Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEKSLE Bills of exchange.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEKSLE Bills of exchange."— Zapis prezentacji:

1 WEKSLE Bills of exchange

2 Czym jest weksel Weksel to papier wartościowy, w którym wystawca zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy (remitenta) zapłaty określonej sumy (weksel trasowany). Jest to zatem inaczej polecenie zapłaty pochodzące od wystawcy i skierowane do trasata. Od trasowanego należy odróżnić weksel własny - w tym wypadku wystawca bezwarunkowo przyrzeka, że sam zapłaci odbiorcy (wystawca jest więc tutaj głównym dłużnikiem).

3 english BILL OF EXCHANGE SECURITY DRAWER DRAWEE PAYEE PROMISSORY NOTE

4 Przykład Arek winien jest Bożenie 1000 zł. Bożena kupiła od Luigiego 3 strzelby za 300 zł. Bożena wystawia weksel, w którym zobowiązuje Arka do zapłaty 300 zł Luigiemu.

5 wzór WEKSEL Sosnowiec 5 stycznia 2008 na 300zł
15 czerwca 2008 zapłaci Pan za ten weksel na zlecenie Pana Luigiego Leski sumę trzystu złotych Do Arkadiusza Gąbki Ul. Stara 2, Chorzów Wystawca Bożena Lusa

6 AKCEPT Trasat musi zaakceptować weksel, by zostać skutecznie zobowiązanym i wtedy staje się akceptantem, a zatem głównym dłużnikiem wekslowym.

7 ustawa Przyjęcie pisze się na wekslu. Przyjęcie oznacza się wyrazem "przyjęty” lub innym równoznacznym wyrazem, podpisuje je trasat. Sam podpis trasata na przedniej stronie wekslu oznacza przyjęcie.

8 english DRAWEE BILL OF EXCHANGE ACCEPTOR

9 poręczenie Arek nie chce zawieść Bożeny, a ponieważ ma kłopoty finansowe, prosi Jerzego o poręczenie weksla. Jerzy, ponieważ Arek zaprosił go do swoich znajomych w „Naszej Klasie” ledwie dwa dni wcześniej, ręczy.

10 Poręczenie/ustawa Poręczenie umieszcza się na wekslu albo na przedłużku. "allonge” Poręczenie oznacza się wyrazem „poręczam” lub innym zwrotem równoznacznym; podpisuje je poręczyciel. Sam podpis na przedniej stronie wekslu uważa się za udzielenie poręczenia, wyjąwszy gdy jest to podpis wystawcy lub trasata.

11 english ALLONGE/SLIP AVAL GOOD AS AVAL PERSON GIVING AN AVAL DRAWER
DRAWEE

12 indos Luigi przypomina sobie, że był winien Robertowi 300 zł. Przenosi prawa z weksla na Roberta poprzez indos.

13 Ustawa/indos  Indos powinien być napisany na wekslu lub na złączonej z nim karcie dodatkowej (przedłużku) i podpisany przez indosanta. Indos może nie wymieniać indosatariusza lub może ograniczać się tylko do podpisu indosanta (indos in blanco). W tym przypadku indos jest ważny tylko, jeżeli został napisany na odwrotnej stronie wekslu lub na przedłużku.

14 english ENDORSEMENT ALLONGE ENDORSER ENDORSEE
BLANK ENDORSEMENT/ ENDORSEMENT IN BLANK

15 15 czerwca Robert przedstawia weksel Arkowi do zapłaty. Arek odmawia. Robert ma dwa dni na dokonanie protestu.

16 PROTEST PROTEST WEKSLA jest to urzędowe stwierdzenie faktu nie zaakceptowania weksla lub niezapłacenia sumy wekslowej we właściwym terminie. Protest sporządzany jest przez notariusza na wekslu lub na przedłużku weksla, na trwale połączonym z wekslem. Stanowi on niezbity dowód w procesie wekslowym i utrzymuje odpowiedzialność wszystkich dłużników wekslowych.

17 english PROTEST NON-ACCEPTANCE NON-PAYMENT

18 Poszukiwanie zwrotne Robert, otrzymawszy z powrotem weksel z protestem decyduje się na poszukiwanie zwrotne przeciwko poręczycielowi czyli Jerzemu.

19 Ustawa/poszukiwanie zwrotne
Posiadacz wekslu może wykonywać zwrotne poszukiwanie przeciw indosantom, wystawcy, tudzież innym dłużnikom wekslowym:po terminie płatności, jeżeli zapłata nie nastąpiła; już przed terminem płatności: 1) […] 2) jeżeli ogłoszono upadłość trasata bez względu, czy weksel przyjął, czy nie.

20 english HOLDER EXERCISE RECOURSE ENDORSERS DRAWER MATURITY BANKRUPTCY
DRAWEE

21 EXTRAS Termin płatności według polskiego Prawa wekslowego to:
za okazaniem (a'vista), w pewien czas po okazaniu (wizowanie weksla), w oznaczonym dniu, w pewien czas po dacie.

22 EXTRAS 2 Roszczenia wekslowe przeciwko akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności wekslu.

23 ACTIONS ARISING FROM THE BILL OF EXCHANGE
ACCEPTOR BE BARRED

24 EXTRAS 3 klauzule wekslowe (np. „nie na zlecenie”- oznacza, że weksla nie można indosować, „bez protestu” – oznacza możliwość prowadzenia zwrotnego poszukiwania bez protestu weksla)


Pobierz ppt "WEKSLE Bills of exchange."

Podobne prezentacje


Reklamy Google