniaki”?

9 Kraków, 05.09.2014 Luk Palmen - InnoCo Krzysztof Bełech – Satus Venture Warsztat Komercjalizacja technologii Przeżyć dolinę śmierci

10 Harmonogram 08.00Otwarcie warsztatu 08.05 Prezentacja otwierająca: „Komercjalizacja technologii w ramach spółek technologicznych – jak przezwyciężyć doliny śmierci?” - Krzysztof Bełech, SATUS Venture sp. z o.o., Polska 08.20 Temat I: „ Spółka technologiczna, czy udzielanie licencji- kiedy którą ścieżkę komercjalizacji wybrać? Dyskusja na podstawie doświadczeń uczestników warsztatu  Określenie 5 najważniejszych elementów do rozważania w procesie komercjalizacji technologii w Polskich realiach  Określenie kluczowych uwarunkowań instrumentów wsparcia procesów komercjalizacji technologii na lata 2015-2022 09.00 Temat II: „Przepis na rozwój spółek technologicznych”  Rola zespołu, rola sieciowania, rola kapitału, rola sił rynkowych  Jak pogodzić konflikt interesów między pomysłodawcą (ambicje), inwestorem (oczekiwania) a klientami (potrzeby)?  Wymiana dobrych praktyk 09.30Podsumowanie i zakończenie

11 Komercjalizacja technologii w ramach spółek technologicznych Jak przezwyciężyć doliny śmierci? Dolina śmierci Okres od momentu uruchomienia nowej firmy technologicznej i otrzymanie przez nią kapitału do momentu pozyskiwania zleceń pozwalających osiągnąć płynność finansową Okres w którym młoda firma musi dokończyć prace rozwojowe i testować nowe rozwiązanie na rynku oraz ustalić właściwy model biznesu Minimalizować ryzyko Własne jabłko na gorsze czasy (mieć własne środki na boku w przypadku konieczności) Minimalizować koszty zarządzania (mieć inne źródła dochodu do momentu generowania przychodów, które pozwolą na finansowanie kadry zarządzającej) Maksymalnie wykorzystać FFF Pozyskiwać środki publiczne w ramach programów wsparcia Pozyskiwać doradztwo w ramach programów wsparcia Szukać możliwości nieodpłatnego korzystania z różnych usług (barter, partnerstwo, konsorcjum) Zidentyfikować kilku wiodących klientów i partnerów (skupić się na efekcie kaskadowym)

12 Temat I: „ Spółka technologiczna, czy udzielanie licencji- kiedy którą ścieżkę komercjalizacji wybrać? Dyskusja na podstawie doświadczeń uczestników warsztatu Określenie 5 najważniejszych elementów do rozważania w procesie komercjalizacji technologii w Polskich realiach Określenie kluczowych uwarunkowań instrumentów wsparcia procesów komercjalizacji technologii na lata 2015-2022

13 Temat II: „Przepis na rozwój spółek technologicznych” Rola zespołu, rola sieciowania, rola kapitału, rola sił rynkowych Jak pogodzić konflikt interesów między pomysłodawcą (ambicje), inwestorem (oczekiwania) a klientami (potrzeby)? Wymiana dobrych praktyk

14 Informacja uzupełniająca

15 Analiza ryzyka Rzeczy niepewne, jeśli się wydarzą, mogą utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcie celów. Dlatego najpierw musimy dobrze wiedzieć, co chcemy osiągnąć. Przykładowe kategorie ryzyka Nowe technologie, własność intelektualna Trudność integracji Postępowanie, proces Dostawcy, partnerzy Przepisy prawno-administracyjne Warunki działania (dostęp do zasobów) Finanse Uwarunkowania środowiskowe

16 Analiza ryzyka Przykładowe kategorie ryzyka dla projektów (katalog rozszerzony) Zakres przedsięwzięcia oraz poziom trudności: –Zespół niedokładnie rozumie czego dotyczy przedsięwzięcia –Oczekiwania nie zostały odpowiednio wpisane w biznes planie –Osoby decydujące nie podjęły wszystkich niezbędnych decyzji –Lekceważenie poziomu trudności z punktu widzenia techniki, niezbędnych kompetencji, przyszłych procesów wykonawczych (produkcja, sprzedaż, łańcuch wartości) Technologie: –Podobne rozwiązania nie pojawiły się jeszcze na rynku –Technologie mogą się nie sprawdzić w realnych warunkach (w fazie produkcji, w fazie montażu, w fazie serwisowania, w fazie utylizacji końcowej) –Brakuje kluczowej infrastruktury dla zakończenia prac badawczych i rozwojowych Zasoby: –Niewystarczająca ilość zasobów (ludzie, kapitał, infrastruktura) przeznaczona do realizacji przedsięwzięcia –Zespół nie dysponuje odpowiednimi kompetencjami –Istotne zasoby zostają nagle wycofane

17 Analiza ryzyka Przykładowe kategorie ryzyka dla projektów (katalog rozszerzony) Kultura: –Klienci nie są gotowi do kupienia/używania nowego rozwiązania –Klienci nie są gotowi do nabywania wiedzy na temat wdrożenia/używania nowego rozwiązania Zarządzanie: –Zespół omija pewne zadania, będąc przekonanym, iż wynik już leży w zasięgu ręki –Pomysłodawca ufa zespołowi w 100%, że sukces nastąpi (statek bez kapitana) –Zmiany są wprowadzane na bieżąco, bo pojawiają się ciekawe aspekty poboczne – zapomina się o głównym celu przedsięwzięcia

18 Analiza ryzyka Przykładowe kategorie ryzyka dla projektów (katalog rozszerzony) cd. Zewnętrzne: zmiany w przepisach prawnych, niekorzystny klimat gospodarczy, niekorzystne kursy wymiany walut, zachowanie konkurentów, … Wewnętrzne: konflikty w zespole, zmiany organizacyjne, brak poparcia, … Techniczne: niekorzystne przepisy i normy, certyfikaty i standardy, … Technologiczne: postęp technologiczny u konkurentów, zablokowanie pola swobodnego poruszania się przez patenty innych, pojawienie się nowych standardów technologicznych, bezpieczeństwo, … Finansowe: ograniczony budżet, nowe priorytety finansowania, zerwanie umowy z partnerem, kary umowne, … Prawne: sprawy sporne wobec partnerów i dostawców, ingerencja w prawach osób trzecich Czasowe: opóźnienia, rozdrobnienie kompetencji związane z koordynacją działań, mała konsekwencja w realizacji działań,… Związane z zasobami: nieodpowiednia infrastruktura, nieodpowiednie kompetencje w zespole, … Związane z podpisaniem kontraktu: niewłaściwe zapisy dla zabezpieczenia praw własności intelektualnych, nieodpowiednie zapisy dotyczące praw i obowiązków partnerów i sposobu monitoringu postępowania w projekcie, niedotrzymanie warunków umowy przez strony, zerwanie umowy przez partnera,... Organizacyjne: brak możliwości swobodnego poruszania się zespołu, brak kompetencji i możliwości ich nabycia, długie procesy podejmowania decyzji

19 Analiza ryzyka w obszarze własności intelektualnej Ryzyka związane z nielegalnym kopiowaniem i naśladowaniem Ryzyka kradzieży lub przywłaszczenia własności intelektualnej Ryzyka wyprzedzenia w ochronie własności intelektualnej Ryzyka naruszenia wartości aktywów Ryzyka rynkowo-sprzedażowe Bezpośrednie straty i szkody finansowe Ryzyka związane z przepływem informacji Ryzyka nieuprawnionego dostępu do własności intelektualnej Ryzyka związane z wadliwym zarządzaniem własnością intelektualną Ryzyka związane z utratą reputacji Ryzyka prawne Nieuprawnione wykorzystanie własności intelektualnej

20 Celowość wykorzystania własności intelektualnej Które elementy rozwiązania stanowić będą własność intelektualną? Czy własność intelektualna stanowi całość rozwiązania, czy tylko jeden z jego elementów? Czy rozwiązanie składa się z kilku kluczowych elementów technicznych, które są niezależne od siebie? Czy rozwiązanie zostało opatentowane / dokonano zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP? (Jeśli tak, to jak dawno temu? Jeśli więcej niż 1 rok temu, to czy dokonano zgłoszenia w procedurze PCT, zgłoszenia europejskiego lub krajowego za granicą (w jakich krajach)?) W przypadku, gdy rozwiązanie nie zostało opatentowane / nie dokonano zgłoszenia do UPRP, czy rozwiązanie zostało opublikowane lub ujawnione? Jeśli zostało ujawnione, to czy z odbiorcami informacji zawarto umowę o zachowaniu poufności? Jeśli rozwiązanie nie zostało opatentowane, to czy powstał dokument opisujący je jako tajemnicę przedsiębiorstwa? Gdzie jest przechowywany ten dokument? Kiedy powstał pierwszy dokument związany z wynalazkiem? (Dziennik laboratoryjny, pismo, szkice) Czy odbyła się pierwsza udana próba wynalazku? Jeśli tak, to kiedy? Czy rozwiązanie może równocześnie podlegać alternatywnym sposobom ochrony własności intelektualnej? Jeśli tak, to czy złożone zostały odpowiednie wnioski?

21 Jakie podobne rozwiązania znajdują się na rynku? Jakie są kluczowe czynniki zakupu dla tego typu rozwiązań? Czy rozwiązanie wymaga stosowania technologii komplementarnych? Czy technologie te są dostępne? W jakim stopniu rozwój naszego rozwiązania jest uzależniony od rozwoju technologii komplementarnych? Kto na rynku już używa rozwiązań konkurencyjnych lub substytutów? W jakim stopniu patent chroni wdrożenie oraz korzyści wynikające z wdrożenia wynalazku? Na ile o przewadze konkurencyjnej rozwiązania decyduje tajemnica handlowa (proces produkcyjny, wiedza, marketing), a na ile patent? Na ile skuteczne wdrożenie danego rozwiązania zależne jest od wiedzy twórcy, dostępności wyspecjalizowanych narzędzi lub trudno dostępnych zasobów? A co może zwiększyć ryzyko jego wdrożenia? Uwarunkowania wdrożeniowe

22 Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, niniejsza prezentacja oraz związana z nią metodologia pracy są własnością InnoCo Sp. z o.o. Zabrania się ich powielania oraz wykorzystywania bez zgody InnoCo Sp z o.o. InnoCo Sp. z o.o. ani jej pracownicy i podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki ćwiczeń wykonywanych za pomocą wymienionych powyżej materiałów, ich interpretację, ani za rezultaty podejmowanych działań będących ich konsekwencją. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zastosowaniami wymienionych powyżej materiałów, prosimy kontaktować się z InnoCo Sp. z o.o. Informacje teleadresowe podano na stronie internetowej www.innoco-team.com.

23 Dziękuję za uwagę Luk Palmen www.innoco-team.com


Pobierz ppt "Kraków, 04.09.2014 Debata Czy w Polsce brakuje kultury innowacyjności?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google