Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odsetki za zwłokę Dorota Pasińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odsetki za zwłokę Dorota Pasińska."— Zapis prezentacji:

1 Odsetki za zwłokę Dorota Pasińska

2 Czym są odsetki za zwłokę?
sankcją wymierzaną w sytuacji nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych przez dłużników naliczaną od zaległości podatkowych art. 58 oraz art. 87 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

3 Zaległości podatkowe czyli…?
należność, która nie została zapłacona w terminie.

4 Zasady naliczania odsetek
Naliczane od dnia: po upływie terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Naliczane do dnia: zapłaty podatku; wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków; potrącenia; przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania; zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej; złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy

5 Jak wyliczyć kwotę odsetek
Samodzielnie Naliczyć odsetki włącznie do dnia wpłacenia na rachunek organu podatkowego W terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty niezapłaconej w terminie Według wzoru..

6 Kz x L x O [ ---------------- = On = Opz ] 365
WZÓR Kz x L x O              [        = On = Opz ] 365 gdzie, Kz - kwotę zaległości, L - liczbę dni zwłoki, O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym, 365 - liczbę dni w roku, On - kwotę odsetek, Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu

7 Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

8 Stawka obniżonych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
czyli…„premia” za dobrowolne uiszczenie zaległości podatkowej. Warunki przyznania: złożenie korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty; zapłata w całości zaległości podatkowej (w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty)


Pobierz ppt "Odsetki za zwłokę Dorota Pasińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google