Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia Metoda Praktyka IDEA HARM REDUCTION.  Ok 100 % populacji inicjuje kontakt ze środkiem chemicznym zmieniającym samopoczucie / lub doświadcza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia Metoda Praktyka IDEA HARM REDUCTION.  Ok 100 % populacji inicjuje kontakt ze środkiem chemicznym zmieniającym samopoczucie / lub doświadcza."— Zapis prezentacji:

1 Filozofia Metoda Praktyka IDEA HARM REDUCTION

2  Ok 100 % populacji inicjuje kontakt ze środkiem chemicznym zmieniającym samopoczucie / lub doświadcza wpływu na swoje samopoczucie innych „nie chemicznych” czynników/,  Inicjacje te mogą być postrzegane jako pozytywne doświadczenie,  Postrzeganie pozytywnego aspektu tych doświadczeń prowadzi do ich powtarzania- co może lecz nie musi wywołać stan uzależnienia,  Geneza wejścia w kontakt z substancja, dostrzegająca aspekt przyjemności doświadczania wyklucza jednoznacznie negatywną ocenę tej aktywności,  Zaprzestanie kontaktu z substancją nie jest jedynym rozwiązaniem jakie może poprawić kondycję jednostki. REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA

3 Współpraca pomiędzy specjalistą a klientem jest możliwa w każdym momencie kontaktu z substancją. REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA

4 Działania musza brać pod uwagę zróżnicowanie szkodliwości konsumpcji substancji pod kontem:  sposobu użycia,  fazy kontaktu z substancją: eksperyment,konsumpcja z zagrożeniem, uzależnienie.  dynamiki degradacji psychicznej, fizycznej i społecznej,  postrzegania społecznego,  prawa, REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA

5 Oferta działań musi brać pod uwagę stan i potrzeby klienta zgodnie z zasadą: „tu i teraz” jednocześnie akceptując jego poziom mocy sprawczej. REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA

6 Abstynencja nie jest jedynym kryterium oceny poprawy funkcjonowania i sukcesu. REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA

7 Sukcesem jest : ???????? REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA

8 Sukcesem jest : Każda pozytywna zmiana w funkcjonowaniu klienta.

9 Redukcja szkód jest naturalną aktywnością dotycząca wielu aspektów funkcjonowania jednostki w rzeczywistości. REDUKCJA SZKÓD - METODA

10  Czy ludzie maja prawo uprawiać turystykę górska ?  Czy jest to niebezpieczne ?  Czy staramy się zredukować niebezpieczeństwo?  Co robimy by zredukować niebezpieczeństwo ? REDUKCJA SZKÓD - METODA

11  Czy ludzie maja prawo jeździć samochodami?  Czy jest to niebezpieczne ?  Czy staramy się zredukować niebezpieczeństwo?  Co robimy by zredukować niebezpieczeństwo ? REDUKCJA SZKÓD - METODA

12 Alkohol ??? REDUKCJA SZKÓD - METODA

13 Szkodliwość przy konsumpcji substancji psychoaktywnych:  szkody indywidualne: degradacja psychofizyczna :utrata zdrowia, dyskryminacja, marginalizacja, kalectwo, śmierć itd..  szkody społeczne: w rodzinach, w zdrowiu publicznym, w ekonomii, w zakresie prawa itd..  ekonomia: koszty leczenia, koszty egzekwowania prawa, zasiłki socjalne, bezrobocie, marginalizacja itd..  prawo: produkcja nielegalnych narkotyków, handel narkotykami, przemoc, kradzieże, paserstwo, kryminalizacja, skupienie działań instytucji itd. REDUKCJA SZKÓD - METODA

14 Skierowane do eksperymentujących i konsumentów z substancjami :  Programy edukacyjne: np. „Party Serwis” ….  Programy psychoprofilaktyczne: np. zgodne z art.72, działania w placówkach penitencjarnych,  Terapia ambulatoryjna,  Interwencja kryzysowa, mediacje,  Pomoc prawna  Profilaktyka selektywna – np.: „FreD Goes Net”  inne. ….. REDUKCJA SZKÓD - PRAKTYKA

15 Skierowane do osób uzależnionych od substancji :  edukacja : programy wymiany sprzętu iniekcyjnego, edukacja w zakresie bezpieczniejszych form przyjmowania narkotyków, wydawnictwa edukacyjna np. „Magazyn MnB”,  farmakoterapia: programy leczenie substytucyjnego /metadon, buprenorfina,suboxon/,  Pomoc prawna,  Pomoc socjalna,  Placówki opieki np. noclegownie,  „Terapia stacjonarna” REDUKCJA SZKÓD - PRAKTYKA

16 Działania specjalistyczne /nie realizowane na terenie RP/:  Testowanie jakości substancji,  Profilaktyka przedawkowań: edukacja i zaopatrywanie w farmaceutyki przeciwdziałające przedawkowaniu np. naloxon.,  Edukacja społeczna w zakresie redukcji szkód np. przeciwdziałająca stygmatyzacji konsumentów i osób uzależnionych, przeciwdziałanie postawom narkofobicznym,  Prawo- zmiany, REDUKCJA SZKÓD - PRAKTYKA

17 Rafał Wieczorek Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie ul. Św. Katarzyny 3 31-063 Kraków Tel/fax. 12 430 61 35 rafalw@monar.krakow.pl GSM. 601 93 16 83 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Filozofia Metoda Praktyka IDEA HARM REDUCTION.  Ok 100 % populacji inicjuje kontakt ze środkiem chemicznym zmieniającym samopoczucie / lub doświadcza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google