Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reguła Wyborcza JOW  Kardynalne zasady wybierania posłów do Sejmu RP, postulowane przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reguła Wyborcza JOW  Kardynalne zasady wybierania posłów do Sejmu RP, postulowane przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych."— Zapis prezentacji:

1 Reguła Wyborcza JOW  Kardynalne zasady wybierania posłów do Sejmu RP, postulowane przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW), utworzony przez śp. Prof. Jerzego Przystawę  ( wytyczne dla ducha i litery prawa wyborczego, regulującego tryb wyborów sejmowych ) www.jow.pl

2 1. Równa dla wszystkich pełnoprawnych obywateli Polski pełna swoboda indywidualnego kandydowania na posła, obejmująca cały proces wyborczy, w tym czas trwania kampanii wyborczej i jej finasowanie wyłącznie ze środków niepublicznych, z limitem wydatków równym dla kandydatów niezależnych i partyjnych.

3 cd. 1. Rejestracja kandydata  Dla dokonania rejestracji, kandydujący stawia się osobiście w Okręgowej Komisji Wyborczej i składa;  pisemne poparcie co najmniej dziesięciu wyborców okręgu  oraz dowód wpłaty kaucji, ze środków własnych kandydata, która jest zwracana, jeśli kandydat uzyska minimum 5% ważnie oddanych głosów.  Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej, a w przypadku ich partyjnej przynależności, obowiązkowo o tym informuje przy nazwisku kandydata.

4 2. Podział Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, dla wybrania takiej samej liczby posłów, zapisanej w Konstytucji  Wtedy przy obecnej liczbie mieszkańców Polski, ok. 67 tysięcy wyborców wybiera reprezentującego ich posła.  Niewielkie rozmiary okręgów, wyrównują szanse wyborcze kandydatów, umożliwiają i niezależnym i partyjnym bezpośredni kontakt z wyborcami, a po wyborach umożliwiają realną więź posła z wyborcami i wymuszają jego przed nimi odpowiedzialność.

5  (Ogranicza to partyjne manipulacje, nieodłączne w przypadku wyborów dwuturowych, i mobilizuje wyborców do poparcia konkretnego kandydata. Przy remisie, decyduje losowanie; gdy jest tylko jeden kandydat, posłem zostaje bez głosowania, brak kandydatów, oznacza brak posła w danym okręgu ). 3. Posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów oddanych w jednej turze głosowania.

6 4. Obywatelski i medialny nadzór głosowania w obwodach oraz publiczne liczenie głosów w okręgu:  – Urny wyborcze o konstrukcji zabezpieczającej przed nieupoważnionym dostępem.  – Przed rozpoczęciem głosowania obywatelski i medialny nadzór sprawdzenia urn wyborczych.  – Ciągły nadzór głosowania, od jego rozpoczęcia, aż do dostarczenia urn zabezpieczonymi pojazdami do miejsca liczenia głosów w Okręgowej Komisji Wyborczej.  – Publiczne liczenie głosów, z udziałem kandydatów, ich pełnomocników i członków komitetów wyborczych, prowadzi Okręgowa Komisja Wyborcza, której przewodniczy osoba lokalnego zaufania publicznego.  – Wynik liczenia Okręgowa Komisja Wyborcza ogłasza natychmiast po jego zakończeniu. ( w/w rozwiązania, wzorowane na brytyjskich, chronią uczciwość przeprowadzenia wyborów )

7 Pi Pierwsze wybory wg zasad zebranych w Regule wRegule wyborczej JOW, nie wcześniej niż pół roku po roku po urzędowym ogłoszeniu prawa wyborczego, uwzględ uwzględniającego te zasady.  W tym czasie następujące działania:  Szeroka prezentacja niniejszych zasad i ich pożytków, w porównaniu z ordynacją partyjnych list wyborczych.  Zawieranie porozumień – w okręgach, dla wyłaniania kandydatów oraz między okręgami dla tworzenia ugrupowań politycznych.  Prezentowanie się wyborcom przez kandydatów – - kampania wyborcza w 460–ciu JOW.

8 Możliwe jest odwołanie posła w czasie trwania kadencji. Jednak troska o stabilność sceny politycznej oraz doświadczenia korzystających z systemu JOW, skłaniają do skorzystania z następującego rozwiązania:  Poseł jest odwołany, gdy zweryfikowana liczba podpisów wyborców domagających się jego odwołania, zbieranych po roku od wyborów, przekracza liczbę głosów, jakimi został wybrany. Odwołany może kandydować ponownie.  Spełnienie wszystkich zasad Reguły wyborczej JOW w wyborach do Sejmu RP, warunkuje pełną wolność i uczciwość wybierania posłów, działających dla dobra wspólnego oraz rokuje następujące efekty:  Odpowiedzialność posłów przed ich wyborcami.  Partnerstwo władzy z obywatelami, upowszechniające wśród obywateli poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, niezbędne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

9 cd. efektów  Pozytywna selekcja kadr sprawujących władzę i stabilny rząd służący narodowi;  W następstwie swobody kandydowania i podziału Polski na 460 JOW: Decentralizacja życia politycznego, jego jawność i ożywienie, co sprzyja swobodzie zawierania porozumień:  a. wewnątrz okręgowych, wyłaniających kandydatów o największych szansach zdobycia mandatu, dla danej opcji politycznej,  b. porozumień międzyokręgowych, dla oddolnego tworzenia ugrupowań politycznych.  Zmiana charakteru partii politycznych – z wodzowskiego na obywatelski;  Utrudnienie dostępu do władzy dla ugrupowań skrajnych.


Pobierz ppt "Reguła Wyborcza JOW  Kardynalne zasady wybierania posłów do Sejmu RP, postulowane przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google