Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- Wybierz zawód przyszłości -. Dane szkoły: Adres: ul. Batorego 43/49; 87 – 100 Toruń Telefon/Fax: 056 62 313 38 Adres.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- Wybierz zawód przyszłości -. Dane szkoły: Adres: ul. Batorego 43/49; 87 – 100 Toruń Telefon/Fax: 056 62 313 38 Adres."— Zapis prezentacji:

1 - Wybierz zawód przyszłości -

2 Dane szkoły: Adres: ul. Batorego 43/49; 87 – 100 Toruń Telefon/Fax: 056 62 313 38 e-mail: sekretariat@zsis.edu.pl Adres www: www.zsis.edu.pl Zespół Szkół Inżynierii Środowiska - Wybierz zawód przyszłości

3 Rys historyczny: Po II wojnie światowej z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa, rozpoczęło w Toruniu działalność Liceum Ogrodnicze. W roku 1950 powstało Technikum Wodno – Melioracyjne. W 1980 r. na patrona szkoły przyjęto budowniczego Kanału Augustowskiego generała Ignacego Prądzyńskiego. Obecna nazwa szkoły: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości http://pl.wikipedia.org

4 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska to szkoła, która w ciągu swojej 65-letniej historii prowadziła edukację w zakresie ogrodnictwa, rolnictwa, melioracji wodnych, ochrony i inżynierii środowiska. Obecnie szkoła oferuje kształcenie w następujących zawodach: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik architektury krajobrazu Technik wiertnik Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

5 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Szkoła praktycznie od zawsze prowadziła edukację w zakresie szeroko rozumianych zagadnień przyrodniczych, za co w 2009 roku została uhonorowana nagrodą „Złotego Kłosa” przyznawaną przez Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa. Ponadto w 2011 roku szkoła otrzymała wyróżnienie „Lidera Edukacji Zawodowej” w obszarze „leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska” przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

6 Znak Jakości Szkoły 2014 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdziła, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2014”. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

7 Nagroda dla ZSIŚ ZSIŚ otrzymał nagrodę w konkursie Prezydenta Miasta Torunia „Toruń Ogrodem” za układ kompozycyjny, funkcjonalność i wkomponowanie ogrodu w otaczającą zabudowę, kondycję rosnącej zieleni oraz sposób utrzymania świadczący o wykonywaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, a także społeczny i sąsiedzki charakter terenu zieleni oraz wrażenie ogólne.

8 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

9 Leonardo da Vinci „Słoweńskie inspiracje toruńskich uczniów architektury krajobrazu” W ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” uczniowie naszej szkoły wyjechali na trzytygodniowe praktyki zawodowe do Center Biotehnike in Turizma w Słowenii. Założeniem projektu jest otwarcie uczniów na nowe rozwiązania stosowane w nieznanym dotychczas europejskim kraju, przez co stają się oni bardziej mobilni i motywowani do nowych przedsięwzięć. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

10 NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego; podnoszące kompetencje kluczowe z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego; z doradztwa edukacyjno-zawodowego; z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia specjalistyczne zawodowe przygotowujące do egzaminów zawodowych. Do realizacji w/w zajęć zostały zakupione różnorodne pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały biurowe.

11 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

12 Leonardo da Vinci „Technicy architektury krajobrazu na praktyce - nasze doświadczenia w Niemczech” W ramach programu Leonardo da Vinci-Akcja Mobilność uczniowie naszej szkoły wyjechali na trzytygodniowe praktyki zawodowe do Turyngii w Niemczech. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

13 Comenius Regio Projekt „Skill Sharing in Renewable Energy” w ramach programu Comenius Regio – jego celem jest wypracowanie nowych i innowacyjnych metod szkolenia i szerzenia świadomości na temat źródeł energii odnawialnej, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości Partnerzy projektu ze Szkocji Fife City Council Adam Smith College Kirkland High School & Community College Kirkcaldy

14 Szkoła Kluczowych Kompetencji ZSIŚ uczestniczy w 2 edycji projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji – Ponadgimnazjalny projekt rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo – zachodniej. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie a partnerem Dolnośląska Szkoła Wyższa. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

15 Szkoła Sukcesu ZSIŚ uczestniczy w programie „SZKOŁA SUKCESU” – ponadregionalny program rozwoju umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych, ICT. Organizatorem programu jest English Unlimited. Patronat – Uniwersytet Gdański. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

16 Szkoła Przedsiębiorczości W 2010 roku w programie „Szkoła Przedsiębiorczości” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości uzyskaliśmy Certyfikat Jakości. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

17

18 Sukcesy w konkursach i olimpiadach: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - w bloku ochrona i inżynieria środowiska podczas eliminacji okręgowych olimpiady uczniowie szkoły zajmują najwyższe miejsca otrzymując tytuł laureata olimpiady. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - coroczny udział w eliminacjach okręgowych. Konkurs „Zostań inżynierem” - stypendium dla uczennicy fundujące studia oraz zatrudnienie w renomowanej firmie projektowej. Toruński Ponadgimnazjalny Konkurs Ekologiczny - udział w finale. Konkurs „Energia kontrolowana” - udział w półfinałach. „Miasto Europa” - gra miejska - reprezentacja naszej szkoły zajęła 3 miejsce. Konkurs na komiks z cyklu „Historie Leśne” - I, II i III miejsce. „Powstanie warszawskie w świadomości potomnych„ - trzecie miejsce w kraju w kategorii prac pisemnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. III edycja Konkursu Piosenki Miłosnej w Językach Obcych pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - WYRÓŻNIENIE I STOPNIA oraz nagrodę w postaci jednego semestru nauki języka francuskiego. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

19 Sukcesy sportowe w roku szkolnym 2013/2014: I miejsce - VI Turniej Piłki Siatkowej Szkół Rolniczych w Brodnicy (po raz trzeci z rzędu zdobyła drużyna z naszej szkoły). III miejsce – Mistrzostwa Torunia w piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

20

21 Akcje i konkursy szkolne Konkurs Razem w Unii 2014 o temacie przewodnim „Ochrona środowiska a obszary działalności Unii Europejskiej”, Konkurs „Bliżej ekologii” oraz „Ekochemia” z zakresu ekologii, przyrody i ochrony środowiska skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

22 Akcje, w które włącza się szkoła: Caritas - pomoc w organizacji i uczestnictwo w corocznym Festynie Rodzinnym Caritas z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”; „Polska w kwiatach” – udział uczniów Technikum Architektury Krajobrazu we wspólnym sadzeniu z cyklu „POLSKA W KWIATACH”, akcja odbyła się na skwerze przy Muzeum Etnograficznym w Toruniu; „Zielony Toruń”- włączenie się w akcję, Zielony Toruń”; poprzez spacery badawcze uczniów i nauczycieli zachęcano społeczność lokalną do udziału w dyskusji na temat atrakcyjności terenów zielonych w naszym mieście; Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

23 Akcje, w które włącza się szkoła: Festyn z MPO pod hasłem „Wspólnie zbieramy i segregujemy odpady”. W akcji pomagali wolontariusze (w jaskrawozielonych kamizelkach), którzy doradzali w wyborze sadzonek w zamian za przyniesione przez mieszkańców Torunia odpady; Festyn na Barbarce – udział w pikniku NATURA 2000 zorganizowanym na terenie Osady Leśnej Barbarka w ramach projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”

24 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

25 Współpraca z innymi instytucjami Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

26

27 Technik architektury krajobrazu Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: opracowywania projektów obiektów terenów zieleni; urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień; urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; rozpoznawania i dobierania roślin z uwzględnieniem ich właściwości biologicznych, wymagań środowiskowych i wartości użytkowych stosowania różnych działań marketingowych rekultywacji terenów zdegradowanych Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

28 Technik architektury krajobrazu Przedmioty teoretyczne: Przedmioty praktyczne: Podstawy architektury krajobrazu Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Obiekty małej architektury krajobrazu Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Język obcy zawodowy Przepisy ruchu drogowego kategorii T Projekty obiektów architektury krajobrazu Prace w obiektach architektury krajobrazu Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia j. angielski lub j. niemiecki Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

29 Technik inżynierii środowiska i melioracji Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej; organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych; organizowania i prowadzenia robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych; organizowania i wykonywania robót melioracyjnych. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

30 Technik inżynierii środowiska i melioracji Przedmioty teoretyczne: Przedmioty praktyczne: Podstawy ochrony środowiska Budownictwo i obiekty inżynierii środowiska Melioracje wodne Działalność gospodarcza w inżynierii środowiska i melioracji Język obcy zawodowy w inżynierii środowiska i melioracji Organizacja budownictwa w inżynierii środowiska Kontrola jakości w inżynierii środowiska Prace melioracyjne Przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia j. angielski lub j. niemiecki Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

31 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

32 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Przedmioty teoretyczne: Przedmioty praktyczne: Systemy energetyki odnawialnej Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej Rysunek techniczny Podstawy kosztorysowania w budownictwie Język obcy zawodowy Dokumentacja techniczna w budownictwie Montaż systemów energetyki odnawialnej Obsługa systemów energetyki odnawialnej Kosztorysowanie w budownictwie Przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia j. angielski lub j. niemiecki Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

33 Technik wiertnik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik wiertnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych; nadzorowania prac montażowych i demontażowych; dobierania narzędzi i osprzętu do wykonywania prac wiertniczych; organizowania i prowadzenia procesu wiercenia. Absolwenci tego kierunku mogą pracować: na platformach wiertniczych przy poszukiwaniu wód geotermalnych Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

34 Technik wiertnik Przedmioty teoretyczne: Przedmioty praktyczne: Dowiercanie i awarie wiertnicze Podstawy geologii Bezpieczeństwo pracy w wiertnictwie Język obcy zawodowy w wiertnictwie Działalność gospodarcza w wiertnictwie Podstawy techniki Prace wiertnicze Projektowanie w wiertnictwie Maszyny i urządzenia wiertnicze Kosztorysowanie w budownictwie Przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia j. angielski lub j. niemiecki Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

35 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych; wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych; wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

36 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych Przedmioty teoretyczne: Przedmioty praktyczne: Budowa i eksploatacja maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych Działalność gospodarcza w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych Język obcy zawodowy z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych Przetwórstwo tworzyw sztucznych - zajęcia praktyczne Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

37

38 Laboratorium Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

39 Pracownia OZE Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

40 Pracownia inżynierii środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

41 Pracownia inżynierii środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

42 Pracownia florystyczna Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

43 Pracownia biologii Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

44 Pracownia języka polskiego Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

45 Biblioteka Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

46 Biblioteka Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

47 Byliniarnia Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

48 Ogród japoński Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

49 Otoczenie szkoły Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

50 Otoczenie szkoły Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

51 Otoczenie szkoły Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

52 Otoczenie szkoły Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

53 Otoczenie szkoły Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

54

55 Energia odnawialna Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

56 Energia odnawialna Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

57 Energia odnawialna Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

58 Energia odnawialna Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

59 Architektura krajobrazu Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

60 Architektura krajobrazu Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

61 Architektura krajobrazu Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

62 Architektura krajobrazu Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

63 Ochrona środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

64 Ochrona środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

65 Ochrona środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

66 Ochrona środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

67 Inżynieria środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

68 Inżynieria środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

69 Inżynieria środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

70 Inżynieria środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

71

72 Internat Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu jest jedyną placówką w Toruniu, która zapewnia wychowankom pobyt i opiekę wychowawczą przez cały tydzień tzn. od poniedziałku do niedzieli. Pokoje są 3 i 4- osobowe. W każdym pokoju zainstalowane jest gniazdko internetowe. Na każdym piętrze internatu znajduje się świetlica i 2 łazienki. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

73 Internat W budynku jest również stołówka oraz biblioteka szkolna, z której korzystać mogą również mieszkańcy internatu. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

74

75 Lokalizacja szkoły Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Wybierz zawód przyszłości

76 www.zsis.edu.pl


Pobierz ppt "- Wybierz zawód przyszłości -. Dane szkoły: Adres: ul. Batorego 43/49; 87 – 100 Toruń Telefon/Fax: 056 62 313 38 Adres."

Podobne prezentacje


Reklamy Google