Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Your business technologists. Powering progress

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Your business technologists. Powering progress"— Zapis prezentacji:

1 Your business technologists. Powering progress

2 Rozliczanie usługi dystrybucji oraz modelowanie taryf gazowniczych w systemie SAP for Utilities w świetle zmian związanych z rozliczaniem w jednostkach energii KRZYSZTOF BIEZMIENOW Head of SAP Department Poland SI Energy and Utility Market Lead

3 Agenda Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców
Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? 3

4 Atos w Polsce 4 Ponad 2500 pracowników w 4 lokalizacjach
2 Global Delivery Centers Wrocław – Systems Integration Bydgoszcz – Managed Services „Power to grow” – doświadczenia w dynamicznych rozwojach zespołów Realizacja szeregu dużych kontraktów (lokalnych i globalnych) III nagroda w tegorocznej edycji Gdańsk (50+) Bydgoszcz (1700+) Warszawa (350+) Wrocław (300+) 4

5 Informacja o firmie Atos
Sektor Gaz & Energia Ponad 3000 specjalistów - zasięg globalny Atos Worldgrid, 3% udział w światowym rynku rozwiązań dla sektora, Doświadczenie w zakresie SCADA, GIS, zarządzania inteligentnymi systemami pomiarowymi, zarządzanie majątkiem i pracą (workforce management) M.in. zarządzanie wszystkimi 58 sterowniami francuskich elektrowni atomowych, a także projekt Linky dla ERDF w ramach, którego zostanie zainstalowanych 35 mln liczników Atos Polska Dedykowany dla Sektora Utilities zespół specjalistów i konsultantów Jeden z największych zespołów w Polsce w zakresie wdrożeń systemów ERP, Billingowych i CRM Strategiczne partnerstwo z SAP i Oracle Pierwsze w Polsce wdrożenie rozwiązań bilansowania i rozliczania usługi dystrybucyjnej (w sektorze gazowym) w oparciu o a także systemu CRM 5

6 Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców
Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? 6

7 Posiadane produkty/usługi
Sposoby Powiększania Biznesu Strategie wzrostu Strategia utrzymania istniejącego klienta i pozyskanie nowego Wzrost Biznesu Posiadane produkty/usługi Nowe produkty/usługi Te same produkty/ usługi Ten sam segment Wzrost Liczby klientów w wybranym segmencie Te same produkty/usługi Wzrost zasięgu terytorialnego, geograficznego Ten sam rynek Nowe produkty usługi Nowe rynki Nowe produkty/ usługi Nowe formy biznesu Rozwój nowych produktów/usług Penetracja Rynku Wzrost Rynku Dywersyfikacja i integracja Penetracja Segmentu Powiększenie Segmentu Zmiana pozycji na rynku Nowe potrzeby Segmentu Penetracja Segmentu 7

8 istniejącego klienta i
Deregulacja Rynku Konsekwencje Odbiorcy widzą pozytywne wartości tworzone przez deregulację sektora: Wolność wyboru dostawcy, Wyższa jakość, niższe ceny, Więcej zróżnicowanych produktów i usług na rynku. Negatywna strona deregulacji koncentruje się wokół możliwości wyboru i konieczności podejmowania decyzji: Wymagana wyższa znajomość rynku, kto co oferuje? Ciągle zmieniający się rynek musi być dokładnie analizowany, dodatkowe koszty, Wzmożone negocjacje i zmieniające się kontrakty. Przedsiębiorstwo musi odpowiedzieć na potrzeby odbiorcy aby go zatrzymać lub pozyskać Klient poszukuje prostych rozwiązan - szuka współpracy Strategia utrzymania istniejącego klienta i pozyskanie nowego 8

9 Billing / Unbundling / Customer Care
SAP for Utilities Billing / Unbundling / Customer Care Rozliczanie i fakturowanie dla... … klientów ind. i biznes. & klientów przemysłowych … usług nie- i opomiarowanych Energy Data Management zawiera... … zarządzanie odczytami i urządzeniami, … bilansowanie i rozliczanie usługi dystrybucji … podstawową funkcjonalność do integracji smart meters IDE - platforma do obsługi... … początek, koniec i zmiana dostawcy … uzgodnienia wzajemne i rozliczenia … inne procesy podstawowe (odczyty, zlecenia) Obsługa Klienta (CS) obejmuje … … usługi dla gospodarstw domowych … sprzedaż dla klientów biznesowych i przedsiębiorstw … planowanie działań marketingowych i wykonanie Daje stabilny fundament … … dla rozwoju biznesu i satysfakcji klienta … elastyczności i innowacji MDM Operator Odczytów OSD OBRÓT Liczniki Integration Bus SAP CRM SAP CRM IHD AMM Rollout Support SAP IS-U SAP IS-U SAP IS-U Workforce Management Komunikacja z rynkiem Urząd Regulacji End-to-End IT Architecture – Strategy Consulting – Program Management 9

10 INNI UCZESTNICY RYNKU ZDERG.
Model rozliczeń SAP for Utilities Energia SAP for Utilities Sprzedaż / Handel Gaz OSD Energia Ciep. Produkty / usługi nie- i opomiarowane Inne media GOSPODARSTWA DOMOWE KLIENCI BIZNESOWI KLIENCI STRATEGICZNI INNI UCZESTNICY RYNKU ZDERG. Rozliczenie okresowe rz. Rozliczenie f. prognozowe Rozliczenie zal. kw.stałe Rozliczenie zal. zmienne STANDARD SAP ECC EhP6 Cykle Miesięczne Cykle: dzienne, dekadowe, piętnastodniowe 10

11 Agenda Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców
Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? 11

12 Podstawy prawne zmian sposobu prowadzenia rozliczeń
12

13 Budowa taryf i produktów
Łatwość tworzenia - Generator taryf i produktów Elastyczność dostosowania taryf do indywidualnych potrzeb odbiorców, Stosowanie cenników w PLN jak i w walutach obcych, Definicja taryf i rozliczeń dla dowolnego medium, Kroki taryfy, zmiany taryfy zależne od czasu (daty) Stosowanie różnych typów cen (strefowa, skali), Możliwość przypisania ceny do poziomu instalacji (pojedynczej umowy), Definiowanie rabatów / dopłat (waluta), rodzaj rabatu (procentowy, bezwzględny), podstawa odniesienia (r. ilościowy, r. cenowy, r. kwotowy, r. mocy), Stosowanie umów Ramowy w zakresie rozliczeń i udzielanych rabatów ponad 200 programów wariantowych 13

14 Sposób operowania danymi w systemie SAP Zakres wdrożenia vs model rozliczeń
Punkty Wejścia Bilans gazu Bilansowanie (EDM/IDE) Rozliczenie usługi dystrybucji (BIL/IDE) Rozliczenie usługi dystrybucji Alokacja operatywna (EDM/IDE) Alokacja operatywna Prognozy Transportowe (EDM/IDE) Prognoza Punkty Dostawy (PoD) 14

15 PoD to FUNDAMENT KOMUNIKCJI RYNKOWEJ NA RYNKU ZDEREGULOWANYM
PL ID kraje zgodne z ISO ID P L 3 1 2 3 4 5 6 7 Pojemność numeru 999 (OSD / Oddziałów) OSD Pojemność do 9 mln w Oddziale Możliwość wydłużenia do 20 znaków Seg.nr ID Kraju Oznaczenie OSD 7 znaków (nr kolejny) 15

16 Rozliczenie w jednostkach energii – dane podstawowe
Obszar temperatury Obszar ciśnienia atm. Miasto X Miasto Y Rejon Ciepła Spalania 16

17 Rozliczenie w jednostkach energii
17

18 Wykorzystanie funkcji EDM profile
t (C0) -15 X (t) -10 10 X Dla ustalenia wielkości zużycia klientów SLP - konieczne jest posiadanie charakterystyki średniego dobowego zużycia gazu dla grupy taryfowej w funkcji średniej dobowej temperatury zewnętrznej: WS (SLP) Przygotowanie prognozy trans. Alokacji OPERATYWNYCH Alokacji ROZLICZENIOWYCH Rozliczenia usługi dystrybucji (Billing PoD) WR (IMC) 18

19 Rozliczenie RTP, TOU, jednostki energii
19

20 Koncepcja komunikacji rynkowej
Sprzedawca Sprzedawca N GazSystem Obszar rynku gazu System(y) Informatyczny Sprzedawcy Portal OSD (obsługa PZD) Standard wymiany danych - EDIFACT (MSCONS, UTILMD, INVOICE) Standard wymiany danych - (NOMINT, NOMRES, ALOCAT…) Szyna wymiany danych: IBM WebSphere Komunikaty wymiany danych SAP - format Idoc Obszar systemów IT SAP for Utilities 20 20

21 EDIFACT EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) - (UN / EDIFACT) - jest międzynarodową normą dotyczącą elektronicznej wymiany danych, opracowaną w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Prace w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju tego standardu są dokonywane przez UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) w ramach Komisji Gospodarczej ONZ dla Europy. W 1987 roku EDIFACT został przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Norma EDIFACT uwzględnia: Zasady składni, wytyczne i wielopoziomowy system katalogów (tzw. Baza Normatywna EDIFACT) strukturyzujące dane, Protokół interaktywnej wymiany danych (I-EDI), Standardowe komunikaty, które pozwalają na wymianę danych pomiędzy różnymi krajami i wieloma branżami. Obecnie EDIFACT uwzględnia ponad 200 standaryzowanych komunikatów. 21

22 Agenda Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców
Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? 22

23 Model 1 – Rozliczenia wzajemne (Taryfa kompleksowa)
Zmiany procesów biznesowych po unbundlingu Przedsiębiorstwo B kalkuluje fakturę za przedsiębiorstwo A (Rate Ready) Przedsiębiorstwo A i B kalkulują faktury samodzielnie Przedsiębiorstwo A i B wystawiają własne faktury dla klienta końcowego (Dual Billing) Przedsiębiorstwo A kalkuluje i wysyła fakturę do przedsiębiorstwa B (Bill Ready) Przedsiębiorstwo: A – OSD B - Obrót Przedsiębiorstwo B wystawia skonsolidowaną fakturę do klienta końcowego (Billing Agent) Przedsiębiorstw B wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B płaci do A zawsze po wystawieniu faktury do klienta końcowego (Advance Payment) Przedsiębiorstwo B płaci do A dopiero po zapłacie faktury przez klienta końcowego (Customer Payment) Przedsiębiorstwo b wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B wystawia własną fakturę bez danych dotyczącą faktury A 23

24 Model 1a – Rozliczenia wzajemne (Rozdzielone umowy obrotowa i dystrybucyjna)
Zmiany procesów biznesowych po unbundlingu Przedsiębiorstwo B kalkuluje fakturę za przedsiębiorstwo A (Rate Ready) Przedsiębiorstwo A i B kalkulują faktury samodzielnie Przedsiębiorstwo A i B wystawiają własne faktury dla klienta końcowego (Dual Billing) Przedsiębiorstwo A kalkuluje i wysyła fakturę do przedsiębiorstwa B (Bill Ready) Przedsiębiorstwo: A – OSD B - Obrót Przedsiębiorstwo B wystawia skonsolidowaną fakturę do klienta końcowego (Billing Agent) Przedsiębiorstw B wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B płaci do A zawsze po wystawieniu faktury do klienta końcowego (Advance Payment) Przedsiębiorstwo B płaci do A dopiero po zapłacie faktury przez klienta końcowego (Customer Payment) Przedsiębiorstwo b wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B wystawia własną fakturę bez danych dotyczącą faktury A 24

25 Model 2 – Rozliczenia wzajemne (Rozdzielone umowy obrotowa i dystrybucyjna)
Zmiany procesów biznesowych po unbundlingu Przedsiębiorstwo B kalkuluje fakturę za przedsiębiorstwo A (Rate Ready) Przedsiębiorstwo A i B kalkulują faktury samodzielnie Przedsiębiorstwo A i B wystawiają własne faktury dla klienta końcowego (Dual Billing) Przedsiębiorstwo A kalkuluje i wysyła fakturę do przedsiębiorstwa B (Bill Ready) Przedsiębiorstwo: A – OSD B - Obrót Przedsiębiorstwo B wystawia skonsolidowaną fakturę do klienta końcowego (Billing Agent) Przedsiębiorstw B wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B płaci do A zawsze po wystawieniu faktury do klienta końcowego (Advance Payment) Przedsiębiorstwo B płaci do A dopiero po zapłacie faktury przez klienta końcowego (Customer Payment) Przedsiębiorstwo b wystawia własną fakturę z informacją dotyczącą faktury A Przedsiębiorstwo B wystawia własną fakturę bez danych dotyczącą faktury A 25

26 Tworzenie faktury zagregowanej dla Obrotu / ZUD
Rozliczenie pojedyńczego PoD Generowanie informacji o pojedyńczym rozliczeniu PoD Przygotowanie faktury VAT (zagregowanej) dla ZUD Pozyskanie danych do rozliczenia (odczyty wiarygodne) Generowanie Pojedyńczych dokumentów per PoD dla ZUD Dokument rozliczenia Zagregowane księgowanie na konto ZUD Rozliczenie SfU Tworzenie faktury zagregowanej Procedura rozliczenia z innymi uczestnikami rynku ZUD Dokument fakturowania IDOC -> EDFIFACT (INVOICE) Fakturowanie Faktura VAT (zagregowana) Załącznik do faktury dla ZUD Wydruk faktury zagregowanej Księgowania na KU dla odbiorców Wydruk dokumentu „Informacja o rozliczeniu” 26

27 Przygotowanie Spółki Dystrybucyjnej do uwolnienia rynku gazu
STRUMIEŃ 2 (EAM) STRUMIEŃ 2B (Workforce management) STRUMIEŃ 4 Zarządzanie inwestycjami SAP IM/PS Zarządzanie remontami i eksploatacją SAP (PM) Zarządzanie Ryzykiem (EMS/GAMS) Zarządzaniem majątkiem EAM Zarządzanie Kontrolerami Sieci Gospodarka Magazynowa i Zaopatrzenie SAP (MM) Zarządzanie pełnym cyklem życia układów pomiarowych SAP / ISU (DM) Elektroniczna archiwizacja dokumentów / Workflow Obsługa układów pomiarowych klientów indywidualnych i biznesowych ISU (PM/CS) Zarządzanie Brygadami Sieciowymi Billing – Unbundling – Obsługa Klienta Obsługa pełnego proc. Przył. SAP TP (nowa funk.) Zarządzanie Relacjami SAP CRM Obsługa Pogotowia Gazowego / Obsługa rozdzielni SAP ISU (CIC) Wymiana Danych na Rynku Zderegulowanym SAP ISU (IDE) Centralne Pogotowie Gazowe / Zarządzanie Brygadami Pogotowia M2B Dane podstawowe kli. ind. i biznes. SAP ISU (MD) Zarządzanie rozrachunkami FI-CA Zarządzanie odczytami klienci ind. SAP ISU (MR) Billing klientów ind. biznesowych Zarządzanie Inkasentami Centralna Baza Adresowa w oparciu SAP BAS Zarz. Danymi Pomiarowymi SAP ISU EDM Elementy FI-CA, BIL 27

28 Harmonogram projektu – gdzie jesteśmy?
Faza 1 Przygotowanie Projektu Planowanie wstępne i przygotowanie projektu Dokumentacja procesów biznesowych i wymagań przedsiębiorstwa Analiza stanu i wymagań Faza 3 Realizacja (Parametryzacja) Implementacja rozwiązania w oparciu o KB i wymagania Faza 4 Przygotowanie do startu PRD Weryfikacja i realizacja zadań koniecznych do przeprowadzenia startu PRD Faza 5 Start PRD & Wsparcie Stabilizacja rozwiązania po starcie i wsparcie Faza 0 Analiza Przedwdr. Faza 2 Koncepcja Biznesowa 28

29 Agenda Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców
Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? 29

30 Dlaczego SAP for Utilities
Rozwiązanie dedykowane dla branży Energy and Utilities Komplementarność oferty i produktów 95% parametryzacja i konfiguracja systemu vs 5% development 100% zgodności z wymaganiami rynku krajowego – support globalny bardzo dobry stosunek korzyści do ceny 30

31 Agenda Geneza i systematyka rozliczeń odbiorców
Wykorzystania SAP w obszarze rozliczeń i taryf Rozliczanie usługi dystrybucji Dlaczego rozwiązanie SAP ? Dlaczego Atos jest najlepszym partnerem? 31

32 Kompetencje Atos PL - fakty
Atos Polska jest Partnerem Globalnym i Lokalnym SAP W grudniu 2012 SAP Polska zaprosił Atos jako jedyną firmę zewnętrzną do opracowania tzw. Specyfiki Krajowej w rozwiązaniu SAP for Utilities i włączenie jej do standardu rozwiązania W ramach projektu Atos odpowiedzialny był za: przygotowanie koncepcji biznesowej i technicznej rozwiązania oraz nadzór merytoryczny nad wykonaniem, prowadzenie i udział w testach akceptacyjnych rozwiązania, SAP Indie odpowiedzialny był za przygotowanie developmentu. Atos Polska zrealizował największy projekt SAP for Utilities na rynku Polskim (PSG o/Zbarze) – obejmuje ok. 1,32 mln odbiorców, Obecnie w ramach kolejnych etapów realizowane jest przez Atos pierwsze w Polsce wdrożenie SAP CRM for Utilities oraz SAP ISU-EDM 32

33 Dziękuję Krzysztof Biezmienow krzysztof.biezmienow@atos.net


Pobierz ppt "Your business technologists. Powering progress"

Podobne prezentacje


Reklamy Google