Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ul. Gołdapska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ul. Gołdapska."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87 520 22 51 lub 87 520 22 52 zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl

2 Zawód Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej można uzyskać kończąc szkołę o takiej specjalności. Nauka w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku odbywać się będzie w czteroletnim cyklu nauczania w systemie stacjonarnym. Tak jak wszystkie kierunki prowadzone przez naszą szkołę, także i ten daje możliwość założenia własnej firmy.

3 Utworzenie nowego kierunku kształcenia podyktowane jest względami zarówno ekologicznymi, jak i ekonomicznymi – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to przynoszący wymierne efekty ekologiczno-energetyczne, istotny komponent zrównoważonego rozwoju regionu i kraju. Kształcenie techników w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki, wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

4 * Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej; 2) montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej; 3) kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej; 4) wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

5 Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: 1) energetyki wodnej; 2) energetyki wiatrowej; 3) energetyki geotermalnej; 4) energetyki z biomasy.

6 Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu zawodu, zawierają następujące bloki programowe: 1) energetyczny; 2) techniczny; 3) technologiczny; 4) podstawy działalności zawodowej

7 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ul. Gołdapska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google