Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center dd-mm-yyyy Your business technologists. Powering progress© Confidential 1 Your business technologists.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center dd-mm-yyyy Your business technologists. Powering progress© Confidential 1 Your business technologists."— Zapis prezentacji:

1 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center dd-mm-yyyy Your business technologists. Powering progress© Confidential 1 Your business technologists. Powering progress

2 12-14/05/2014 Rozliczanie usługi dystrybucji oraz modelowanie taryf gazowniczych w systemie SAP for Utilities w świetle zmian związanych z rozliczaniem w jednostkach energii KRZYSZTOF BIEZMIENOW Head of SAP Department Poland SI Energy and Utility Market Lead

3 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Agenda 3

4 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Atos w Polsce 4 ▶ Ponad 2500 pracowników w 4 lokalizacjach ▶ 2 Global Delivery Centers –Wrocław – Systems Integration –Bydgoszcz – Managed Services ▶ „Power to grow” – doświadczenia w dynamicznych rozwojach zespołów ▶ Realizacja szeregu dużych kontraktów (lokalnych i globalnych) ▶ III nagroda w tegorocznej edycji Wrocław (300+) Bydgoszcz (1700+) Gdańsk (50+) Warszawa (350+)

5 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress ▶ Ponad 3000 specjalistów - zasięg globalny –Atos Worldgrid, 3% udział w światowym rynku rozwiązań dla sektora, Doświadczenie w zakresie SCADA, GIS, zarządzania inteligentnymi systemami pomiarowymi, zarządzanie majątkiem i pracą (workforce management) M.in. zarządzanie wszystkimi 58 sterowniami francuskich elektrowni atomowych, a także projekt Linky dla ERDF w ramach, którego zostanie zainstalowanych 35 mln liczników –Atos Polska Dedykowany dla Sektora Utilities zespół specjalistów i konsultantów Jeden z największych zespołów w Polsce w zakresie wdrożeń systemów ERP, Billingowych i CRM Strategiczne partnerstwo z SAP i Oracle Pierwsze w Polsce wdrożenie rozwiązań bilansowania i rozliczania usługi dystrybucyjnej (w sektorze gazowym) w oparciu o EDM@coregas, a także systemu CRM Informacja o firmie Atos Sektor Gaz & Energia 5

6 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? 6

7 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Sposoby Powiększania Biznesu Strategie wzrostu Strategia utrzymania istniejącego klienta i pozyskanie nowego Wzrost Biznesu Posiadane produkty/usługi Nowe produkty/usługi Te same produkty/ usługi Ten sam segment Wzrost Liczby klientów w wybranym segmencie Te same produkty/usługi Wzrost zasięgu terytorialnego, geograficznego Ten sam rynek Nowe produkty usługi Nowe rynki Nowe produkty/ usługi Nowe formy biznesu Penetracja Rynku Wzrost Rynku Rozwój nowych produktów/usłu g Dywersyfikacja i integracja Penetracja Segmentu Powiększenie Segmentu Zmiana pozycji na rynku Nowe potrzeby Segmentu Penetracja Segmentu 7

8 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Deregulacja Rynku Konsekwencje ▶ Negatywna strona deregulacji koncentruje się wokół możliwości wyboru i konieczności podejmowania decyzji:  Wymagana wyższa znajomość rynku, kto co oferuje?  Ciągle zmieniający się rynek musi być dokładnie analizowany, dodatkowe koszty,  Wzmożone negocjacje i zmieniające się kontrakty. ▶ Odbiorcy widzą pozytywne wartości tworzone przez deregulację sektora:  Wolność wyboru dostawcy,  Wyższa jakość, niższe ceny,  Więcej zróżnicowanych produktów i usług na rynku. Klient poszukuje prostych rozwiązan - szuka współpracy Przedsiębiorstwo musi odpowiedzieć na potrzeby odbiorcy aby go zatrzymać lub pozyskać Strategia utrzymania istniejącego klienta i pozyskanie nowego 8

9 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress SAP for Utilities End-to-End IT Architecture – Strategy Consulting – Program Management Rollout Support AMM Liczniki MDM Operator Odczytów Int egr ati on Bu s Komunikacja z rynkiem Workforce Management IHD OSDOBRÓT SAP IS-U SAP CRM Urząd Regulacji SAP CRM 9 Billing / Unbundling / Customer Care  Rozliczanie i fakturowanie dla... … klientów ind. i biznes. & klientów przemysłowych … usług nie- i opomiarowanych  Energy Data Management zawiera... … zarządzanie odczytami i urządzeniami, … bilansowanie i rozliczanie usługi dystrybucji … podstawową funkcjonalność do integracji smart meters  IDE - platforma do obsługi... … początek, koniec i zmiana dostawcy … uzgodnienia wzajemne i rozliczenia … inne procesy podstawowe (odczyty, zlecenia)  Obsługa Klienta (CS) obejmuje … … usługi dla gospodarstw domowych … sprzedaż dla klientów biznesowych i przedsiębiorstw … planowanie działań marketingowych i wykonanie  Daje stabilny fundament … … dla rozwoju biznesu i satysfakcji klienta … elastyczności i innowacji

10 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Model rozliczeń SAP for Utilities Energia Ciep.Inne media OSD Produkty / usługi nie- i opomiarowane Sprzedaż / Handel GOSPODARSTWA DOMOWE KLIENCI STRATEGICZNI Rozliczenie okresowe rz. Rozliczenie f. prognozowe Rozliczenie zal. kw.stałe Rozliczenie zal. zmienne INNI UCZESTNICY RYNKU ZDERG. Cykle Miesięczne Cykle: dzienne, dekadowe, piętnastodniowe SAP for Utilities Energia STANDARD SAP ECC EhP6 KLIENCI BIZNESOWI Gaz 10

11 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? Agenda 11

12 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Podstawy prawne zmian sposobu prowadzenia rozliczeń 12

13 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Budowa taryf i produktów Łatwość tworzenia - Generator taryf i produktów Elastyczność dostosowania taryf do indywidualnych potrzeb odbiorców, Stosowanie cenników w PLN jak i w walutach obcych, Definicja taryf i rozliczeń dla dowolnego medium, Kroki taryfy, zmiany taryfy zależne od czasu (daty) Stosowanie różnych typów cen (strefowa, skali), Możliwość przypisania ceny do poziomu instalacji (pojedynczej umowy), Definiowanie rabatów / dopłat (waluta), rodzaj rabatu (procentowy, bezwzględny), podstawa odniesienia (r. ilościowy, r. cenowy, r. kwotowy, r. mocy), Stosowanie umów Ramowy w zakresie rozliczeń i udzielanych rabatów 13

14 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Punkty Dostawy (PoD) Prognozy Transportowe (EDM/IDE) Alokacja operatywna (EDM/IDE) Rozliczenie usługi dystrybucji (BIL/IDE) Bilansowanie (EDM/IDE) Prognoza Rozliczenie usługi dystrybucji Alokacja operatywna Punkty Wejścia Bilans gazu 14 Sposób operowania danymi w systemie SAP Zakres wdrożenia vs model rozliczeń

15 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress PoD to FUNDAMENT KOMUNIKCJI RYNKOWEJ NA RYNKU ZDEREGULOWANYM PL 003 0132103 LP 7 znaków (nr kolejny) 23467 ID Kraju Oznaczenie OSD 003 15 ID OSD Seg.nr  ID kraje zgodne z ISO  Pojemność numeru 999 (OSD / Oddziałów)  Pojemność do 9 mln w Oddziale  Możliwość wydłużenia do 20 znaków 15

16 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Rozliczenie w jednostkach energii – dane podstawowe Obszar ciśnienia atm. Obszar temperatury Rejon Ciepła Spalania Miasto X Miasto Y 16

17 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Rozliczenie w jednostkach energii 17

18 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Wykorzystanie funkcji EDM profile  Przygotowanie prognozy trans.  Alokacji OPERATYWNYCH  Alokacji ROZLICZENIOWYCH  Rozliczenia usługi dystrybucji (Billing PoD) t (C 0 ) -15 X (t) -10010 X Dla ustalenia wielkości zużycia klientów SLP - konieczne jest posiadanie charakterystyki średniego dobowego zużycia gazu dla grupy taryfowej w funkcji średniej dobowej temperatury zewnętrznej: WS (SLP) WR (IMC) 18

19 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Rozliczenie RTP, TOU, jednostki energii 19

20 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Koncepcja komunikacji rynkowej 20 SprzedawcaSprzedawca NGazSystem Portal OSD (obsługa PZD) System(y) Informatyczny Sprzedawcy Standard wymiany danych - EDIFACT (MSCONS, UTILMD, INVOICE) Standard wymiany danych - EDIG@S (NOMINT, NOMRES, ALOCAT…) Szyna wymiany danych: IBM WebSphere Komunikaty wymiany danych SAP - format Idoc SAP for Utilities Obszar systemów IT Obszar rynku gazu 20

21 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress EDIFACT ▶ EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) - (UN / EDIFACT) - jest międzynarodową normą dotyczącą elektronicznej wymiany danych, opracowaną w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Prace w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju tego standardu są dokonywane przez UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) w ramach Komisji Gospodarczej ONZ dla Europy. W 1987 roku EDIFACT został przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. ▶ Norma EDIFACT uwzględnia: –Zasady składni, wytyczne i wielopoziomowy system katalogów (tzw. Baza Normatywna EDIFACT) strukturyzujące dane, –Protokół interaktywnej wymiany danych (I-EDI), –Standardowe komunikaty, które pozwalają na wymianę danych pomiędzy różnymi krajami i wieloma branżami. Obecnie EDIFACT uwzględnia ponad 200 standaryzowanych komunikatów. 21

22 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Agenda 22

23 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Model 1 – Rozliczenia wzajemne (Taryfa kompleksowa) Zmiany procesów biznesowych po unbundlingu Przedsiębiorstwo: A – OSD B - Obrót Przedsiębiorstwo A i B kalkulują faktury samodzielnie Przedsiębiorstwo B kalkuluje fakturę za przedsiębiorstwo A (Rate Ready) Przedsiębiorstwo A i B wystawiają własne faktury dla klienta końcowego (Dual Billing) Przedsiębiorstwo A kalkuluje i wysyła fakturę do przedsiębiorstwa B (Bill Ready) Przedsiębiorstw B wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B wystawia skonsolidowaną fakturę do klienta końcowego (Billing Agent) Przedsiębiorstwo b wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B wystawia własną fakturę bez danych dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B płaci do A zawsze po wystawieniu faktury do klienta końcowego (Advance Payment) Przedsiębiorstwo B płaci do A dopiero po zapłacie faktury przez klienta końcowego (Customer Payment) 23

24 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Model 1a – Rozliczenia wzajemne (Rozdzielone umowy obrotowa i dystrybucyjna) Zmiany procesów biznesowych po unbundlingu Przedsiębiorstwo: A – OSD B - Obrót Przedsiębiorstwo A i B kalkulują faktury samodzielnie Przedsiębiorstwo B kalkuluje fakturę za przedsiębiorstwo A (Rate Ready) Przedsiębiorstwo A i B wystawiają własne faktury dla klienta końcowego (Dual Billing) Przedsiębiorstwo A kalkuluje i wysyła fakturę do przedsiębiorstwa B (Bill Ready) Przedsiębiorstw B wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B wystawia skonsolidowaną fakturę do klienta końcowego (Billing Agent) Przedsiębiorstwo b wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B wystawia własną fakturę bez danych dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B płaci do A zawsze po wystawieniu faktury do klienta końcowego (Advance Payment) Przedsiębiorstwo B płaci do A dopiero po zapłacie faktury przez klienta końcowego (Customer Payment) 24

25 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Model 2 – Rozliczenia wzajemne (Rozdzielone umowy obrotowa i dystrybucyjna) Zmiany procesów biznesowych po unbundlingu Przedsiębiorstwo: A – OSD B - Obrót Przedsiębiorstwo A i B kalkulują faktury samodzielnie Przedsiębiorstwo B kalkuluje fakturę za przedsiębiorstwo A (Rate Ready) Przedsiębiorstwo A i B wystawiają własne faktury dla klienta końcowego (Dual Billing) Przedsiębiorstwo A kalkuluje i wysyła fakturę do przedsiębiorstwa B (Bill Ready) Przedsiębiorstw B wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B wystawia skonsolidowaną fakturę do klienta końcowego (Billing Agent) Przedsiębiorstwo b wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B wystawia własną fakturę bez danych dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B płaci do A zawsze po wystawieniu faktury do klienta końcowego (Advance Payment) Przedsiębiorstwo B płaci do A dopiero po zapłacie faktury przez klienta końcowego (Customer Payment) 25

26 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Tworzenie faktury zagregowanej dla Obrotu / ZUD Rozliczenie Dokument rozliczenia Fakturowanie Dokument fakturowania Księgowania na KU dla odbiorców Rozliczenie pojedyńczego PoD Generowanie informacji o pojedyńczym rozliczeniu PoD Przygotowanie faktury VAT (zagregowanej) dla ZUD Faktura VAT (zagregowana) Załącznik do faktury dla ZUD Wydruk faktury zagregowanej Tworzenie faktury zagregowanej Zagregowane księgowanie na konto ZUD IDOC -> EDFIFACT (INVOICE) Wydruk dokumentu „Informacja o rozliczeniu” Procedura rozliczenia z innymi uczestnikami rynku ZUD SfU Generowanie Pojedyńczych dokumentów per PoD dla ZUD 26 Pozyskanie danych do rozliczenia (odczyty wiarygodne)

27 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress STRUMIEŃ 2 (EAM)STRUMIEŃ 4 Zarządzanie inwestycjami SAP IM/PS STRUMIEŃ 2B (Workforce management) Zarządzanie remontami i eksploatacją SAP (PM) Gospodarka Magazynowa i Zaopatrzenie SAP (MM) Zarządzanie Ryzykiem (EMS/GAMS) Zarządzanie Brygadami Sieciowymi Zarządzanie Kontrolerami Sieci Centralne Pogotowie Gazowe / Zarządzanie Brygadami Pogotowia Obsługa układów pomiarowych klientów indywidualnych i biznesowych ISU (PM/CS) Zarządzanie pełnym cyklem życia układów pomiarowych SAP / ISU (DM) Obsługa Pogotowia Gazowego / Obsługa rozdzielni SAP ISU (CIC) Centralna Baza Adresowa w oparciu SAP BAS Zarządzanie odczytami klienci ind. SAP ISU (MR) Dane podstawowe kli. ind. i biznes. SAP ISU (MD) Zarządzanie Inkasentami Obsługa pełnego proc. Przył. SAP TP (nowa funk.) Elementy FI-CA, BIL Zarządzanie Relacjami SAP CRM Zarz. Danymi Pomiarowymi SAP ISU EDM Wymiana Danych na Rynku Zderegulowanym SAP ISU (IDE) Billing klientów ind. biznesowych Zarządzanie rozrachunkami FI-CA Elektroniczna archiwizacja dokumentów / Workflow Billing – Unbundling – Obsługa Klienta Zarządzaniem majątkiem EAM M2B Przygotowanie Spółki Dystrybucyjnej do uwolnienia rynku gazu 27

28 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Harmonogram projektu – gdzie jesteśmy? Faza 1 Przygotowanie Projektu Planowanie wstępne i przygotowanie projektu Dokumentacja procesów biznesowych i wymagań przedsiębiorstwa Analiza stanu przedsiębiorstwa i wymagań Faza 3 Realizacja (Parametryzacja) Implementacja rozwiązania w oparciu o KB i wymagania przedsiębiorstwa Faza 4 Przygotowanie do startu PRD Weryfikacja i realizacja zadań koniecznych do przeprowadzenia startu PRD Faza 5 Start PRD & Wsparcie Stabilizacja rozwiązania po starcie i wsparcie Faza 0 Analiza Przedwdr. Faza 2 Koncepcja Biznesowa 28

29 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Agenda 29

30 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Dlaczego SAP for Utilities ▶ Rozwiązanie dedykowane dla branży Energy and Utilities ▶ Komplementarność oferty i produktów ▶ 95% parametryzacja i konfiguracja systemu vs 5% development ▶ 100% zgodności z wymaganiami rynku krajowego – support globalny ▶ bardzo dobry stosunek korzyści do ceny 30

31 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Agenda 31

32 12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center Your business technologists. Powering progress Kompetencje Atos PL - fakty ▶ Atos Polska jest Partnerem Globalnym i Lokalnym SAP ▶ W grudniu 2012 SAP Polska zaprosił Atos jako jedyną firmę zewnętrzną do opracowania tzw. Specyfiki Krajowej w rozwiązaniu SAP for Utilities i włączenie jej do standardu rozwiązania ▶ W ramach projektu Atos odpowiedzialny był za: –przygotowanie koncepcji biznesowej i technicznej rozwiązania oraz nadzór merytoryczny nad wykonaniem, –prowadzenie i udział w testach akceptacyjnych rozwiązania, –SAP Indie odpowiedzialny był za przygotowanie developmentu. ▶ Atos Polska zrealizował największy projekt SAP for Utilities na rynku Polskim (PSG o/Zbarze) – obejmuje ok. 1,32 mln odbiorców, ▶ Obecnie w ramach kolejnych etapów realizowane jest przez Atos pierwsze w Polsce wdrożenie SAP CRM for Utilities oraz SAP ISU-EDM 32

33 12-14/05/2014 Dziękuję Krzysztof Biezmienow krzysztof.biezmienow@atos.net +48 668 870 922


Pobierz ppt "12-14/05/2014 SAP & Energy and Utilities Competence Center dd-mm-yyyy Your business technologists. Powering progress© Confidential 1 Your business technologists."

Podobne prezentacje


Reklamy Google