Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/"— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/
Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł

2 Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN

3 Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania gospodarką magazynową Opracowane zostały one na początku lat sześćdziesiątych i były historycznie pierwszymi systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem

4 MRPI MRPI - Material Requirements Planning – systemy planowania potrzeb materiałowych MRPI pozwalały na wspomaganie decyzji w zakresie zaopatrzenia i przepływów strumienia materiałowego w stałych cyklach planowania

5 MRPI Systemy oparte na standardzie MRP zajmowały się przetwarzaniem harmonogramu produkcji wyrobów gotowych w plan zapotrzebowania i zaopatrzenia w niezbędne do produkcji materiały, komponenty i podzespoły Ogólne równanie produkcji: 1. Co mamy zamiar wyprodukować? 2. Co jest nam potrzebne do produkcji? 3. Co posiadamy? 4. Co musimy zamówić?

6 MRPI MRP umożliwia: redukcję stanu zapasów
dokładne określanie terminu dostaw surowców i półproduktów dokładne wyznaczanie kosztów produkcji lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, możliwości wytwórczych) dokładniejszą kontrolę poszczególnych etapów produkcji, a w efekcie szybszą reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu

7 MRP II MRP II - W roku 1989 APICS (American Production and Inventory Control Society) ogłosiło standard Manufacturing Resource Planning - MRP II poszerzony w stosunku do MRP I o przygotowanie produkcji, planowanie i kontrolę produkcji oraz sprzedaż i dystrybucję wyprodukowanych dóbr, którego naczelną zasadą działania jest sprzężenie zwrotne (Closed Loop)

8 MRP II Rozszerzenie zakresu MRP polegało na połączeniu modułów fazy planowania z modułami sterującymi fazy realizacji: szczegółowa kontrola zdolności produkcyjnych (wykorzystującą wyniki harmonogramowania w fazie sterowania produkcją); uwzględnienie wyników rzeczywistej realizacji zleceń, (produkcyjnych i zakupu).

9 1. Stany magazynowe wyrobów gotowych
2. Główny harmonogram produkcji 3. Stany magazynów materiałów i prefabrykatów 4. Zapotrzebowanie materiałowe 5. Zlecenie produkcyjne 6. Plan wykonawczy zdolności produkcyjnych 7. Polecenie zaopatrzenia 8. Zapotrzebowanie brutto na wyrób gotowy

10 Closed-Loop MRP Closed-Loop MRP umożliwia
generowanie głównego harmonogramu produkcji planowanie i kontrolę wykorzystania zdolności produkcyjnych kontrolę stopnia realizacji zleceń produkcyjnych definiowanie i modyfikację marszrut produkcyjnych wraz z optymalizacją zarządzania przebiegiem sekwencji operacji produkcyjnych zarządzanie zaopatrzeniem/zakupami oraz obserwację wywiązywania się dostawców z przyjętych przez nich zamówień zarządzanie gospodarką magazynową

11 1. Plan finansowy 2. Plan działalności gospodarczej 3. Plan marketingowy 4. Informacje o dostępnych zasobach Przewidywany popyt Plan produkcji 7. Przewidywany popyt 8. Zamówienia klienta 9. Potwierdzanie zamówień klienta Ogólna informacja o dostępnych zasobach Koszty produkcji

12 ERP Pakiet oprogramowania służącego do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP — Enterprise Resources Planning) jest gotowym do implementacji, zintegrowanym zbiorem modułów (aplikacji) obsługującym wszystkie biznesowe funkcje przedsiębiorstwa i posiadającym możliwość dynamicznej konfiguracji

13 ERP Standard MRP II został wzbogacony o procedury finansowe (w tym rachunek kosztów, rachunkowość zarządczą, kontrolling), zarządzanie zasobami ludzkimi, projektowanie wyrobów oraz zarządzanie projektami Wprowadzenie modułów finansowych pozwoliło planować i sterować produkcją nie tylko na podstawie wskaźników ilościowych, lecz również wartościowych

14 Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa
Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa, rozwiązanie wprowadzone na rynek przez firmę BaaN w 1996 r. - zestaw zintegrowanych narzędzi do dynamicznego modelowania struktury przedsiębiorstwa umożliwiający bezpośrednie przejście od modelu firmy do gotowej konfiguracji aplikacji i menu dla poszczególnych użytkowników

15 ERP jest zestawem narzędzi służących do:
prognozowania i równoważenia podaży i popytu w ramach przedsiębiorstwa łączenia klientów i dostawców w ramach łańcucha dostaw wdrażania i wykorzystywania sprawdzonych procesów biznesowych koordynacji działań jednostek przedsiębiorstwa w celu: poprawy poziomu obsługi i szybkiej reakcji na potrzeby klientów wzrostu produktywności i efektywności procesów biznesowych obniżenia kosztów działalności

16 Budowa systemu ERP

17 Budowa systemu ERP

18 Podsystemy funkcjonalne systemu ERP
Funkcjonujący system ERP jest systemem dość skomplikowanym W skład rozbudowanego systemu klasy ERP wchodzi szereg podsystemów odpowiedzialnych za sprawną realizację pełnej jego funkcjonalności, tj. komunikacji z użytkownikiem, prezentacji wyników i plików pomocy, rozwoju i dostosowania systemu do specyficznych potrzeb użytkowników, aktualizacji oprogramowania czy nadzorowania projektu wdrożeniowego.

19 Repozytorium aplikacji
Dostarcza wszystkim modułom lub podsystemom informacji o strukturze aplikacji oraz przechowuje dane ze względu na ich fizyczną reprezentację (encje, atrybuty, relacje, procedury itp.) Zawiera informacje o każdym programie, pliku oraz elemencie danych wykorzystywanym w systemie Zapewnia integralność i koordynację wszystkich jego komponentów

20 System zarządzania bazą danych
Moduł ten odpowiedzialny jest za przechowywanie informacji dostarczanych przez pozostałe elementy systemu W większości instalacji rolę tę spełnia standardowy RDBMS taki jak Oracle, DB2 itp.

21 System zarządzania graficznym interfejsem użytkownika
Moduł odpowiedzialny jest za standardową prezentację aplikacji, czyli za wygląd, możliwość nawigacji pomiędzy kolejnymi ekranami, dostęp do plików pomocy, obsługę błędów itp. System zarządzający graficznym interfejsem użytkownika określa sposób wyświetlania oraz przebieg dialogu z użytkownikiem - kolejność okien dialogowych i pozostałych elementów pojawiających się na ekranie monitora

22 System zarządzania menu
System zarządzania menu prezentuje różne opcje wyboru dostępne w różnych obszarach funkcjonalności Pozwala dynamicznie definiować opcje, które dostępne będą dla poszczególnych użytkowników

23 System zarządzania plikami pomocy
System odpowiedzialny jest za udostępnianie specyficznej lub kontekstowej pomocy w każdym miejscu i podczas każdej operacji systemu ERP W dowolna momencie służy on informacjami na temat programów, wyświetlonych okien i ich poszczególnych elementów

24 System zarządzania zapytaniami
System oferuje zaawansowane możliwości tworzenia zapytań odnoszących się do szczegółowych informacji przechowywanych w repozytorium aplikacji (i słowniku danych) Zapytania te mogą dotyczyć informacji o procesach, encjach, tabelach danych, programach oraz danych aplikacji Moduł umożliwia graficzne „malowanie" ekranów zapytań

25 System zarządzania konfiguracją
Umożliwia skonfigurowanie systemu ERP do specyficznej struktury organizacyjnej danej organizacji gospodarczej Może to obejmować fizyczne lokalizacje; oddziały (sekcje) operacyjne; parametry i konta składające się na sprawozdanie finansowe, okres fiskalny; struktury naliczania podatków i rabatów; kategorie klientów, dostawców oraz produktów itd. Wszystkie raporty i analizy opierają się na konfiguracji zdefiniowanej podczas instalacji

26 System zarządzania ochroną i autoryzacją
Moduł umożliwia zarządzanie profilami dostępu, kojarzenie takich profili z konkretnymi kontami użytkowników, autoryzację użytkowników w środowisku produkcyjnym, logowanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu, śledzenie prób złamania zabezpieczeń systemu, zmianę profili oraz haseł itp.

27 Pozostałe podsystemy ERP
podsystem zarządzania raportami, podsystem zarządzania i administrowania aplikacją, podsystem zarządzania dystrybucją oprogramowania, podsystem zarządzania zmianami, podsystem zarządzania wersjami, podsystem zarządzania kontrolą (audytem), podsystem zarządzania odzyskiwaniem danych, podsystem zarządzania archiwum, podsystem zarządzania komunikacją, podsystem wydruku dokumentacji, podsystem zarządzania szkoleniem, demonstracją i instrukcjami on-line, podsystem automatyzacji zadań biurowych, podsystem pracy grupowej, podsystem hurtowni danych i analizy danych, podsystem zarządzania projektem wdrożeniowym

28 Struktura aplikacji biznesowych przedsiębiorstwa rozszerzonego

29 Infrastruktura techniczna
Najbardziej podstawowa warstwa konieczna do realizacji pozostałych warstw aplikacyjnych Składają się na nią: sprzęt, sieci, bazy danych, poczta elektroniczna, sprzęt i oprogramowanie zapewniające dostęp do internetu.

30 Pulpit zarządzania (portale menedżera)
Dopasowane do specyficznych potrzeb menedżerów poszczególnych szczebli portale informacyjne Informacje przedstawiane są najczęściej w formie graficznej, co pozwala na szybką identyfikację występujących trendów i pojawiających się problemów


Pobierz ppt "Dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google