Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wystąpienie Prezydent m.st. Warszawy Warszawa, 15 stycznia 2015 r. PROJEKT WPF M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042 ORAZ PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWA NA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wystąpienie Prezydent m.st. Warszawy Warszawa, 15 stycznia 2015 r. PROJEKT WPF M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042 ORAZ PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWA NA."— Zapis prezentacji:

1 Wystąpienie Prezydent m.st. Warszawy Warszawa, 15 stycznia 2015 r. PROJEKT WPF M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042 ORAZ PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWA NA 2015 R.

2 34 mld zł, w tym 25 mld zł z budżetu miasta oraz spółek miejskich (w tym ok. 9 mld zł z UE) 9 mld zł z budżetu centralnego Wartość inwestycji w Warszawę od 2007 r.

3 II linia metra Most Marii Skłodowskiej-Curie

4 Plac Grzybowski Panorama Warszawy

5 Przykłady projektów „przywróconych” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Nazwa przedsięwzięcia Łączne planowane wydatki w latach 2015-2023 Wydatki w 2015 r. Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym: a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej (wypadły w 2009) 980 000 0004 000 000 Budowa Trasy "Krasińskiego", w tym: etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym (2009) 677 500 0005 000 000 Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul.Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) 150 000 000 -- Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła (2009) 31 600 000200 000

6 Podstawowe dane budżetowe m.st. Warszawy na 2015 r. Planowane dochody 14,163 mld zł –PIT 4,240 mld zł –CIT 524 mln zł –PCC 320 mln zł Planowane wydatki 14,866 mld zł

7 Liczba projektów realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego w 2015 r.

8 Zintegrowany Program Rewitalizacji Pragi do roku 2022 Główne cele: Ożywienie społeczno- gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej Rozwój sportu, turystyki i kultury w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Zwiększenie lokalnej aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta 1 mld zł - 1028 nowych mieszkań - 671 nowych mieszkań w kompleksowo wyremontowanych budynkach zabytkowych - 5 tys. mieszkań podłączonych do sieci cieplnych - 3 tys. wyremontowanych mieszkań - 3 centra aktywności lokalnej - 4 nowe centra kulturalne Obszar planowanej koncentracji działań rewitalizacyjnych Podobszary koncentracji działań rewitalizacyjnych w latach 2005-2013 Podobszary koncentracji działań rewitalizacyjnych do 2022 roku

9 Dochody z funduszy europejskich w latach 2015-2023 9

10 Główne kierunki inwestowania ujęte w WPF m.st. Warszawy 2015-2042 Budowa II linii metra Budowa obwodnicy Śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba Rewitalizacja obszaru Pragi Budownictwo społeczne Dzielnica Wisła Centra lokalne Szpital Południowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej

11 przy ul. Obrońców Tobruku (Bemowo) – 6 mln zł, przy ul. Tołstoja 2 (Bielany) – 6 mln zł, przy ul. Spartańskiej (Mokotów) – 6 mln zł, przy ul. Ciołka 26 a (Wola) 6 mln zł. Wydatki na edukację budowa nowych żłobków

12 Wydatki na edukację b udowa nowych przedszkoli przy ul. Zdrowej (Wilanów ) – 12 mln zł., rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommego w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych (Bemowo) – 5,5 mln zł. Przedszkole przy ul. Sternhela Przedszkole przy ul. Łaguny

13 Wydatki na edukację b udowa nowych szkół zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ul. Skalnicowej (Wawer) -15 mln zł gimnazjum przy ul. Kępa Tarchomińska (Białołęka) – 20 mln zł Wydatki na edukację: 2,994 mld zł wydatki bieżące: 2,846 mld zł wydatki majątkowe: 148 mln zł

14 Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej: 816 mln zł Wydatki na zakup usług przewozowych: 2 479 mln zł Dochody i wydatki na komunikację miejską w 2015 r.

15 Kultura – 370,2 mln zł Sport – 108 mln zł Wydatki na kulturę w 2015 r. Lodowisko na Rynku Starego Miasta Plac Grzybowski

16 Dochody i wydatki dzielnic w 2015 r.

17 17 Rezerwy ogółem: 709,0 mln zł w tym: Rezerwa ogólna: 41,5 mln zł Rezerwy celowe: 667,5 mln zł w tym: na zarządzanie kryzysowe (rezerwa obligatoryjna): 42 mln zł Rezerwy budżetowe

18 1.Projekt i budowa II linii Metra 311 mln zł 2.Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej 219 mln zł 3.Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK 129 mln zł 4.Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta 102 mln zł 5.Rozbudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej 78 mln zł 5 największych inwestycji w 2015 r.

19 1.Budowa II linii metra 6,7 mld zł 2.Budowa obwodnicy Śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba 980 mln zł 3.Rewitalizacją obszaru Pragi 620 mln zł 4.Budowa Trasy Krasińskiego 677 mln zł 5.Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta454 mln zł 5 największych inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej

20 Ocena ratingowa m.st. Warszawy Ocena ratingowa A2 z perspektywą stabilną z dnia 18 grudnia 2014 r. nadana przez Moody's Investors Service (najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju). Ocena ratingowa AAA(pol) z perspektywą stabilną, potwierdzona z dnia 13 czerwca 2014 r. nadana przez Fitch Ratings

21 Podstawowe dane budżetowe m.st. Warszawy na 2015 r. Planowane dochody – 14,163 mld zł Planowane wydatki – 14,866 mld zł Budżet jasny i transparentny, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie i rozwój miasta.


Pobierz ppt "Wystąpienie Prezydent m.st. Warszawy Warszawa, 15 stycznia 2015 r. PROJEKT WPF M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042 ORAZ PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWA NA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google