Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reguła Wyborcza JOW Kardynalne zasady wybierania posłów do Sejmu RP, postulowane przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW),

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reguła Wyborcza JOW Kardynalne zasady wybierania posłów do Sejmu RP, postulowane przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW),"— Zapis prezentacji:

1 Reguła Wyborcza JOW Kardynalne zasady wybierania posłów do Sejmu RP, postulowane przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW), utworzony przez śp. Prof. Jerzego Przystawę  ( wytyczne dla ducha i litery prawa wyborczego, regulującego tryb wyborów sejmowych )

2 1. Równa dla wszystkich pełnoprawnych obywateli Polski pełna swoboda indywidualnego kandydowania na posła, obejmująca cały proces wyborczy, w tym czas trwania kampanii wyborczej i jej finasowanie wyłącznie ze środków niepublicznych, z limitem wydatków równym dla kandydatów niezależnych i partyjnych.

3 cd. 1. Rejestracja kandydata
Dla dokonania rejestracji, kandydujący stawia się osobiście w Okręgowej Komisji Wyborczej i składa; pisemne poparcie co najmniej dziesięciu wyborców okręgu oraz dowód wpłaty kaucji, ze środków własnych kandydata, która jest zwracana, jeśli kandydat uzyska minimum 5% ważnie oddanych głosów. Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej, a w przypadku ich partyjnej przynależności, obowiązkowo o tym informuje przy nazwisku kandydata.

4 2. Podział Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, dla wybrania takiej samej liczby posłów, zapisanej w Konstytucji Wtedy przy obecnej liczbie mieszkańców Polski, ok. 67 tysięcy wyborców wybiera reprezentującego ich posła. Niewielkie rozmiary okręgów, wyrównują szanse wyborcze kandydatów, umożliwiają i niezależnym i partyjnym bezpośredni kontakt z wyborcami, a po wyborach umożliwiają realną więź posła z wyborcami i wymuszają jego przed nimi odpowiedzialność.

5 3. Posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów oddanych w jednej turze głosowania.
(Ogranicza to partyjne manipulacje, nieodłączne w przypadku wyborów dwuturowych, i mobilizuje wyborców do poparcia konkretnego kandydata. Przy remisie, decyduje losowanie; gdy jest tylko jeden kandydat, posłem zostaje bez głosowania, brak kandydatów, oznacza brak posła w danym okręgu ).

6 4. Obywatelski i medialny nadzór głosowania w obwodach oraz publiczne liczenie głosów w okręgu:
– Urny wyborcze o konstrukcji zabezpieczającej przed nieupoważnionym dostępem. – Przed rozpoczęciem głosowania obywatelski i medialny nadzór sprawdzenia urn wyborczych. – Ciągły nadzór głosowania, od jego rozpoczęcia, aż do dostarczenia urn zabezpieczonymi pojazdami do miejsca liczenia głosów w Okręgowej Komisji Wyborczej. – Publiczne liczenie głosów, z udziałem kandydatów, ich pełnomocników i członków komitetów wyborczych, prowadzi Okręgowa Komisja Wyborcza, której przewodniczy osoba lokalnego zaufania publicznego. – Wynik liczenia Okręgowa Komisja Wyborcza ogłasza natychmiast po jego zakończeniu. ( w/w rozwiązania, wzorowane na brytyjskich, chronią uczciwość przeprowadzenia wyborów )

7 Pi Pierwsze wybory wg zasad zebranych w Regule wRegule wyborczej JOW, nie wcześniej niż pół roku po roku po urzędowym ogłoszeniu prawa wyborczego, uwzględ uwzględniającego te zasady. W tym czasie następujące działania: Szeroka prezentacja niniejszych zasad i ich pożytków, w porównaniu z ordynacją partyjnych list wyborczych. Zawieranie porozumień – w okręgach, dla wyłaniania kandydatów oraz między okręgami dla tworzenia ugrupowań politycznych. Prezentowanie się wyborcom przez kandydatów – - kampania wyborcza w 460–ciu JOW.

8 Odpowiedzialność posłów przed ich wyborcami.
Możliwe jest odwołanie posła w czasie trwania kadencji. Jednak troska o stabilność sceny politycznej oraz doświadczenia korzystających z systemu JOW, skłaniają do skorzystania z następującego rozwiązania: Poseł jest odwołany, gdy zweryfikowana liczba podpisów wyborców domagających się jego odwołania, zbieranych po roku od wyborów, przekracza liczbę głosów, jakimi został wybrany. Odwołany może kandydować ponownie. Spełnienie wszystkich zasad Reguły wyborczej JOW w wyborach do Sejmu RP, warunkuje pełną wolność i uczciwość wybierania posłów, działających dla dobra wspólnego oraz rokuje następujące efekty: Odpowiedzialność posłów przed ich wyborcami. Partnerstwo władzy z obywatelami, upowszechniające wśród obywateli poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, niezbędne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

9 cd. efektów Pozytywna selekcja kadr sprawujących władzę i stabilny rząd służący narodowi; W następstwie swobody kandydowania i podziału Polski na 460 JOW: Decentralizacja życia politycznego, jego jawność i ożywienie, co sprzyja swobodzie zawierania porozumień: a. wewnątrz okręgowych, wyłaniających kandydatów o największych szansach zdobycia mandatu, dla danej opcji politycznej, b. porozumień międzyokręgowych, dla oddolnego tworzenia ugrupowań politycznych. Zmiana charakteru partii politycznych – z wodzowskiego na obywatelski; Utrudnienie dostępu do władzy dla ugrupowań skrajnych.


Pobierz ppt "Reguła Wyborcza JOW Kardynalne zasady wybierania posłów do Sejmu RP, postulowane przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW),"

Podobne prezentacje


Reklamy Google